Gemeenteberichten zondag 1 oktober 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Barmhartige God
U laat nooit los wat uw hand begon
U blijft trouw aan een schepping
vol schoonheid en diversiteit.
door onze levensstijl
behandelen wij haar respectloos.
Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot.
Het klimaat verandert,
dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.
God, vergeef ons.
Voed onze onrust over onrecht en vervuiling
Help ons recht te zetten waar we kunnen
en plant uw vrede in ons hart.

Gebed bij 4 oktober, gedenkdag van Franciscus

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 1 oktober, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag van de herfst.

Bij de dienst
Waar ga jij van aan? De dienst van zondag is voorbereid door mensen uit de middengeneratie. Een meditatieve sfeer met een lied uit Taizé, een Bijbeltekst en aan de hand van vragen met elkaar uitwisselen hoe JIJ dat beleeft. Komende zondag hebben we het over God liefhebben – maar hoe dan? We delen graag wat ons bezielt en raken er ook heel graag, na een korte overdenking, met elkaar over in gesprek. Rond de voorbeden is er ruimte voor u of voor jou om individueel een kaarsje aan te steken. Er is crèche en kindernevendienst. We kijken ernaar uit. Van harte welkom!

Meeleven
Meindert Danhof is blij dat hij weer thuis is na zes weken revalideren in Van Wijckerslooth. Hij zal samen met Marita weer een nieuwe balans moeten gaan vinden in zijn omgang met Parkinson. Wij wensen hen daarbij sterkte, geduld en goede moed.
Ellen Vellema is wegens haar uiterst kwetsbare gezondheid opgenomen in een zorghotel in Woerden.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en felicitatie naar mw. Wil Kwestro, en met een hartelijke groet en waardering voor de langdurige organisatie van de zondagse Autodienst naar Tim Reedijk.

Huwelijksjubileum
Op 4 oktober hopen Harm de Haan en Lucie Meihuizen (Reviuslaan 50) samen met hun beide kinderen hun 55-jarige huwelijksjubileum te vieren. Zondag zal er een kaart rondgaan waarop u uw naam kunt schrijven met een hartelijke gelukwens. Nu Lucie lijdt aan dementie vraagt dit veel liefde en trouw van Harm als haar echtgenoot en mantelzorger. Ubi caritas et amor, ibi Deus est. Waar liefde wonen en vriendschap, daar is God, zingt een lied. Dat bidden wij jullie toe.

Collecten zondag 1 oktober
De eerste collecte is bestemd voor: Kerk en Israël. De Protestantse Kerk rust in Nederland predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk van Israël. In Israël steunt zij onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. kerk en Israël.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Café Zin in het weekend
Je geniet van een goed gevuld leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. En je hebt behoefte om af en toe stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Kom dan kennismaken bij Zin in het weekend. Op de drempel tussen werk en vrije tijd komt een diverse groep mensen met allerlei achtergronden bij elkaar om van gedachten te wisselen over wat hen bezighoudt en waar ze warm voor lopen. Ben jij tussen de 40 en 65 jaar, nieuwsgierig naar andere perspectieven en houd je van een verdiepend gesprek op zijn tijd? Je bent van harte welkom in ons café.
Willibrords Erf, vrijdagmiddag 29 september van 16.30-18.00 uur.
Meer info.: Mireille Stuart Email

Kindernevendienst en crèche
Even een update vanuit jeugdteam en kerkenraad. Iedere eerste zondag van de maand is er kindernevendienst en crèche. Voor de crèche zijn leuke nieuwe boekjes gekocht, met liedjes erin, om met en voor de kinderen te zingen (o.a. uit de babybijbel). Het gaat dit najaar om 1 oktober, 5 november, 3 december en natuurlijk 25 december, kerstochtend. De andere zondagen ben je ook welkom met je kind en kunnen we soms ad-hoc iets regelen. Voel je welkom.

Officemanager kerkelijk bureau
Het CvK is verheugd u te kunnen meedelen dat per 1 oktober – na 2,5 jaar zonder vaste kracht op het kerkelijk bureau – Desirée de Jong als officemanager de PGO komt versterken. Desirée zal in principe maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend aanwezig zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur zal het kerkelijk bureau open zijn voor inloop. Op andere momenten altijd op afspraak.
Fieke Sjoukes en Dieneke van Os, die de afgelopen jaren veel hebben opgevangen, zullen Desirée inwerken en daarna op het kerkelijk bureau geleidelijk minder aanwezig zijn. Omdat de officemanager een ‘spin in het web’ is, blijft het extra belangrijk om zaalreserveringen en andere kerkelijke vragen altijd via de mail of telefoon van het kerkelijk bureau te communiceren, zodat op één centraal punt binnen de PGO alles bij elkaar komt.
College van Kerkrentmeesters

‘Beste allemaal, vanaf oktober ga ik aan de slag als officemanager in de gemeente en ik stel mij graag alvast aan jullie voor.
Mijn naam is Desirée de Jong, ik ben 41 jaar en woon in Rijsenhout. Ik ben acht jaar getrouwd met Bas en samen hebben wij twee kinderen, Cato (10) en Kik (8). In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fotograferen en te bakken. In mijn werk haal ik veel plezier uit het regelen van zaken en het ontzorgen van mensen. Ik ben dienstverlenend ingesteld en kan zowel goed zelfstandig als met anderen samenwerken. Graag draag ik mijn steentje bij aan een positieve werksfeer en houd ik ervan georganiseerd en gestructureerd te werken. Ik heb heel veel zin om te gaan beginnen en zie ernaar uit om jullie te ontmoeten. Groetjes, Desirée’.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 8 oktober, 10.00 uur: ds. Rian Veldman; afscheid van cantrix Pauline Verkerk,
m.m.v. PGO-cantorij en gastzangers.
Zondag 15 oktober, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vierde zondag van de herfst; viering Maaltijd van de Heer.

Koffiekamer 5 oktober
Op 5 oktober komt de koffiekamer weer bij elkaar. Dan spreken we over dementie – daar zit diepte in. We kijken naar een uitzending met Paula Irik; zij werkte als creatief geestelijk verzorger in een Amsterdams verpleeghuis. We delen met elkaar ervaringen, tips en hoe je als kerk trouw kunt zijn aan mensen met de ziekte dementie en hun familieleden. Van harte welkom, vanaf 9.30 uur in Willibrords Erf.

Afscheid Pauline Verkerk
Onze cantrix Pauline Verkerk legt na 20 jaar haar werk neer als dirigent van de cantorij en van gelegenheidskoren in onze gemeente. In de afgelopen 20 jaar heeft Pauline zich met liefde, enthousiasme en energie ingezet voor de jeugdcantorij en de PGO-cantorij. Ook heeft ze veelvuldig meegewerkt aan (kerst)musicals en het introduceren van nieuwe muziek. Als bevlogen musicus heeft ze een groot aandeel gehad in het met plezier zingen van de gemeente en in vele mooie muzikale momenten. We zullen afscheid van haar nemen in een feestelijke dienst op zondag 8 oktober in de Regenboogkerk. Tijdens de receptie na de viering is er gelegenheid om haar te bedanken voor haar werk en haar bijdragen aan de erediensten gedurende de afgelopen jaren. U bent van harte uitgenodigd!
Hans Hogerzeil namens de kerkenraad van de PGO

Cursus Vieren
Binnenkort starten we met de cursus Vieren. Deze cursus kan iets voor jou zijn, als je bezig bent met levensvragen, als je geïnteresseerd bent in kernwoorden van het geloof en mogelijk ook als je belijdenis wilt doen. De cursus focust op de levenswijsheid in de feesten van het christelijk geloof. Aan de hand van trefwoorden, zoals hopen, herstellen, verdiepen, gaan deelnemers met elkaar in gesprek. Interessante video’s, informatie en kleine oefeningen helpen je ontdekken welke weg je zelf wilt gaan. Openheid en respect voor elkaars mening staan voorop. Deelname aan de cursus is gratis. Ben je geïnteresseerd? Er is een magazine en meer informatie beschikbaar bij Richtsje Abma, gespreksleider (06-83116626). Het is landelijk materiaal, en verschillende gemeenten gaan ermee aan de slag. Startbijeenkomst is op maandagavond 9 oktober in Willibrords Erf, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Dan spreken we ook data af.
Voor meer info. kijk hier

Lectio Divina: luisterend lezen
Lectio Divina is een eeuwenoude spirituele praktijk uit de kloosters. Het is een eenvoudige meditatieve manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Het is een vorm van Slow Reading. Langzaam, liefdevol, luisterend lezen; zo ontstaat er een dialoog tussen jou en de tekst en omgekeerd. De deelnemers van het afgelopen jaar heeft het veel gebracht: het is voedzaam voor je innerlijk leven. We zullen oefenen met Bijbelteksten en andere teksten uit de christelijke traditie. De avonden zijn los te bezoeken, maar de ervaring leert dat je er beter inkomt als je een aantal avonden deelneemt.
Maandagavond 9 oktober, Willibrords Erf, om 20.00 uur.
Overige data: 13 november, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 10 juni.
Info. & begeleiding ds. Rian Veldman

Herfstuitje naar Spinozahuis
Het team Onderling Pastoraat organiseert in de herfst een uitje. Wij willen een bezoek brengen aan museum Het Spinozahuis in Rijnsburg, waar ons gemeentelid Lenie den Heijer vrijwilliger is. We hebben afgesproken op woensdagmorgen 11 oktober. Het gedachtegoed van Spinoza is nog springlevend en is moeiteloos te verbinden met hedendaagse kwesties, zoals democratie, vrijheid van meningsuiting en desinformatie.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven bij Jeanne Taal Email.

Het Protestantse gezicht van witte onschuld: theologie en kolonialisme
Donderdag 12 oktober, 20.00-22.00 uur
Racisme en slavernij worden meestal vanuit een seculier perspectief besproken. De manier waarop de Nederlandse koloniale geschiedenis een protestantse geschiedenis was, blijft vaak buiten schot. Slavernij werd verdedigd op grond van Bijbelteksten en ondersteund met theologische argumenten. Ideeën over protestantse en witte superioriteit werden onderdeel van de theologie en ook van het Nederlandse zelfbeeld. Voormalig theoloog des vaderlands Janneke Stegeman wijst op giftige erfenissen, om zo bij te dragen aan bewustwording en verandering. Plaats van de lezing: Dorpscentrum. Opgave: ds. Niek Smit (06-57229896)

Zendingserfgoedkalender
De zendingskalender 2024 is verkrijgbaar. Deze toont dit jaar de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Lees verder… Ook dit jaar is een serie van vier dubbele kerstkaarten verkrijgbaar. Beide kunt u bestellen vóór 15 oktober.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Guusje Onderwaater-Nortier, diaken ZWO

Gemeentevergadering: informatie over toekomst kerkgebouwen
Maandag 30 oktober zal een gemeentevergadering worden gehouden om het definitieve rapport van de Denktank met diverse uitgewerkte scenario’s voor de toekomst van onze kerkgebouwen te presenteren en te bespreken.
De gemeentevergadering is bedoeld om alle gegevens, zoals die nu beschikbaar zijn, te delen met de gemeente, eventuele vragen te beantwoorden, en verder met elkaar in gesprek te gaan. Op deze vergadering zullen geen beslissingen worden genomen. U hoort zo spoedig mogelijk wanneer het rapport beschikbaar is.
Plaats: Regenboogkerk, inloop om 19.30 uur, vergadering start om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

De Sinterklaasactie gaat weer van start!
Ook dit jaar slaan de gezamenlijke kerken in Oegstgeest de handen ineen om samen met Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. weer heel veel kinderen in onze regio een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen.
Sinds 2013 organiseert Voor Elkaar Leiden deze Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest. Via de voedselbank, SchuldHulpMaatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben de gelegenheid om hun kind(eren) op te geven. Op deze manier komen de cadeautjes op de goede plekken terecht. In totaal zijn er vorig jaar 560 kinderen verrast.
Wat kunt u doen?
Als u een cadeautje van € 12,50 wilt kopen voor een kind, kunt zich hiervoor tot en met 31 oktober aanmelden bij Herma Pauptit (Email). Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over deze mooie actie. Ook de Oekraïense kinderen die in gastgezinnen wonen, krijgen via deze actie een cadeautje.
Ziet u geen kans om een cadeautje te kopen, maar wilt u wel meedoen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. Diaconie PG Oegstgeest o.v.v. Sinterklaasactie. Ook dit kan tot en met 31 oktober.
Werkgroep Sint/Actie Vakantietas: Emmy Bruins, Hanneke Huisman, Gerrina van Schagen, Aafke Vries, Marleen van Waveren en Herma Pauptit

OVERIG

Bedankt
Hulde voor de mensen die op 16 september het running dinner organiseerden. Joske, Nereida, Marianne en Pieternel hebben er tijd en energie voor vrijgemaakt om het rooster in elkaar te passen en voor ieder een plek aan tafel te vinden. Het pakte goed uit, mensen hebben genoten van elkaars gezelschap en anderen (beter) leren kennen. Heel verbindend, aldus een van de deelnemers. Veel dank aan jullie dames, aan de koks en kokkinnen en de gasten. Ook een pluim voor de opruimploeg onder leiding van Marco Kortleve.

Collectebonnen en Appostel App
Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad.
Lees meer…
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
06 33 70 09 63 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email