Gemeenteberichten zondag 24 september 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gedicht: Jij bent mijn brug

Wat ik gisteren gedaan heb?
Wie ik gister heb gesproken…?
Laat me even denken
ik kom er zo op terug.

In een gezelschap heel gezellig
Ik praat met iedereen aanwezig.
Alleen moet ik wel bekennen
het gaat soms wat te vlug.

Over vroeger, oh vroeger
daar kan ik je alles over vertellen
dat zit scherp in mijn geheugen
als een tasje met verhalen op mijn rug

Maar ik merk dat ik verander
en ik weet: het wordt niet beter
maar dat wil ik niet toegeven
daarom lijk ik soms wat stug

Toch vraag ik: blijf je alsjeblieft dicht bij me
blijf je met me praten als altijd
want ik voel me als tussen twee werelden
en jij bent mijn brug.

Martijn Drost

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 24 september, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de eerste zondag van de herfst.
Groene of Willibrordkerk
Zondag 24 september, 19.00 uur: Taizéviering.

Op weg naar de zondag
Afgelopen week was het Prinsjesdag. Het woord van de dag was: bestaanszekerheid. De gelijkenis die we zondag horen (Matt 20: 1-16) raakt aan dit thema. De parabel is bekend geworden als ‘de werkers van het laatste uur’. Het gaat over goed werkgeverschap, over deeltijdwerken, voltijdwerken en wat een passende beloning is. Vragen waar deze week druk over wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer, in discussies over verhoging van het minimumloon en bestaanszekerheid. Wat is rechtvaardig? Is dat loon naar werken; hoe harder je werkt, hoe meer je verdient? Of kan het ook anders? Zoiets als ‘de economie van genoeg’?

Taizégebedsviering in het Groene kerkje
Zondag 24 september om 19.00 uur
Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering.

Meeleven
Deze week is het Wereld Alzheimer Dag, daarom deze week het gedicht Jij bent mijn brug. Ons medeleven gaat uit naar gemeenteleden, getroffen door dementie. Het is een machteloos proces; dat je steeds minder thuis bent in je eigen leven. We denken aan hen die zorgen voor iemand met dementie; kinderen, partners, buren en kleinkinderen. En aan alle mensen, werkzaam in de zorg, thuis of in een instelling – dat zij hun werk met liefde, respect en waardering kunnen doen. We denken ook aan allen die een moeilijk bericht kregen en hen die voor nieuwe, soms uitputtende, behandelingen staan. We bidden jullie rust, liefde en een goede geest toe, van teamgevoel en Gods nabijheid.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Anneke de Lange, en eveneens met een hartelijke groet en bemoediging naar mw, Juultje Krajenbrink.

Huwelijksjubileum
Jan en Marian Bos hopen op 26 september 50 jaar getrouwd te zijn! Zij zullen dit huwelijksjubileum vieren met hun kinderen, kleinkinderen en broers en zussen. Zondag gaat er een kaart rond tijdens de koffie, waarop u een gelukwens kunt schrijven. Wij zijn dankbaar met hen om dit geschenk van duurzame liefde en trouw, en wensen hen veel feestvreugde en Gods zegen toe.

Collecten zondag 24 september
De diaconale collecte is bestemd voor: Zending: Syrië, kerk als plek van hoop en herstel. Lees verder…
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Syrie.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Deze zondag inzameling en verkoop producten voedselbank
De tijd gaat snel; deze zondag is de laatste zondag van september. We verheugen ons op de trouwe groep van gemeenteleden, die steeds weer bijdraagt. Dankzij hen vinden houdbaar voedsel en hygiëneproducten via de voedselbank hun weg naar mensen die dat steuntje in de rug zo hard nodig hebben, ook in Oegstgeest. Veel dank daarvoor. We hopen dat ieder blijft meedoen.
Onze hoop is ook dat de kring van gevers toeneemt. Daarom gaan we deze zondag beginnen met de verkoop van gewilde voedselbankproducten. Voor en na de dienst is er een tafel met info. over de voedselbank en met de mogelijkheid om ter plaatse producten te kopen. Die kunnen dan direct worden gedoneerd. Op de maandelijkse tafel worden steeds twee producten aangeboden; dat zijn producten van de lijst, waaraan de voedselbank steeds behoefte heeft. Deze keer gaat het om groenten en peulvruchten in glas. Het is even wennen (voor ons ook), maar we hopen dat nog meer mensen gaan meedoen.
Herma Pauptit, Mirjam Huizer en Pieter Hellinga

Informatieavond geestelijke begeleiding (spiritual guidance)
Het landschap van geloof, zingeving en spiritualiteit is in verandering. Dat raakt ieder van ons. Dat vraagt om hernieuwde zorg voor de ziel. Geestelijke begeleiding is een eigentijdse vorm van begeleiding op de geestelijke weg, met eeuwenoude wortels. In het Engels wordt de term spiritual guidance gebruikt. Het speelt zich dus af op het vlak van spiritualiteit, de laag van de ziel. Lees meer…
Is je nieuwsgierigheid gewekt? Welkom bij de informatieavond. Of maak een afspraak om verder te verkennen of dit iets is voor u/jou.
maandagavond 25 september, 20.00 uur, in Willibrords Erf.
Info. & begeleiding ds. Rian Veldman, 06-14273013, mail Stuur Email

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Regenboogkerk
Zondag 1 oktober, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tweede zondag van de herfst.
Zondag 8 oktober, 10.00 uur: ds. Rian Veldman; afscheid van cantrix Pauline Verkerk,
m.m.v. PGO-cantorij en gastzangers.

Avond met Judith Koelemeijer over Etty Hillesum
Op dinsdag 26 september organiseert de Rijnlandse Boekhandel samen met Bibliotheek Bollenstreek, locatie Oegstgeest, en de Protestante Gemeente Oegstgeest een literaire avond met Judith Koelemeijer. Zij komt in de bibliotheek vertellen over haar prachtige biografie van Etty Hillesum, die vorig jaar verscheen. Lees verder…
Dinsdag 26 september, Bibliotheek Oegstgeest, Lange Voort 2T. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: 10 euro, kaarten verkrijgbaar bij bibliotheek en boekhandel.

Expositie Ruud Bartlema in Voorschoten
Van 24 augustus tot 19 oktober exposeert kunstenaar Ruud Bartlema in de Dorpskerk te Voorschoten. Lees meer… In de Groene Kerk hangen een dooppaneel en een gedachtenispaneel van zijn hand. De tentoonstelling is open op vrijdagen van 10.30 tot 14.30 uur, zaterdagen van 12.00 tot 15.30 uur en op zondag na de kerkdienst. Op donderdagavond 28 september zal de kunstenaar in de Dorpskerk een lezing geven over de schilderijen die daar te zien zijn en zal hij ingaan op het thema Mystiek, poëzie en verhaal als inspiratie.

Café Zin in het weekend
Je geniet van een goed gevuld leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. En je hebt behoefte om af en toe stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Kom dan kennismaken bij Zin in het weekend. Op de drempel tussen werk en vrije tijd komt een diverse groep mensen met allerlei achtergronden bij elkaar om van gedachten te wisselen over wat hen bezighoudt en waar ze warm voor lopen. Ben jij tussen de 40 en 65 jaar, nieuwsgierig naar andere perspectieven en houd je van een verdiepend gesprek op zijn tijd? Je bent van harte welkom in ons café.
Willibrords Erf, vrijdagmiddag 29 september van 16.30-18.00 uur.
Meer info.: Stuur een email naar Mireille Stuart Stuur Email

Kindernevendienst en crèche
Even een update vanuit jeugdteam en kerkenraad. Iedere eerste zondag van de maand is er kindernevendienst en crèche. Voor de crèche zijn leuke nieuwe boekjes gekocht, met liedjes erin, om met en voor de kinderen te zingen (o.a. uit de babybijbel). Het gaat dit najaar om 1 oktober, 5 november, 3 december en natuurlijk 25 december, kerstochtend. De andere zondagen ben je ook welkom met je kind en kunnen we soms ad-hoc iets regelen. Voel je welkom.

Officemanager kerkelijk bureau
Het CvK is verheugd u te kunnen meedelen dat per 1 oktober – na 2,5 jaar zonder vaste kracht op het kerkelijk bureau – Desirée de Jong als officemanager de PGO komt versterken. Desirée zal in principe maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend aanwezig zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur zal het kerkelijk bureau open zijn voor inloop. Op andere momenten altijd op afspraak.
Fieke Sjoukes en Dieneke van Os, die de afgelopen jaren veel hebben opgevangen, zullen Desirée inwerken en daarna op het kerkelijk bureau geleidelijk minder aanwezig zijn. Omdat de officemanager een ‘spin in het web’ is, blijft het extra belangrijk om zaalreserveringen en andere kerkelijke vragen altijd via de mail of telefoon van het kerkelijk bureau te communiceren, zodat op één centraal punt binnen de PGO alles bij elkaar komt.
College van Kerkrentmeesters

‘Beste allemaal, vanaf oktober ga ik aan de slag als officemanager in de gemeente en ik stel mij graag alvast aan jullie voor.
Mijn naam is Desirée de Jong, ik ben 41 jaar en woon in Rijsenhout. Ik ben acht jaar getrouwd met Bas en samen hebben wij twee kinderen, Cato (10) en Kik (8). In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fotograferen en te bakken. In mijn werk haal ik veel plezier uit het regelen van zaken en het ontzorgen van mensen. Ik ben dienstverlenend ingesteld en kan zowel goed zelfstandig als met anderen samenwerken. Graag draag ik mijn steentje bij aan een positieve werksfeer en houd ik ervan georganiseerd en gestructureerd te werken. Ik heb heel veel zin om te gaan beginnen en zie ernaar uit om jullie te ontmoeten.
Groetjes, Desirée’.

Afscheid Pauline Verkerk
Onze cantrix Pauline Verkerk legt na 20 jaar haar werk neer als dirigent van de cantorij en van gelegenheidskoren in onze gemeente. In de afgelopen 20 jaar heeft Pauline zich met liefde, enthousiasme en energie ingezet voor de jeugdcantorij en de PGO-cantorij. Ook heeft ze veelvuldig meegewerkt aan (kerst)musicals en het introduceren van nieuwe muziek. Als bevlogen musicus heeft ze een groot aandeel gehad in het met plezier zingen van de gemeente en in vele mooie muzikale momenten. We zullen afscheid van haar nemen in een feestelijke dienst op zondag 8 oktober in de Regenboogkerk. Tijdens de receptie na de viering is er gelegenheid om haar te bedanken voor haar werk en haar bijdragen aan de erediensten gedurende de afgelopen jaren. U bent van harte uitgenodigd!
Hans Hogerzeil namens de kerkenraad van de PGO

Cursus Vieren
Binnenkort starten we met de cursus Vieren.
Deze cursus kan iets voor jou zijn, als je bezig bent met levensvragen, als je geïnteresseerd bent in kernwoorden van het geloof en mogelijk ook als je belijdenis wilt doen.
De cursus focust op de levenswijsheid in de feesten van het christelijk geloof.
Aan de hand van trefwoorden, zoals hopen, herstellen, verdiepen, gaan deelnemers met elkaar in gesprek.
Interessante video’s, informatie en kleine oefeningen helpen je ontdekken welke weg je zelf wilt gaan.
Openheid en respect voor elkaars mening staan voorop.
Deelname aan de cursus is gratis. Ben je geïnteresseerd?
Er is een magazine en meer informatie beschikbaar bij Richtsje Abma, gespreksleider 06-83116626.
Het is landelijk materiaal, en verschillende gemeenten gaan ermee aan de slag.
Startbijeenkomst is op maandagavond 9 oktober, dan spreken we ook data af.
Meer info.

Zendingserfgoedkalender
De zendingskalender 2024 is verkrijgbaar. Deze toont dit jaar de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het gaat om schilderijen van Bijbelse verhalen door Sister Claire die een Pakistaanse Bijbel in drie talen illustreerde. Het thema: Wie is mijn naaste? Ook dit jaar is een serie van vier dubbele kerstkaarten verkrijgbaar. Beide kunt u bestellen: de kalender kost €10, de kaarten €7 per set. Kalender(s) en/of kaartenset(s) zijn te bestellen vóór 15 oktober op de volgende manieren:
-via de webshop of de Appostel App kunt u de kalender en/of de kaarten eenvoudig digitaal bestellen.
-per mail naar ledenadministratie: Stuur Email onder vermelding van uw naam, adres en precieze bestelling (aantal kalenders en/of kaartensets).
Het bedrag maakt u dan, onder specificatie van uw bestelling, over op NL94 INGB 0005 5235 45 t.n.v. Zending PGO.
Begin november a.s. zal de bestelling bij u worden thuisbezorgd.
Dit bericht staat ook op onze PGO-website en wordt geplaatst in het komende nummer van het OKe.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Guusje Onderwaater-Nortier, diaken ZWO

OVERIG

Collectebonnen en Appostel App
Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad.
Binnenkort zal tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst de mogelijkheid zijn om hulp te vragen bij installatie en/of gebruik van de app. U hoort hier binnenkort meer over.
Voor dit moment is het belangrijk te melden dat appgebruikers een paar wijzigingen gaan zien in de app:
-Het is mogelijk om een tegoed aan te maken. U kunt dan met het tegoed de bedragen toekennen aan de verschillende collectedoelen. Het voordeel is dat u makkelijker een kleiner overzicht hebt van bedragen voor uw belastingaangifte en in de toekomst zullen ook voor Ideal-betalingen, boven een bepaald aantal, kosten worden berekend aan de PGO. Dus met betalen van een tegoed brengt u het aantal Ideal-betalingen terug.
-Als u in de app komt, staat er nu een button collecte kerkdiensten. U klikt op gift en in één scherm is het mogelijk om voor alle drie de collecten te geven. Dit gaat sneller, want u hoeft maar eenmaal te openen. In dit scherm kunt u aangeven of u wilt betalen via Ideal of via tegoed.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag.
Voorbeeld-gemeente-introductie-Appostel-1-blad
Hoe-kunt-u-uw-Tegoed-opwaarderen
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Herinnering toezeggingsformulier diaconie en zending<
In april van dit jaar hebt u een toezeggingsformulier ontvangen van de taakgroep Diaconaat & Zending. Hierop hebt u kunnen aangeven of u dit jaar wilt schenken voor de diaconie, het werelddiaconaat of de zending.
Mogelijk is dit formulier aan uw aandacht ontsnapt, maar wilt u wel geven. Dat kan nog steeds. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet, zodat we met elkaar vele goede doelen kunnen blijven steunen.
U kunt uw bijdrage(n) overmaken op de volgende rekeningnummers:<
Diaconie PGO: NL87 INGB 0000 3734 56
Zending PGO: NL94 INGB 0005 5235 45
Werelddiaconaat PGO: NL96 INGB 0002 4050 56.
Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en met elkaar delen van wat we ontvangen.
Namens de taakgroep Diaconaat & Zending, Willem Meerding, penningmeester


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
06 33 70 09 63 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email