Herinnering toezeggingsformulier diaconie en zending

In april van dit jaar hebt u een toezeggingsformulier ontvangen van de taakgroep Diaconaat & Zending. Hierop hebt u kunnen aangeven of u dit jaar wilt schenken voor de diaconie, het werelddiaconaat of de zending.
Mogelijk is dit formulier aan uw aandacht ontsnapt, maar wilt u wel geven. Dat kan nog steeds. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet, zodat we met elkaar vele goede doelen kunnen blijven steunen.
U kunt uw bijdrage(n) overmaken op de volgende rekeningnummers:
Diaconie PGO: NL87 INGB 0000 3734 56
Zending PGO: NL94 INGB 0005 5235 45
Werelddiaconaat PGO: NL96 INGB 0002 4050 56.
Samen zijn we de kerk in actie, een wereldwijde gemeenschap van mensen die geloven in God en met elkaar delen van wat we ontvangen.

Namens de taakgroep Diaconaat & Zending, Willem Meerding, penningmeester