Inzameling Voedselbank krijgt een impuls

Begin deze maand ging er weer een volle kruiwagen naar de centrale inzameling voor de voedselbank. Bijeengebracht op de laatste zondag van augustus. Heel veel dank voor alle bijdragen. En ook aan de mensen die hun bijdrage zelf naar de centrale brengen. Het is hard nodig. Ook in Oegstgeest. Die noodzaak bracht ons ertoe om na te denken over mogelijkheden om de opbrengst te verhogen, zodat één kruiwagen straks niet meer voldoende is.
De PGO-inzameling is steeds op de laatste zondag van de maand, voor en na de dienst. Dat blijft zo. De belangrijkste verandering is dat er op die zondag ook een tafeltje met ’producten van de maand’ wordt ingericht. Belangstellenden kunnen daar die producten kopen en doneren of een geldelijke gift doen. Bij dat tafeltje is steeds een van ons beschikbaar voor informatie over de voedselbank en voor de verkoop. De aangeboden producten zijn gewild bij de voedselbank. Natuurlijk hopen we dat ieder ook eigen gekozen producten blijft meebrengen. Veel mensen doen dat heel trouw en daar zijn we dankbaar voor. Met het maandelijkse tafeltje hopen we de kring van gevers verder uit te breiden.
Deze werkwijze gaat de laatste zondag van deze maand in. Dat is volgende week, op zondag 24 september. Wij gaan nu de praktische kant van het tafeltje, zoals producten op voorraad, kasgeld en een QR-code, regelen. En u bent alvast op de hoogte voor volgende week.
Namens de diaconie: Herma Pauptit, Mirjam Huizer en Pieter Hellinga