Zendingserfgoed-kalender

De zendingskalender 2024 is verkrijgbaar. Deze toont dit jaar de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het gaat om schilderijen van Bijbelse verhalen door Sister Claire die een Pakistaanse Bijbel in drie talen illustreerde. Het thema: Wie is mijn naaste? Ook dit jaar is een serie van vier dubbele kerstkaarten verkrijgbaar. Beide kunt u bestellen: de kalender kost €10, de kaarten €7 per set. Kalender(s) en/of kaartenset(s) zijn te bestellen vóór 15 oktober op de volgende manieren:
-via de webshop of de Appostel App kunt u de kalender en/of de kaarten eenvoudig digitaal bestellen.
-per mail naar ledenadministratie: Stuur Email onder vermelding van uw naam, adres en precieze bestelling (aantal kalenders en/of kaartensets).
Het bedrag maakt u dan, onder specificatie van uw bestelling, over op NL94 INGB 0005 5235 45 t.n.v. Zending PGO.
Begin november a.s. zal de bestelling bij u worden thuisbezorgd.
Dit bericht staat ook op onze PGO-website en wordt geplaatst in het komende nummer van het OKe.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Guusje Onderwaater-Nortier, diaken ZWO