Bijdrage Solidariteitskas; Geloof je in verbondenheid?

In januari vroegen wij tijdens de Actie Kerkbalans uw financiële steun voor het werk van onze gemeente. Wij zijn bijzonder dankbaar dat veel gemeenteleden een toezegging hebben gedaan.

Jaarlijks krijgt onze gemeente het verzoek bij te dragen aan de landelijke Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland. Dat is een fonds waaruit vernieuwende projecten worden gefinancierd. Gemeenten kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Dit kan een project zijn om meer jeugd in de kerk te ontvangen, een andere manier van kerk-zijn op te zetten, tijdelijk een kerkelijk werker te financieren, en soms om de (ver)bouw(ing) van een kerk mede mogelijk te maken. Ook het werk van geestelijk verzorgers in het dovenpastoraat en studentenpastoraat wordt uit deze kas betaald.

Het principe is dat rijkere gemeenten bijdragen aan het werk in andere gemeenten of startende kerkplekken waar weinig geld omhanden is. Het is zoals bij de verdeling van het manna uit de hemel: Onderweg door de woestijn had het volk honger maar God gaf manna. Het volk deelde dat naar behoefte. En niemand had te veel en niemand had te weinig (Exodus 16:8).

Komende week ontvangen daarom alle gemeenteleden*, per brief of via e-mail, een verzoek voor een bijdrage aan de Solidariteitskas. Kerk zijn we samen, op het platteland en in de stad, en ook in ons dorp. Elke gift die bijdraagt aan dat doel, groot of klein, is van harte welkom! Mocht de opbrengst hoger zijn dan de afdracht aan de Solidariteitskas die van ons verwacht wordt, komt dit ten goede aan onze eigen gemeente. Maakt u binnenkort uw (extra) bijdrage over?

*Gemeenteleden met een meerjarige periodieke toezegging zijn niet benaderd. Maar ook hun extra bijdrage is uiteraard van harte welkom!

Hans Hogerzeil, voorzitter kerkenraad