Collecten zondag 15 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: Soedan.
In Soedan woedt nog steeds een bloedige machtsstrijd tussen twee generaals.
Vele Soedanezen zijn omgekomen, onder wie veel onschuldige burgers.
Ruim 1,6 miljoen mensen zijn gevlucht. Partnerorganisaties van Kerk in Actie in de buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië zijn in actie gekomen om de vluchtelingen op te vangen en verlenen noodhulp.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Noodhulp Soedan.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending