Gemeenteberichten zondag 15 oktober 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed

O Heer er vallen bommen
in Israël en Gaza
mensen sterven
zoveel gaat stuk
wraak en vijandschap beheersen het nieuws
we belijden schuld
voor het wegkijken
van de hel op aarde
die Gaza was en is
we smeken u om inzet voor duurzame vrede
om werkelijke leiders
die de spiraal van geweld willen stoppen
zegen de hand die de raket niet afvuurt
de mond die niet van wraak spreekt
het hart dat niet versteend is
de voeten die de tank niet instappen
mogen we alle bange mensen
kinderen van Abraham
aanbevelen onder uw hoede
God van liefde.

Richtsje Abma

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 15 oktober, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vierde zondag van de herfst; viering Maaltijd van de Heer.

Bij de dienst
Velen van ons zijn aangeslagen door het geweld tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Laten we voorzichtig zijn met grote woorden en bidden om de-escalatie. Ik denk sterk aan psalm 85: vrede en recht kussen elkaar. Het een kan moeilijk zonder het ander.
We vormen komende zondag een kring. Geen fronten en geen kampen, maar een kring. Een veelzeggende vorm. Precies daarom zijn we kerk. Om een open kring te vormen rond brood en wijn. Teken van hoop en vrede. We lezen Matteüs 22: 1-15 over het feest van ooit – en alles wat er in de weg staat. Marnix Smit begeleidt de gemeentezang op de vleugel en Cora Smit speelt dwarsfluit. Graag tot zondag!
Richtsje Abma

Meeleven
Alle herfstvakantiegangers wensen we een paar mooie, rustige dagen toe. En kinderen en tieners een fijne adempauze van school.
Echtpaar Straver-Ruwaard hoopt 17 oktober aanstaande 60 jaar getrouwd te zijn. Dit huwelijksjubileum hebben zij al met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen gevierd. Binnenkort ontvangt het echtpaar namens de PGO de hartelijke felicitaties, begeleid door kaars en kaart. Wij wensen het echtpaar van harte Gods zegen toe.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Regina v.d. Plas-Verhaar.

Zondag collectebonnen te koop en hulp Appostel App
Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad.
Vanaf komende zondag zal gedurende drie weken tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst de mogelijkheid zijn om hulp te vragen bij installatie en/of gebruik van de app. Tevens kunnen er collectebonnen worden gekocht. Voorin de kerk zitten een paar gemeenteleden om u te helpen.
Appgebruikers: Het is mogelijk om een tegoed aan te maken. U kunt dan met het tegoed de bedragen toekennen aan de verschillende collectedoelen. Het voordeel is dat u makkelijker een kleiner overzicht heeft van bedragen voor uw belastingaangifte, en in de toekomst zal ook voor Ideal-betalingen, boven een bepaald aantal, kosten worden berekend aan de PGO. Dus met betalen van een tegoed brengt u het aantal Ideal-betalingen terug.
Als u in de app komt, staat er nu een button collecte kerkdiensten. U klikt op gift en in één scherm is het mogelijk om voor alle drie de collecten te geven. Dit gaat sneller, want u hoeft maar eenmaal te openen. In dit scherm kunt u aangeven of u wilt betalen via Ideal of via tegoed.
Willem Meerding, penningmeester diaconie
Dieneke van Os, penningmeester college van kerkrentmeesters

Collecten zondag 15 oktober
De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: Soedan. In Soedan woedt nog steeds een bloedige machtsstrijd tussen twee generaals. Vele Soedanezen zijn omgekomen, onder wie veel onschuldige burgers. Ruim 1,6 miljoen mensen zijn gevlucht. Partnerorganisaties van Kerk in Actie in de buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië zijn in actie gekomen om de vluchtelingen op te vangen en verlenen noodhulp.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. Noodhulp Soedan.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Organist
Vanuit de eerste sollicitatieronde voor een organist is er voor onze gemeente nog geen nieuwe organist gevonden. Wij zoeken dus per ingang van direct een nieuwe organist. Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hem of haar dan op de vacature opmerkzaam maken? Klik hier voor de vacature. Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK-Personeelszaken, 06 18 81 81 05 of met het Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50

Nieuwe cantrix
Wij kunnen u als kerkenraad met veel genoegen berichten dat wij per 1 januari a.s. een nieuwe cantrix zullen hebben in onze PGO. Wij zullen haar a.s. zondag na de dienst aan u voorstellen, en tijdens de koffie kan iedereen alvast een beetje met haar kennismaken. Wij verheugen ons erg op haar komst en hebben er het volste vertrouwen
in dat er weer volop zal worden gezongen en gemusiceerd tijdens onze diensten en daarbuiten. Een groep gemeenteleden zal haar helpen met de kennismaking en met het voorbereiden en regelen van de diverse activiteiten.

Vakantie
Ds. Rian Veldman heeft komende week vakantie. Voor dringende pastorale situaties kunt u een beroep doen op ds. Richtsje Abma.

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 22 oktober, 10.00 uur: ds. Tjeerd de Boer uit Leusden; de vijfde zondag van de herfst. Dr. Tjeerd de Boer is theoloog en emeritus zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde, als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie, in Chili (Comunidad Teológica Evangélica), Brazilië (Instituto Ecumênico de Pós-Graduação) en Hong Kong (Lutheran Theological Seminary), waar hij als honorary research fellow verbonden is aan het Institute of Sino-Christian Studies.
Zondag 29 oktober, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de zesde zondag van de herfst.
Zondag 29 oktober, 16.00 uur: Preek van de Leek, mw. Kajsa Ollongren, demissionair minister van Defensie.
Rehobothkerk
Zondag 29 oktober, 1900 uur: Taizéviering.

Voor in de agenda
Na de herfstvakantie is er op 29 oktober van 15.00 tot 17.00 uur kliederkerk in de Regenboogkerk. Je mag verkleed komen, als tijger of muis of een ander dier. We gaan het verhaal ontdekken van regen, een boot, en allerlei dieren. Opa’s en oma’s, tantes en kinderen van 2 tot 10 zijn van harte welkom. Er zijn ook stoere dingen te doen. Meer info. via de WhatsApp-groep kinderkerk (Richtsje, 06 83 11 66 26).
Diezelfde zondag 29 oktober is de Preek van de Leek. De demissionaire minister van Defensie Kajsa Ollongren houdt de tweede Preek van de Leek in het Groene kerkje. Zij zegt daar zelf over: ‘Ik kijk ernaar uit om, terug in Oegstgeest, de Preek van de Leek te mogen houden. Een goed moment om stil te staan bij het belang van vrijheid en wat dat van ons vraagt. De oorlog in Oekraïne en nu ook in Israël en de Palestijnse gebieden, confronteert ons met het besef dat oorlog niet iets is dat tot het verleden behoort. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik hoop, juist als leek, de aanwezigen een waardevol nieuw perspectief te kunnen geven.’
Inloop vanaf 15.45 uur, aanvang dienst 16.00 uur.
Na afloop is er gelegenheid om na te praten in het Willibrords Erf onder het genot van een drankje.

Gemeenteavond maandag 30 oktober
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 30 oktober. Deze avond zal het definitieve rapport van de Denktank met diverse uitgewerkte scenario’s voor de toekomst van onze kerkgebouwen worden gepresenteerd en besproken. De avond is bedoeld om alle gegevens, zoals die nu beschikbaar zijn, te delen met de gemeente, eventuele vragen te beantwoorden, en verder met elkaar in gesprek te gaan. Op deze vergadering zullen geen beslissingen worden genomen.
Het eindrapport kunt u hier downloaden
De bijeenkomst zal ook te volgen zijn via Kerkdienstgemist.nl
Plaats: Regenboogkerk, inloop om 19.30 uur, vergadering start om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

De Sinterklaasactie gaat weer van start!
Ook dit jaar slaan de gezamenlijke kerken in Oegstgeest de handen ineen om samen met Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. weer heel veel kinderen in onze regio een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen. Lees verder… Wat kunt u doen?
Als u een cadeautje van € 12,50 wilt kopen voor een kind, kunt zich hiervoor tot en met 31 oktober aanmelden bij Herma Pauptit (). Ziet u geen kans om een cadeautje te kopen, maar wilt u wel meedoen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. Diaconie PG Oegstgeest o.v.v. Sinterklaasactie. Ook dit kan tot en met 31 oktober.
Werkgroep Sint/Actie Vakantietas:
Emmy Bruins, Hanneke Huisman, Gerrina van Schagen, Aafke Vries, Marleen van Waveren en Herma Pauptit

Kerstspel 2023- Twee Vaders
Het is nog ver weg, maar de kerstclub is al weer volop bezig met het maken van een nieuw kerstspel voor kerstavond in de Regenboogkerk. Het kerstspel gaat dit jaar over opgroeien. Opgroeien met Twee Vaders. Het spel zal op de vloer worden gespeeld met het publiek rondom. Er zal ook interactie zijn met het publiek. Wij denken dat het een mooi spel gaat worden en kijken er erg naar uit.
Een van de doelen van het kerstspel is om zo veel mogelijk mensen te betrekken en daarmee met elkaar te verbinden. Mocht je het leuk vinden om ook een steentje bij te dragen, dan kan dat, want we zijn zeker nog op zoek naar dansers/spelers (jong en ouder) en mensen die achter de schermen willen meehelpen in de weken voor Kerst, maar ook op kerstavond zelf.
Wil je je aanmelden? Stuur dan een mailtje naar Kerstspel: Email, dan nemen we contact met je op.
Voor in je agenda:
De repetitiemomenten zijn 19 november, 26 november en 10 december van 18.00-20.00 uur, 17 december van 12.00 tot uiterlijk 16.00 uur de doorloop, en 23 december van 16.00-18.00 uur de generale.
Alles in de Regenboogkerk.
We horen graag van je,
‘de kerstclub’ – Aaldert, Anja, Henny, Hessel, Marcel, Margreet, Marloes, Paola, Pauline en Renée

Oproep: collectanten gezocht voor de huis-aan-huiscollecte voor de kinderen in Oekraïne
Van 20 tot en met 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekraïne de verschrikkelijke oorlog door. Om deze collecte tot een succes te maken, zijn veel collectanten nodig.
Doet u mee? Lees verder
U kunt zich opgeven bij de collectecoördinator, J.E.L.M. Mooi-Lavrijsen, tel. 06-4687 8696 of per Email. Samen staan we sterk!
Hanneke Mooi en taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Herinnering: Geloof je in verbondenheid?
Afgelopen week hebben alle gemeenteleden, per brief of via e-mail, een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. Mogen we op uw bijdrage rekenen? Kerk zijn we samen, op het platteland, in stad en dorp. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom! Mocht de opbrengst hoger zijn dan de afdracht aan de Solidariteitskas, die van ons wordt verwacht, dan komt dit ten goede aan onze eigen gemeente. Maakt u binnenkort uw (extra) bijdrage over?
Hans Hogerzeil, voorzitter kerkenraad

Collecteopbrengsten diaconaat & zending juli-september 2023

2 juli Indonesië: hulp voor migranten € 217
9 juli Edukans € 158
16 juli Straatpastoraat € 325
23 juli Stichting Exodus Nederland € 313
30 juli Stichting Schuldhulpmaatje € 188
6 aug. Ecuador: La Sonrisa Naranja € 600
13 aug. Zending: Ghana, een sterke kerk € 335
20 aug. Voedselbank Leiden e.o. € 792
27 aug. Bijbelvertalingen voormalige Sovjet-Unie (IBT) € 181
3 sept. Israël, jongeren leren over mensenrechten € 181
10 sept. Kinderen en jongeren € 132
17 sept. Myanmar, verbeteren landbouw € 231
24 sept. Zending: Syrië € 310

Het zendingsbusproject Brood en Bijbels voor Egypte heeft van 1/9/2022 tot 1/9/2023 in totaal € 3.182 opgebracht.
Hartelijk dank voor alle bijdragen!
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Willem Meerding, penningmeester

Verslagje bezoek Spinozahuis te Rijnsburg
We zijn met 17 deelnemers naar Rijnsburg gegaan. We verzamelden in Willibrords Erf waar we onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar konden kennismaken. Een groep ging per fiets naar Rijnsburg, anderen per auto. Daar werden we ontvangen door Lenie den Heijer en Paul. De groep werd gesplitst. We kregen heel veel informatie over het gedachtegoed van Spinoza. Spinoza overleed in Den Haag in 1677. Zijn gedachtegoed kreeg later veel internationale waardering en blijft belangrijk voor onze democratische rechtsstaat. Een bezoek aan het museum is zeker aan te bevelen.
Jeanne Taal (team onderling pastoraat)

Tienerruimte
Heb je toevallig een kleine JBL-box liggen die niet meer wordt gebruikt? Het gaat om een boxje om geluid te versterken voor in de tienerruimte. Die willen we graag overnemen! Contact even met Sandra van Iterson of met Richtsje 06 83 11 66 26


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
06 33 70 09 63 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email