Gemeenteberichten zondag 22 oktober 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed

God van vrede en gerechtigheid,
Verbijsterd zijn we door alle doden,
die vallen in de strijd,
de grenzeloze haat,
de spiraal van geweld,
die zich de diepte in boort,
waar slechts duisternis heerst
en elke hoop verdwenen is.
God, o God, wij roepen U aan:

Kyrie eleison!
Zo roepen wij
voor wie om genade schreeuwen,
voor wie leven in doodsangst,
voor wie hun geliefden verloren,
voor wie uit hun huis verdreven zijn.

Kyrie eleison!
Zo bidden wij
voor wie blijven geloven in medemenselijkheid,
voor wie blijven zoeken naar gerechtigheid.
voor wie zich blijven inzetten voor vrede.

Hoor ons gebed, God,
en laat ons roepen tot U komen. Amen

Ingrid de Zwart – voor de website coventryberaad.nl

Informatie vieringen

Regenboogkerk

Zondag 22 oktober, 10.00 uur: ds. Tjeerd de Boer uit Leusden; de vijfde zondag van de herfst. Dr. Tjeerd de Boer is theoloog en emeritus zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde, als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie, in Chili (Comunidad Teológica Evangélica), Brazilië (Instituto Ecumênico de Pós-Graduação) en Hong Kong (Lutheran Theological Seminary), waar hij als honorary research fellow verbonden is aan het Institute of Sino-Christian Studies.

Meeleven

Elly Varkevisser kwam ongelukkig ten val en brak daarbij schouder en pols. Och Elly, wat een schrik. Van harte beterschap gewenst. We leven ook mee met Nelly Baljet-Andressen die haar broer verloor. Het is verdrietig om iemand die hoort bij je ‘veilige en dierbare naasten’ in de wereld, te verliezen. Dat hij mag rusten in geborgenheid bij God.

Bloemengroet

De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Elly Varkevisser, en ook met een hartelijke groet en bemoediging naar Nelly en Hans Baljet-Andressen.

Zondag collectebonnen te koop en hulp Appostel App

Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad.

Komende en volgende week zondag zal tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst de mogelijkheid zijn om hulp te vragen bij installatie en/of gebruik van de app. Tevens kunnen er collectebonnen worden gekocht. Voorin de kerk zitten een paar gemeenteleden om u te helpen.

Appgebruikers: Het is mogelijk om een tegoed aan te maken. U kunt dan met het tegoed de bedragen toekennen aan de verschillende collectedoelen. Het voordeel is dat u makkelijker een kleiner overzicht heeft van bedragen voor uw belastingaangifte, en in de toekomst zal ook voor Ideal-betalingen, boven een bepaald aantal, kosten worden berekend aan de PGO. Dus met betalen van een tegoed brengt u het aantal Ideal-betalingen terug.

Als u in de app komt, staat er nu een button collecte kerkdiensten. U klikt op gift en in één scherm is het mogelijk om voor alle drie de collecten te geven. Dit gaat sneller, want u hoeft maar eenmaal te openen. In dit scherm kunt u aangeven of u wilt betalen via Ideal of via tegoed.

Willem Meerding, penningmeester diaconie
Dieneke van Os, penningmeester college van kerkrentmeesters

Collecten zondag 22 oktober     

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Indonesië, sterke vrouwen in de kerk. De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Indonesië.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Organist

Vanuit de eerste sollicitatieronde voor een organist is er voor onze gemeente nog geen nieuwe organist gevonden. Wij zoeken dus per ingang van direct een nieuwe organist. Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hem of haar dan op de vacature opmerkzaam maken? Klik hier.

Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK-Personeelszaken, 06 188 181 05 of met het Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50

Vakantie

De komende week heb ik (RA) vakantie. Bij behoefte aan pastorale bijstand kunt u contact opnemen met ds. Rian Veldman.

Informatie vieringen

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Zondag 29 oktober, 16.00 uur: Preek van de Leek, mw. Kajsa Ollongren, demissionair minister van Defensie.

Regenboogkerk
Zondag 29 oktober, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de zesde zondag van de herfst.
Zondag 5 november, 10.00 uur: ds. Rian Veldman en ds. Richtsje Abma, de zevende zondag van de herfst, gedachtenis van de overledenen; m.m.v. Cappella pro Cantibus.

Rehobothkerk
Zondag 29 oktober, 1900 uur: Taizéviering.

Dienst van zondag 29 oktober

In deze dienst zal ds. Janco Wijngaard worden verbonden aan de PG Oegstgeest als geestelijk verzorger ten behoeve van thuiswonende cliënten. Wat moeten we ons voorstellen bij zijn werkzaamheden? Janco schrijft daarover het volgende:

‘De Protestantse Kerk ziet het categoriaal pastoraat als een wezenlijk onderdeel van haar roeping en verantwoordelijkheid. De kerk heeft als doel om present te zijn, ook daar waar mensen noodgedwongen niet naar de (eigen) gemeente kunnen. Daarom werken er ruim vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers met een bijzondere opdracht in het justitiepastoraat, de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht, de luchthaven, en het doven- en studentenpastoraat.

Praktijk is dat veel mensen geen binding meer hebben met een kerk en mensen veel later verhuizen naar een zorginstelling waar wel een geestelijk verzorger aan verbonden is.

Sinds 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorging thuis (voorheen ‘eerste lijn’) mogelijk. Zo wordt geestelijke begeleiding of zielzorg steeds beter beschikbaar voor mensen, ook in de thuissituatie. Hiervoor hebben geestelijk verzorgers die in de thuissituatie willen werken wel een bevoegdheidsverklaring nodig van een zendende instantie.

Op 29 januari 2021 heeft het moderamen van de generale synode de besluitvorming afgerond dat predikant-geestelijk verzorgers in de eerste lijn (thuissituatie) een bijzondere opdracht verleend kan worden. Hiermee is de Protestantse Kerk nu ook één van de instanties waar vrijgevestigde geestelijk verzorgers een zending kunnen aanvragen.

Een zending is een ander woord voor het beroep of bijzondere opdracht dat een predikant kan krijgen als geestelijk verzorger. Deze bijzondere opdracht wordt altijd door een ambtelijke vergadering verleend en kan alleen aan predikanten en kerkelijk werkers die lid zijn van de Protestantse Kerk gegeven worden.

Fijn dat de PG Oegstgeest mij deze bijzondere opdracht verleent voor mijn werkzaamheden in de geestelijke verzorging thuis met mijn eigen praktijk levensvragen QuaZin.’

Wij zien uit naar een inspirerende dienst van verbintenis.

Respons voedselbank-winkeltje was overweldigend

Eind september stonden we voor de eerste keer met het voedselbank-winkeltje in de kerk. Met groenten en peulvruchten in glas. Het was spannend hoe zou worden gereageerd. Alle verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen. De reacties waren warm en overweldigend. Heel veel dank daarvoor; aan degenen die in de kerk doneerden én aan hen die zelf producten meebrachten. Gezamenlijk is een grote donatie van tien volle en zware kratten mogelijk gemaakt. Dat was zoveel dat het wegbrengen nog even een breinbreker is geweest. Gelukkig wilde de voedselbank-bus voor die omvang wel langskomen. Op de site van de voedselbank staat een foto van het inladen. Nogmaals heel veel dank aan iedereen. We hopen dat het gaat lukken om dit succes vol te houden. Op 29 oktober is het weer de laatste zondag van de maand. Volgende week daarover meer.

Herma Pauptit, Mirjam Huizer en Pieter Hellinga

Kliederkerk

Na de herfstvakantie is er op 29 oktober van 15.00 tot 17.00 uur kliederkerk in de Regenboogkerk. Je mag verkleed komen, als tijger, muis of een ander dier. We gaan het verhaal ontdekken van regen, een boot, en allerlei dieren. Opa’s en oma’s, tantes, en kinderen van 2 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Er zijn allerlei dingen te knutselen, te ontdekken en te vieren. Een mooie poster staat hier.

Gezocht

We zoeken voor de kliederkerk op zondagmiddag 29 oktober mensen die koekjes willen bakken en mensen die wat fruitspiesen kunnen maken. Kosten worden vergoed. Je kunt je melden bij Richtsje als je dit wilt doen. Heel graag!

Gemeenteavond maandag 30 oktober
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 30 oktober. Deze avond zal het definitieve rapport van de Denktank met diverse uitgewerkte scenario’s voor de toekomst van onze kerkgebouwen worden gepresenteerd en besproken. De avond is bedoeld om alle gegevens, zoals die nu beschikbaar zijn, te delen met de gemeente, eventuele vragen te beantwoorden, en verder met elkaar in gesprek te gaan. Op deze vergadering zullen geen beslissingen worden genomen.
Het eindrapport is te vinden op de website. Klik hier om het te bekijken.
De bijeenkomst zal ook te volgen zijn via kerkdienstgemist

Plaats: Regenboogkerk, inloop om 19.30 uur, vergadering start om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!

Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

De Sinterklaasactie gaat weer van start!
Ook dit jaar slaan de gezamenlijke kerken in Oegstgeest de handen ineen om samen met Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. weer heel veel kinderen in onze regio een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen.
Sinds 2013 organiseert Voor Elkaar Leiden deze Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest. Via de voedselbank, SchuldHulpMaatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben de gelegenheid om hun kind(eren) op te geven. Op deze manier komen de cadeautjes op de goede plekken terecht. In totaal zijn er vorig jaar 560 kinderen verrast.

Wat kunt u doen?
Als u een cadeautje van € 12,50 wilt kopen voor een kind, kunt zich hiervoor tot en met 31 oktober aanmelden bij Herma Pauptit. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over deze mooie actie. Ook de Oekraïense kinderen die in gastgezinnen wonen, krijgen via deze actie een cadeautje.

Ziet u geen kans om een cadeautje te kopen, maar wilt u wel meedoen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. Diaconie PG Oegstgeest o.v.v. Sinterklaasactie. Ook dit kan tot en met 31 oktober.

Werkgroep Sint/Actie Vakantietas: Emmy Bruins, Hanneke Huisman, Gerrina van Schagen, Aafke Vries, Marleen van Waveren en Herma Pauptit

Huiskamergesprekken

Heb je zin andere gemeenteleden te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn? Het thema dit jaar is: zorg om de aarde. Vanouds staan we in november stil bij dankdag, de goede gaven van lucht en water en de vruchten van het land. Dankdag is en was ook een dag van bezinning. Wie een volkstuin heeft en erin zwoegt, weet hoe weinig wij betalen voor een zak appels of een mud aardappels. Het staat er met onze schepping en met de zorg voor de schepping niet goed voor. Hoe komt dat bij jou binnen? Hoe voorkomen we dat we elkaar beschuldigen of de maat nemen in deze discussie? Vind je dat er in onze kerkgemeenschap voldoende aandacht is voor vergroening en leven van genoeg? Hoe geef je daar zelf vorm aan? Je kunt op drie momenten meedoen: woensdag 8 november (lunch), donderdagavond 9 november en woensdag 15 november (van 18.00-19.30 uur, rond de maaltijd). Voel je welkom – en geef je op bij Jeanne Taal.

Kerstspel 2023- Twee Vaders

Het is nog ver weg, maar de kerstclub is al weer volop bezig met het maken van een nieuw kerstspel voor kerstavond in de Regenboogkerk. Het kerstspel gaat dit jaar over opgroeien. Opgroeien met Twee Vaders. Het spel zal op de vloer worden gespeeld met het publiek rondom. Er zal ook interactie zijn met het publiek. Wij denken dat het een mooi spel gaat worden en kijken er erg naar uit.

Een van de doelen van het kerstspel is om zo veel mogelijk mensen te betrekken en daarmee met elkaar te verbinden. Mocht je het leuk vinden om ook een steentje bij te dragen, dan kan dat, want we zijn zeker nog op zoek naar dansers/spelers (jong en ouder) en mensen die achter de schermen willen meehelpen in de weken voor Kerst, maar ook op kerstavond zelf.

Wil je je aanmelden? Stuur dan een mailtje naar kerstspel, dan nemen we contact met je op.

Voor in je agenda:

De repetitiemomenten zijn 19 november, 26 november en 10 december van 18.00-20.00 uur, 17 december van 12.00 tot uiterlijk 16.00 uur de doorloop, en 23 december van 16.00-18.00 uur de generale. Alles in de Regenboogkerk.

We horen graag van je, ‘de kerstclub’ – Aaldert, Anja, Henny, Hessel, Marcel, Margreet, Marloes, Paola, Pauline en Renée

Oproep: collectanten gezocht voor de huis-aan-huiscollecte voor de kinderen in Oekraïne

Van 20 tot en met 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekraïne de verschrikkelijke oorlog door. Om deze collecte tot een succes te maken, zijn veel collectanten nodig. Doet u mee? Kerk in Actie organiseert de collecte in 2023 voor de vierde keer. De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek steeds een groot succes. ‘Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien’, zeiden gevers. Het doel van de collecte dit jaar is: kinderen in Oekraïne. Zij leven nu al bijna twee jaar in een verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld. Kerk in Actie helpt hen deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen, zodat ze naar school kunnen blijven gaan. En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken.

U kunt zich opgeven bij de collectecoördinator, J.E.L.M. Mooi-Lavrijsen, Johan de Wittstraat 11, 2334 AL Leiden, 06 46 87 86 96 of per mail familie Mooi. Samen staan we sterk!

Hanneke Mooi en taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Pianokruk voor Willibrords Erf

We zijn op zoek naar een pianokruk/bankje voor in het Willibrords Erf. Mocht u hierin kunnen voorzien, dan graag contact opnemen met het kerkelijk bureau: kerkelijk bureau of 06 15216650


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 10 uur tot 12 uur voor inloop. Voor andere tijden graag een afspraak maken:
tel. 06 15 21 66 50
Desiree de Jong, de office manager, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Voor vragen kunt u een mail sturen aan het Kerkelijk Bureau Stuur Email .
Op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur is iemand van de Ledenadministratie aanwezig.