Gemeenteberichten zondag 8 oktober 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank. (Lied 657:1)

Informatie vieringen
Regenboogkerk
Zondag 8 oktober, 10.00 uur: ds. Rian Veldman; afscheid van cantrix Pauline Verkerk, m.m.v. PGO-cantorij en gastzangers.

Bij de dienst
Komende zondag nemen we afscheid van onze cantrix Pauline Verkerk. Twintig jaar heeft zij met hart en ziel als cantrix leiding gegeven aan verschillende (jeugd)cantorijen in de PGO. Zo heeft zij zingend ons geloof gevoed en de lofzang gaande gehouden; daarvoor zijn wij haar dankbaar. Uiteraard klinkt er veel gezang in deze viering onder het motto van het liedboek:
‘Het is goed de Heer te loven,
Uw naam te bezingen, Allerhoogste,
In de morgen te getuigen van uw liefde
En in de nacht van uw trouw.’ (Psalm 92: 2-3)

In deze dienst zal onder meer Hör mein bitten van Mendelssohn worden uitgevoerd, een dierbaar stuk voor Pauline. We nemen in deze viering tegelijk afscheid van de PGO-cantorij in haar huidige vorm. In de schriftlezingen cirkelen we om de betekenis van (samen) zingen. Wij zingen ons het geloof te binnen. Zo is zingen niet alleen een uiting van geloof, maar is het eerder andersom: het gezang vormt óns. Laat u meevoeren zondag, op de vleugels van een lied.

Meeleven
Soms zijn er ook goede berichten om te delen. Twee gemeenteleden mochten vanuit Van Wijckerslooth weer naar huis om thuis verder te herstellen. En met de hernia van Nelleke van der Oord gaat het, na veel geduld, ook de goede kant op. Dat is heel fijn nieuws.

Huwelijksjubileum
Lolke en Margot Osinga hopen 10 oktober 65 jaar getrouwd te zijn! Zij hebben samen veel meegemaakt tijdens deze jaren; er waren goede tijden en slechte tijden. Wij zijn dankbaar met hen, voor al die jaren van liefde en trouw. Zondag zal er een kaart rondgaan waarop u een gelukwens kunt schrijven. Wij wensen Lolke en Margot samen hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind een feestelijke en vreugdevolle dag toe en Gods zegen over de weg die voor hen ligt.

Bloemengroet
De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Riet Abrahams, en met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Akke de Vries.

Collecten zondag 8 oktober
De eerste collecte is bestemd voor Missionair werk: pioniersplek brengt de kerk naar de mensen toe. De afgelopen 10 jaar ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de protestantse kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen voor diverse doelgroepen die niet meer kerkelijk betrokken zijn.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 van de diaconie PGO t.n.v. kerk en Israël.
► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.
► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.
Taakgroep Diaconaat & Zending</em

AGENDA

Officemanager kerkelijk bureau
Het CvK is verheugd u te kunnen meedelen dat per 1 oktober – na 2,5 jaar zonder vaste kracht op het kerkelijk bureau – Desirée de Jong als officemanager de PGO komt versterken. Desirée zal in principe maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend aanwezig zijn. Op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur zal het kerkelijk bureau open zijn voor inloop. Op andere momenten altijd op afspraak.
Fieke Sjoukes en Dieneke van Os, die de afgelopen jaren veel hebben opgevangen, zullen Desirée inwerken en daarna op het kerkelijk bureau geleidelijk minder aanwezig zijn. Omdat de officemanager een ‘spin in het web’ is, blijft het extra belangrijk om zaalreserveringen en andere kerkelijke vragen altijd via de mail of telefoon van het kerkelijk bureau te communiceren, zodat op één centraal punt binnen de PGO alles bij elkaar komt.
College van Kerkrentmeesters

‘Beste allemaal, vanaf oktober ga ik aan de slag als officemanager in de gemeente en ik stel mij graag alvast aan jullie voor.
Mijn naam is Desirée de Jong, ik ben 41 jaar en woon in Rijsenhout. Ik ben acht jaar getrouwd met Bas en samen hebben wij twee kinderen, Cato (10) en Kik (8). In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fotograferen en te bakken. In mijn werk haal ik veel plezier uit het regelen van zaken en het ontzorgen van mensen. Ik ben dienstverlenend ingesteld en kan zowel goed zelfstandig als met anderen samenwerken. Graag draag ik mijn steentje bij aan een positieve werksfeer en houd ik ervan georganiseerd en gestructureerd te werken. Ik heb heel veel zin om te gaan beginnen en zie ernaar uit om jullie te ontmoeten. Groetjes, Desirée’.

Cursus Vieren start 9 oktober
Maandag starten we met de cursus Vieren. Deze cursus kan iets voor jou zijn, als je bezig bent met levensvragen, als je geïnteresseerd bent in kernwoorden van het geloof en mogelijk ook als je belijdenis wilt doen. De cursus focust op de levenswijsheid in de feesten van het christelijk geloof. Aan de hand van trefwoorden, zoals hopen, herstellen, verdiepen, gaan deelnemers met elkaar in gesprek. Interessante video’s, informatie en kleine oefeningen helpen je ontdekken welke weg je zelf wilt gaan. Openheid en respect voor elkaars mening staan voorop. Deelname aan de cursus is gratis. Ben je geïnteresseerd? Er is een magazine en meer informatie beschikbaar bij Richtsje Abma, gespreksleider (06-83116626). Het is landelijk materiaal, en verschillende gemeenten gaan ermee aan de slag. Startbijeenkomst is op maandagavond 9 oktober in Willibrords Erf, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Dan spreken we ook data af.
Voor meer info. kijk hier

Lectio Divina: luisterend lezen
Lectio Divina is een eeuwenoude spirituele praktijk uit de kloosters. Het is een eenvoudige meditatieve manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Het is een vorm van Slow Reading. Langzaam, liefdevol, luisterend lezen; zo ontstaat er een dialoog tussen jou en de tekst en omgekeerd. De deelnemers van het afgelopen jaar heeft het veel gebracht: het is voedzaam voor je innerlijk leven. We zullen oefenen met Bijbelteksten en andere teksten uit de christelijke traditie. De avonden zijn los te bezoeken, maar de ervaring leert dat je er beter inkomt als je een aantal avonden deelneemt.
Maandagavond 9 oktober, Willibrords Erf, om 20.00 uur.
Overige data: 13 november, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 10 juni.
Info. & begeleiding ds. Rian Veldman

Informatie vieringen
Groene of Willibrordkerk
Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.
Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.
Regenboogkerk
Zondag 15 oktober, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vierde zondag van de herfst; viering Maaltijd van de Heer.
Zondag 22 oktober, 10.00 uur: ds. Tjeerd de Boer uit Leusden; de vijfde zondag van de herfst. Dr. Tjeerd de Boer is theoloog en emeritus zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde, als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie, in Chili (Comunidad Teológica Evangélica), Brazilië (Instituto Ecumênico de Pós-Graduação) en Hong Kong (Lutheran Theological Seminary), waar hij als honorary research fellow verbonden is aan het Institute of Sino-Christian Studies.

Herfstuitje naar Spinozahuis
Het team Onderling Pastoraat organiseert in de herfst een uitje. Wij willen een bezoek brengen aan museum Het Spinozahuis in Rijnsburg, waar ons gemeentelid Lenie den Heijer vrijwilliger is. We hebben afgesproken op woensdagmorgen 11 oktober. Het gedachtegoed van Spinoza is nog springlevend en is moeiteloos te verbinden met hedendaagse kwesties, zoals democratie, vrijheid van meningsuiting en desinformatie.
We verzamelen om 10.00 uur in Willibrords Erf, waar we eerst een kopje koffie of thee drinken en gaan daarna per auto of fiets naar Rijnsburg waar we om 11.00 uur worden verwacht. Deelnemers graag een museumjaarkaart meenemen, anders moeten we 5 euro betalen.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich opgeven bij Jeanne Taal Email.

Het Protestantse gezicht van witte onschuld: theologie en kolonialisme
Donderdag 12 oktober, 20.00-22.00 uur
Racisme en slavernij worden meestal vanuit een seculier perspectief besproken. De manier waarop de Nederlandse koloniale geschiedenis een protestantse geschiedenis was, blijft vaak buiten schot. Slavernij werd verdedigd op grond van Bijbelteksten en ondersteund met theologische argumenten. Ideeën over protestantse en witte superioriteit werden onderdeel van de theologie en ook van het Nederlandse zelfbeeld. Voormalig theoloog des vaderlands Janneke Stegeman wijst op giftige erfenissen, om zo bij te dragen aan bewustwording en verandering. Plaats van de lezing: Dorpscentrum. Opgave: ds. Niek Smit (06-57229896)

Zendingserfgoedkalender
De zendingskalender 2024 is verkrijgbaar. Deze toont dit jaar de verbeelding van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Lees verder… Ook dit jaar is een serie van vier dubbele kerstkaarten verkrijgbaar. Beide kunt u bestellen vóór 15 oktober.
Namens de Taakgroep Diaconaat & Zending, Guusje Onderwaater-Nortier, diaken ZWO

Gemeentevergadering: informatie over toekomst kerkgebouwen
Maandag 30 oktober zal een gemeentevergadering worden gehouden om het definitieve rapport van de Denktank met diverse uitgewerkte scenario’s voor de toekomst van onze kerkgebouwen te presenteren en te bespreken.
De gemeentevergadering is bedoeld om alle gegevens, zoals die nu beschikbaar zijn, te delen met de gemeente, eventuele vragen te beantwoorden, en verder met elkaar in gesprek te gaan. Op deze vergadering zullen geen beslissingen worden genomen. Het eindrapport kunt u hier downloaden.
Plaats: Regenboogkerk, inloop om 19.30 uur, vergadering start om 20.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd!
Namens de kerkenraad, Hans Hogerzeil, voorzitter

De Sinterklaasactie gaat weer van start!
Ook dit jaar slaan de gezamenlijke kerken in Oegstgeest de handen ineen om samen met Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. weer heel veel kinderen in onze regio een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen.
Sinds 2013 organiseert Voor Elkaar Leiden deze Sinterklaasactie in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest. Via de voedselbank, SchuldHulpMaatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus krijgen ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben de gelegenheid om hun kind(eren) op te geven. Op deze manier komen de cadeautjes op de goede plekken terecht. In totaal zijn er vorig jaar 560 kinderen verrast.
Wat kunt u doen?
Als u een cadeautje van € 12,50 wilt kopen voor een kind, kunt zich hiervoor tot en met 31 oktober aanmelden bij Herma Pauptit (Email). Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over deze mooie actie. Ook de Oekraïense kinderen die in gastgezinnen wonen, krijgen via deze actie een cadeautje.
Ziet u geen kans om een cadeautje te kopen, maar wilt u wel meedoen? Dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL87 INGB 0000 3734 56 t.n.v. Diaconie PG Oegstgeest o.v.v. Sinterklaasactie. Ook dit kan tot en met 31 oktober.
Werkgroep Sint/Actie Vakantietas: Emmy Bruins, Hanneke Huisman, Gerrina van Schagen, Aafke Vries, Marleen van Waveren en Herma Pauptit

Oproep: collectanten gezocht voor de huis-aan-huiscollecte voor de kinderen in Oekraïne
Van 20 tot en met 25 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte. Met de opbrengst helpen we kinderen in Oekraïne de verschrikkelijke oorlog door. Om deze collecte tot een succes te maken, zijn veel collectanten nodig. Doet u mee? Kerk in Actie organiseert de collecte in 2023 voor de vierde keer. De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek steeds een groot succes. ‘Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien’, zeiden gevers. Het doel van de collecte dit jaar is: kinderen in Oekraïne. Zij leven nu al bijna twee jaar in een verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld. Kerk in Actie helpt hen deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen, zodat ze naar school kunnen blijven gaan. En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken.
U kunt zich opgeven bij de collectecoördinator, J.E.L.M. Mooi-Lavrijsen, tel. 06-4687 8696 of per Email. Samen staan we sterk!
Hanneke Mooi en taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Extra gift noodhulp Marokko en Libië
Marokko en Libië zijn recent ernstig getroffen door een aardbeving en een verwoestende storm. Voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie (KIA) in deze gebieden is een extra gift van € 1.000 overgemaakt vanuit de algemene reserves. In Marokko werkt KIA samen met twaalf protestantse kerken, in Libië met Deense humanitaire organisaties. De noodhulp bestaat uit voedselpakketten, medische hulp, onderdak en kleding. Omdat in Libië de waterleidingen kapot zijn, is er ook dringend behoefte aan water.
Namens de taakgroep Diaconaat & Zending, Willem Meerding, penningmeester

Tienerruimte
Heb je toevallig een kleine JBL-box liggen die niet meer wordt gebruikt? Het gaat om een boxje om geluid te versterken voor in de tienerruimte. Die willen we graag overnemen! Contact even met Sandra van Iterson of met Richtsje 06 83 11 66 26

Bijdrage Solidariteitskas; Geloof je in verbondenheid?
In januari vroegen wij tijdens de Actie Kerkbalans uw financiële steun voor het werk van onze gemeente. Wij zijn bijzonder dankbaar dat veel gemeenteleden een toezegging hebben gedaan. Jaarlijks krijgt onze gemeente het verzoek bij te dragen aan de landelijke Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland. Dat is een fonds waaruit vernieuwende projecten worden gefinancierd. Lees meer…
Komende week ontvangen daarom alle gemeenteleden*, per brief of via e-mail, een verzoek voor een bijdrage aan de Solidariteitskas.
*Gemeenteleden met een meerjarige periodieke toezegging zijn niet benaderd. Maar ook hun extra bijdrage is uiteraard van harte welkom!
Hans Hogerzeil, voorzitter kerkenraad

Collectebonnen en Appostel App
Wegbrengen van munt- en papiergeld naar de bank kost geld; voor ieder muntje moet iets worden betaald. Daarom is het heel fijn dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van collectebonnen of de Appostel App. Collectebonnen zijn via de website/webshop of het kerkelijk bureau te bestellen. De app is te gebruiken vanaf een telefoon of tablet/Ipad.
Lees meer…
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan of mail:
06 33 70 09 63 of Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist.
Redactie gemeenteberichten
Erica Smit, 06 4286 8309 of Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.
Kerkelijk Bureau is geopend op
– dinsdag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur,
– daarnaast op afspraak: 06 15 21 66 50 of Email