Uitnodiging gemeenteavond 30 oktober 2023

Protestantse Gemeente te Oegstgeest
Scriba: Maureen van den Brink
Haarlemmerstraatweg 6
2343 LB Oegstgeest
06-15216650
e-mail:

Gemeenteavond
Regenboogkerk, maandag 30 oktober 2023 om 20:00 uur


De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op maandag 30 oktober a.s. in de Regenboogkerk.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19:30 uur Inloop en koffie
20:00 uur Welkom en opening
Presentatie door de voorzitter van de “denktank” van het definitieve rapport met diverse uitgewerkte scenario’s voor de toekomst van onze kerkgebouwen
Gelegenheid tot het stellen van vragen / geven van reacties / suggesties
21.30 uur Sluiting, gevolgd door informeel samenzijn

U kunt de gemeenteavond ook bijwonen via kerkdienstgemist.nl
Het rapport kunt u hier downloaden

Namens de Kerkenraad hoop ik van harte dat we elkaar op 30 oktober zullen ontmoeten.

Hans Hogerzeil
Voorzitter