Collecten zondag 12 november 2023

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijken. In overbevolkte en arme wijken in Beiroet zijn de problemen groot. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara. Kwetsbare tieners krijgen huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.
► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Libanon.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.