Collecten zondag 5 november   

 

De eerste collecte is bestemd voor Hospice de Mare, Hospice Xenia en Hospice Issoriea. Het hospice in Oegstgeest en de beide hospices in Leiden bieden in een huiselijke omgeving zorg en liefdevolle aandacht, rust en geborgenheid aan hun gasten die daar hun laatste levensfase doorbrengen. Hospices zijn voor een groot deel afhankelijk van financiële steun van derden.

► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. hospices. 

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending