Conceptbegrotingen 2024

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2024 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn de samenvattingen geplaatst: lees de samenvattingen. De volledige conceptbegrotingen 2024 liggen van maandag 13 t/m maandag 27 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langsgaat.

Een elektronisch kopie van de conceptbegroting van de PGO is aan te vragen bij penningmeester Dieneke van Os via Email De begroting van de Taakgroep Diaconaat en Zending is aan te vragen bij penningmeester Willem Meerding via Email

Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk woensdag 29 november worden gestuurd naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. van den Brink, Rijnzichtweg 30, 2341 AC, Oegstgeest, Email.
De reacties zullen worden besproken met de kerkenraad en vervolgens zullen de begrotingen voor 2024 worden vastgesteld.

Willem Meerding, penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters