Gemeenteberichten zondag 12 november 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gedicht: An die Musik

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,

Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,

Hast du mein Herz zu warmer Lieb’ entzunden,

Hast mich in eine beßre Welt entrückt!

Jij noob’le kunst, in hoeveel grauwe uren,

waarin de druk van ’t leven mij omsnoert,

heb jij in mij ontstoken liefdesvuren,

heb jij mij naar een hoog’re sfeer vervoerd!

Informatie vieringen

Regenboogkerk

Zondag 12 november, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de achtste zondag van de herfst, afscheid van organist/kerkmusicus Leonard Seeleman.

Bij de dienst

Komende zondag nemen wij na drie goede jaren helaas afscheid van onze organist Leonard Seeleman. Hij zal zich verder gaan ontwikkelen als kerkmusicus in de Oud-Katholieke Kerk in Leiden. Het zal een dienst zijn met veel muziek, waaraan ook de sopraan Elena van Slogteren op uitnodiging van Leonard medewerking zal verlenen. Een Bijbels lied van Dvořák, een verstild lied van Liszt en een vrolijk lied van Aaron Copland over simple gifts. Dit lied sluit mooi aan bij de evangelielezing van deze zondag: de gelijkenis over de talenten. Van harte uitgenodigd om mee te vieren en afscheid te nemen van Leonard.

Meeleven

Wij leven mee met wie gespannen wachten op uitslagen van onderzoeken. Wij leven mee met wie uitzien naar herstel. Wij leven mee met wie worstelen met ziekte en tegenslag. Wij zijn dankbaar voor alle gebaren van meeleven: een telefoontje, een kaartje, even vragen hoe het gaat.

Bloemengroet

De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar Fred en Lot Falkenburg en met een hartelijke groet en bemoediging naar Ed en Birgit Gijzenij.

Collecten zondag 12 november 

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijken. Lees meer

► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Libanon.

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Mars voor klimaat en rechtvaardigheid

Op zondag 12 november wordt in Amsterdam een vreedzame mars voor klimaat en rechtvaardigheid gehouden, startend om 13.00 uur op de Dam. Lees meer

Ds. Judith van den Berg-Meelis van Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden biedt geïnteresseerden aan om samen te reizen met de trein vanaf Leiden CS, vertrek rond 11.50 of 12.09 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Werkgroep Duurzame Kerk

Scheppingsverhalen zondag 12 november 15.00-17.00 uur

Vrijwel alle culturen kennen prachtige en fantasierijke scheppingsverhalen. Van de verhalen uit de Filipijnen tot de vele hoofden van de hindoegod Brahma. Mensen hadden vroeger geen idee hoe de wereld is ontstaan en vertelden elkaar verhalen over machtige goden die alles konden scheppen of juist konden verwoesten. En er waren de goden die niets van plan waren, maar de wereld per ongeluk schiepen.

Lezing door godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema, Dorpscentrum. Kosten: richtbedrag 5 euro. Aanmelden: N.C. Smit, 06-57 22 98 96, C. de Jonge, 071-364 55 07.                                        

Lectio Divina: luisterend lezen

Lectio Divina is een eeuwenoude spirituele praktijk uit de kloosters. Het is een eenvoudige meditatieve manier van lezen, waarin je minder met je hoofd en meer met je hart leert lezen. Lees meer

Maandagavond 13 november, Willibrords Erf om 20.00 uur. Overige data: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april en 10 juni.

Info. & begeleiding ds. Rian Veldman

Conceptbegrotingen 2024

De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2024 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconaat en Zending besproken. Op de PGO-website zijn de samenvattingen geplaatst: lees de samenvattingen. De volledige conceptbegrotingen 2024 liggen van maandag 13 t/m maandag 27 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Maak even een afspraak via 06 15 21 66 50 voordat u langsgaat. Lees meer…

Willem Meerding, penningmeester Taakgroep Diaconaat en Zending
Dieneke van Os, penningmeester College van Kerkrentmeesters

Informatie vieringen

Vanaf zondag 19 november worden alle zondagse vieringen in de Groene Kerk gehouden.

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Zondag 19 november, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de negende zondag van de herfst; diaconale viering.

Zondag 26 november, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de tiende zondag van de herfst.

19.00 uur: Taizéviering.

Inzamelen oude postzegels, ansichtkaarten, mobieltjes, cartridges en toners

Via een inzamelingsdoos in de Regenboogkerk en Willibrords Erf sparen we al enige tijd postzegels en ansicht- en geboortekaarten voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Lees meer…

Oude cartridges en toners
Lege toners en cartridges kunnen ook opnieuw worden gevuld. Voor iedere lege cartridge ontvangt Kerk in Actie 0,15 cent.
Vanaf zondag 19 november staat er in Willibrords Erf, naast een doos voor oude kaarten en postzegels, een doos om uw lege cartridges of toners in te deponeren.

Taakgroep Diaconaat & Zending

OVERIG

Herinnering oproep bijdrage Solidariteitskas en PGO

Enige weken geleden hebt u via de mail of per post een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan de PGO ten behoeve van onze afdracht aan de landelijke Solidariteitskas. Lees meer…

Mocht het verzoek aan uw aandacht zijn ontsnapt en wilt u alsnog een bijdrage geven, dan kan dat op: NL17 INGB 0002341294 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest o.v.v. ‘Solidariteitskas’.

Dieneke van Os, penningmeester CvK
Chris van der Oord, coördinator kerkbalans PGO

Nalaten dicht bij huis, dicht bij uw hart

We zijn dankbaar dat onze gemeente het afgelopen jaar een aantal nalatenschappen heeft mogen ontvangen. Lees meer…

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze gemeente, neem dan contact op met Dieneke van Os (tel. 06-31 36 54 80) of Chris van der Oord (tel. 06-11 39 72 40)

Tranenhuisjes

Tijdens de nagedachtenisdienst van zondag 2 november heeft Hanneke Maarse verteld over de tranenhuisjes en het proces waaruit zij zijn ontstaan. Mocht u meer willen weten, dan kunt u informatie over de tranenhuisjes vinden op Facebook.com/Tranenhuisje.nl of bij Kleurrijk Geluk in Leiden:kleurrijkgeluk.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met Hanneke zelf via  Hanneke Maarse.

Bedankt

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten en felicitaties bij mijn 90e verjaardag.

Riet Binnendijk-Jongerius


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 10 uur tot 12 uur voor inloop. Voor andere tijden graag een afspraak maken:
tel. 06 15 21 66 50
Desiree de Jong, de office manager, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Voor vragen kunt u een mail sturen aan het Kerkelijk Bureau Stuur Email .
Op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur is iemand van de Ledenadministratie aanwezig.