Gemeenteberichten zondag 5 november 2023

OP WEG NAAR ZONDAG

Gebed bij Allerzielen

Telkens weer begint een nieuwe dag

en schrijnend kan het licht

steeds weer vallen op een lege plaats.

Wij verloren een mens

met wie wij leefden

die wij liefhadden.

En iets, soms veel, van onszelf

is meegestorven.

Zolang wij zelf onze eigen weg

nog niet ten einde zijn gegaan

wees Gij dan onze reisgenoot.

Zolang wij de namen in ons hart bewaren

troost ons met het weten

dat Gij van geen mensenkind

de naam vergeet.

Sytze de Vries

Informatie vieringen

Regenboogkerk

Zondag 5 november, 10.00 uur: ds. Rian Veldman en ds. Richtsje Abma, de zevende zondag van de herfst, gedachtenis van de overledenen; m.m.v. Cappella pro Cantibus.

Bij de dienst

Komende zondag gedenken wij de overleden gemeenteleden. Opa’s en oma’s, vaders en moeders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen. De dood grijpt soms hard in het leven in. God heeft een tranenkruikje, volgens psalm 56. Daar staan we bij stil, evenals bij de tranenhuisjes van Hanneke Maarse. Er is een schikking in de kerk en voor kinderen is er aandacht in hun eigen ruimte. Familieleden steken een kaars aan voor hun overleden dierbare, iedereen kan een kaars aansteken voor een dierbare eerder of elders verloren. Het koor Cappella Pro Cantibus zingt verstilde muziek. Er zit een aantal gemeenteleden van de PGO op dit koor. De beide predikanten gaan samen voor. Van harte welkom, graag tot zondag.

Meeleven

Een plotselinge operatie of bezoek aan de spoedeisende hulp zijn momenten van schrik en spanning. Een langlopende ziekte, een periode van herstel, uit je routine zijn, het vraagt veel. Wij bidden alle zieken thuis of in de kliniek kracht toe. Dat er kleine adempauzes mogen zijn, oases op jullie weg, momenten van liefde, verbinding en vreugde. Momenten van God.

Juliette van Oosten werd vorige week getroffen door een epileptische aanval en moest met de ambulance naar het ziekenhuis. Een grote schrik voor haar en haar geliefde Ernst Jan. Wij leven met hen mee en wensen Juliëtte een voorspoedig herstel.

Bloemengroet

De bloemen gaan vanuit onze gemeente met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. El van Egmond, en met een hartelijke groet en bemoediging naar mw. Juliëtte van Oosten.

Huwelijksjubileum
Deze vrijdag viert het echtpaar Tim en Els Timmers-van Klink hun 50-jarig huwelijksjubileum. Wij wensen hen een vreugdevolle dag en Gods zegen voor de tijd die komt. Zondag zal er een kaart rondgaan waar u een hartelijke gelukwens op kunt schrijven.
Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

Collecten zondag 5 november   

De eerste collecte is bestemd voor Hospices de Mare, Xenia en Issoria. Lees verder

► Uw bijdrage is welkom in de collectebussen in de kerk, via de Appostel App, de QR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. hospices. 

► Uw gift voor het plaatselijke kerkenwerk kunt u overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL17 INGB 0002 3412 94, via de Appostel App, via de digitale QR-code of via de collectebus.

► Uw gaven voor het project van de zendingsbus zijn in dit seizoen bestemd voor Zuid-Afrika: Bijbels brengen arme boeren in actie en Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. U kunt uw gaven overmaken via de Appostel App, de OR-code of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 t.n.v. diaconie PGO, o.v.v. project zendingsbus.

Taakgroep Diaconaat & Zending

AGENDA

Organist

Vanuit de eerste sollicitatieronde voor een organist is er voor onze gemeente nog geen nieuwe organist gevonden. Wij zoeken dus per ingang van direct een nieuwe organist. Kent u iemand in uw omgeving die voor deze functie geschikt zou zijn, wilt u hem of haar dan op de vacature opmerkzaam maken? Klik hier. Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Henk van der Meij, CvK-Personeelszaken, 06 188 181 05 of met het Kerkelijk Bureau, 06 15 21 66 50.

Bijeenkomst ‘dementie-vriendelijke kerk’ op maandagavond 6 november

Voor de leden van het bezoekteam PGO komt ds. Janco Wijngaard spreken over ‘dementie-vriendelijke kerk’. Ook u bent van harte welkom!

Ds. Janco Wijngaard, gemeentelid, predikant en geestelijk verzorger, heeft veel kennis en ervaring op het gebied van dementie, ouderen en palliatieve zorg. Hij gaat met ons in gesprek over ‘dementie-vriendelijke kerk’. Wat is dementie, wat doet het met je, hoe kun je ermee omgaan? Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom in de grote zaal van Willibrords Erf en staat de koffie/thee klaar. Het programma start om 20.00 uur.

Rond 21.30 uur sluiten we het programma af en is er gelegenheid om elkaar informeel met een drankje te ontmoeten.

Namens het Pastoraal Kernteam, Marga Hoogenkamp, secretaris

Informatie vieringen

Regenboogkerk

Zondag 12 november, 10.00 uur: ds. Rian Veldman, de achtste zondag van de herfst, afscheid van Leonard Seeleman; viering Maaltijd van de Heer.

Gewijzigde mededeling

Vanaf zondag 19 november worden alle zondagse vieringen in de Groene Kerk gehouden.

Groene of Willibrordkerk

Elke dinsdag om 8.30 uur: Dagwacht.

Elke woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur: Op adem komen – meditatieve muziek en gelegenheid om een kaarsje te branden.

Zondag 19 november, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de negende zondag van de herfst; diaconale viering.

Huiskamergesprekken

Heb je zin om andere gemeenteleden te ontmoeten en met elkaar in gesprek te zijn? Het thema dit jaar is: zorg om de aarde. Vanouds staan we in november stil bij dankdag, de goede gaven van lucht en water en de vruchten van het land. Dankdag is en was ook een dag van bezinning. Wie een volkstuin heeft, en erin zwoegt, weet hoe weinig wij betalen voor een zak appels of een mud aardappels. Het staat er met onze schepping en met de zorg voor de schepping niet goed voor. Hoe komt dat bij jou binnen? Hoe voorkomen we dat we elkaar beschuldigen of de maat nemen in deze discussie? Vind je dat er in onze kerkgemeenschap voldoende aandacht is voor vergroening en leven van genoeg? Hoe geef je daar zelf vorm aan? Je kunt op drie momenten meedoen:

Woensdag 8 november lunch en gesprek 12.00-14.00 uur

Donderdagavond 9 november vanaf 20.00 uur

Woensdagavond 15 november maaltijd en gesprek 18.00-20.00 uur in Willibrords Erf.

Voel je welkom – Opgeven bij Jeanne Taal.

Jong en gelovig

Twee mensen van 16 en 17 willen zich voorbereiden op het doen van belijdenis. We gaan iedere twee weken een gesprek van een uur voeren, over God, bidden, Bijbelverhalen en hoop voor de toekomst. Omdat geloven iets met je doet, omdat het energie en steun geeft. Ben jij tussen de 15 en 21 jaar ongeveer en wil je meedoen? Dat zou leuk zijn. We mikken op de donderdagavond (tussen 18.30 en 19.30 uur) of einde zondagmiddag. We beginnen volgende week. Stuur even een appje naar Rian of Richtsje.

Mars voor klimaat en rechtvaardigheid

Op zondag 12 november wordt in Amsterdam een vreedzame mars voor klimaat en rechtvaardigheid gehouden, startend om 13.00 uur op de Dam. Doel is om, vlak voor de Tweede Kamer-verkiezingen, aan te dringen op doortastend klimaatbeleid van het kabinet. Voorafgaand is er om 12.30 uur een interreligieuze klimaatviering in de Westerkerk. Meer informatie over de klimaatmars is te vinden op klimaatmars.nl Ds. Judith van den Berg-Meelis van Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden biedt geïnteresseerden aan om samen te reizen met de trein vanaf Leiden CS, vertrek rond 11.50 of 12.09 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Scheppingsverhalen zondag 12 november 15.00-17.00 uur

Vrijwel alle culturen kennen prachtige en fantasierijke scheppingsverhalen. Van de verhalen uit de Filipijnen tot de vele hoofden van de hindoegod Brahma. Mensen hadden vroeger geen idee hoe de wereld is ontstaan en vertelden elkaar verhalen over machtige goden die alles konden scheppen of juist konden verwoesten. En er waren de goden die niets van plan waren, maar de wereld per ongeluk schiepen.

Lezing door godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema, Dorpscentrum. Kosten: richtbedrag 5 euro. Aanmelden: N.C. Smit, 06-57 22 98 96, C. de Jonge, 071-364 55 07.                                        

OVERIG

Van regen en zegen

Op zondag 29 oktober hadden we een gezellige, speelse kliederkerk over Noach en zijn grote boot. We begonnen met het geluid van regen. De kerk vulde zich met spelende, bouwende, rennende en kruipende kinderen. Moeders, vaders en oma’s maakten een praatje of waren druk bezig met het ontwerpen van een boot, een kajuit, een uitkijktoren. Er werden regenbogen geverfd.

Veel dank aan Maartje en Aaldert voor jullie tijd, inzet en creativiteit. Anne Mieke en Marjan deden onmisbaar werk achter de schermen en maakten fruitspiesen, koffie, thee en limonade. Margreet de Ruijter bakte allerlei fantastische dierenkoekjes – wil jij een konijn of een aapje? – Jenneke bakte prachtige spinnenkoeken, Victoria, Isabella en Ilonka brachten ook koekjes mee. Alle bezoekers en vrijwilligers: super bedankt. God zag dat het goed was.

Vonken van hoop in donkere tijden

De tweede editie van de Preek van de Leek, waarin minister van Defensie Kajsa Ollongren lekenprediker was, is door de vele bezoekers als zeer inspirerend en verbindend ervaren. Ollongren sprak over glimmers of hope, vonken van hoop in deze donkere tijden. Ze vertelde bijvoorbeeld over de veerkracht van Oekraïners: het levende voorbeeld daarvan was pianiste Kateryna Pavlenko die indringende muziek speelde van componisten uit haar vaderland. De minister riep ons op elkaar te blijven zien en ons te verweren tegen polarisatie.

U kunt de dienst terugkijken via kerkdienstgemist

en de preek nalezen via onze website. Ook was er journalist van het Leidsch Dagblad, die in de krant van afgelopen maandag 30 oktober een goed verslag schreef. Veel dank aan alle vrijwilligers die deze tweede editie van de Preek van de Leek tot een succes hebben gemaakt! Wordt vervolgd…


Vieringen – Wilt u reageren op de vieringen, dan kunt u een bericht sturen aan de TEK: Email.
Bloemengroet – Kent u iemand die voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit de kerk in aanmerking komt, bel dan 071 517 22 49 of stuur een Email.
Kerkdiensten volgen – de vieringen zijn rechtstreeks of achteraf te volgen via kerkdienstgemist (beeld en geluid).
Redactie gemeenteberichten – Erica Smit, 06 4286 8309;
Email.
Inleveren kopij vóór woensdag 15.00 uur.
Website PGO – Op de website van de PGO kunt u terecht voor meer actualiteiten en achtergrondinformatie over wat er in en om de kerk gebeurt. Hebt u zelf informatie, tips of aanvullingen voor de website, mail dan aan de webmasters via Email.

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag en donderdag van 10 uur tot 12 uur voor inloop. Voor andere tijden graag een afspraak maken:
tel. 06 15 21 66 50
Desiree de Jong, de office manager, is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
Voor vragen kunt u een mail sturen aan het Kerkelijk Bureau Stuur Email .
Op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur is iemand van de Ledenadministratie aanwezig.