Herinnering oproep bijdrage Solidariteitskas en PGO

Enige weken geleden hebt u via de mail of per post een verzoek ontvangen voor een bijdrage aan de PGO ten behoeve van onze afdracht aan de landelijke Solidariteitskas. Deze wordt onder andere gebruikt om in Nederland nieuwe vormen van kerk-zijn te ontwikkelen (via zogenoemde pioniersplekken). Wij zijn bijzonder dankbaar voor de bijna 100 gemeenteleden die reageerden en samen onze gemeente steunden met een totaalbedrag van bijna € 3.000. Dit is echter helaas een veel lager bedrag dan vorig jaar en ook minder dan onze afdracht aan de Solidariteitskas.

Mocht het verzoek aan uw aandacht zijn ontsnapt en wilt u alsnog een bijdrage geven, dan kan dat op rekeningnummer: NL17 INGB 0002341294 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest o.v.v. ‘Solidariteitskas’.
Dieneke van Os, penningmeester CvK
Chris van der Oord, coördinator kerkbalans PGO