Artikelen door Marita Danhof

Collecten zondag 1 augustus 2021

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Exodus. Exodus biedt hulp tijdens en na detentie. Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. De medewerkers van Exodus staan aan hun zijde en helpen hen vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende familieleden zijn ook […]

Herhaalde oproep autodienst

Het is heel fijn dat een aantal mensen heeft aangegeven chauffeur te willen zijn voor de autodienst. Dank daarvoor! In het najaar hopen we de autodienst weer op te starten.Misschien hebt u contact geprobeerd te krijgen met Tim Reedijk, maar is dat niet gelukt. Wegens vakantie is Tim tijdelijk niet bereikbaar geweest.Om genoeg mensen in […]

Collecten zondag 25 juli

De eerste collecte is bestemd voor Straatpastoraat Leiden. Vragen rond zingeving zijn bij dak- en thuislozen niet anders dan bij ‘gewone’ mensen, maar de ménsen zijn anders. Het zijn kwetsbare en bijzondere mensen die bij de straatpastor een luisterend oor vinden voor zaken die in de zorg niet aan de orde komen. ► Uw gift […]

Collecten zondag 18 juli

De eerste collecte is bestemd voor de diaconale vakantieweken. Het Vakantiebureau.nl is specialist in seniorenvakanties en zorgvakanties. De zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men […]

Wij sluiten ons aan bij “Wijdekerk”

In januari 2019 kwam de Nashville verklaring uit. Hierover is binnen de kerkenraad van de PGO een gesprek gevoerd. Wij wijzen deze verklaring af en sluiten ons aan bij “Wijdekerk” . Ook hebben we een tekst opgesteld waaruit blijkt dat iedereen bij ons welkom is. Wij, de PGO Wij, de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, verwelkomen […]

Vluchtelingenwerk Samos

Op zondag 20 juni vertelden wij over het verhaal van een vluchteling op Samos, die wij David noemen. Klik hier om het volledige, indrukwekkende bericht op onze website te lezen. Hartelijke groet van de contactgroep vluchtelingenwerk Samos: Pavlos Kefalas, Dieneke van Os en Aart Verburg

,

Afscheid oudste kinderen kindernevendienst

Volgende week zondag, 4 juli, nemen we als kindernevendienst afscheid van Floris Wevers, Jacob Veldman en Rosalie van den Heuvel. Natuurlijk is het geen echt afscheid, maar de kinderen gaan wel de kindernevendienst verlaten en gaan verder op hun zoektocht binnen de kerk. De ‘bagage’ die ze in al die jaren van de kindernevendienst hebben […]

Collecten zondag 27 juni

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Op de Hoogte Irpañani, Bolivia. De afgelopen jaren heeft de Taakgroep Diaconaat & Zending het werk van Stichting Op de hoogte van Bolivia, en in het bijzonder kinderproject Irpañani, regelmatig onder de aandacht gebracht. Kinderproject Irpañani in El Alto is door (inheemse) Bolivianen zelf, maar met financiële hulp […]

Doe mee met de Actie Vakantietas 2021!

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2021 opnieuw de Actie Vakantietas waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. De diaconie van de PGO heeft contact gehad […]

Collecten zondag 20 juni

De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: opvang gestrande vluchtelingen op Samos, Griekenland. Sinds 2018 heeft de PGO contact met Vader Sotirios, van de Grieks-Orthodoxe kerk op Samos. De kerk helpt op het eiland zowel berooide vluchtelingen als arme Grieken. De situatie in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos is nog steeds zeer slecht. […]