Artikelen door

Emmaüswandeling

Twee aan twee op pad… Nu we nog steeds zo min mogelijk bij elkaar op bezoek mogen komen, kunnen we al helemaal geen huiskamergesprekken organiseren. Gelukkig wordt het weer buiten steeds aangenamer en biedt dit dé gelegenheid om als gemeenteleden twee aan twee op pad te gaan. Als team onderling pastoraat hebben we een invulling […]

Palmpaasstokken maken!

Op zondag 28 Maart ontvingen wij een grote groep kinderen in de Regenboogkerk om samen Palmpaasstokken te maken. Voor sommige kinderen best spannend, omdat papa en mama door alle maatregelen niet mee naar binnen konden. Het was mooi om te zien hoe natuurlijk de oudste kinderen de jongere kinderen hielpen en samen bezig waren. We […]

Paasboodschap van de Kerkeraad

miniatuur Noli me tangere uit het Evangeliarium van Otto III. Reichenau (circa 998-1000) Gezegende en vreugdevolle Paasdagen gewenst! Geliefde zusters en broeders, Al meer dan een jaar leven wij in tijden van Corona, een tijd van minder fysiek contact. We missen elkaar. In deze miniatuur bij het Paasevangelie volgens Johannes wordt met een bijna-aanraking de grootst denkbare […]

Nieuw project taakgroep Diaconaat en Zending

Terwijl we volop bezig zijn met het meerjarige project Stichting Kleine Arbeider voor straatkinderen in Colombia, introduceert de Taakgroep Diaconaat en Zending hierbij het tweede project dat we in onze gemeente de komende twee jaar onder uw aandacht brengen. Dit betreft Maatjes voor Aidswezen in Zambia (Afrika). Ook dit doel wordt door Kerk In Actie, […]

Delen, dienen, doen, financiële bijdragen 2021

De term Diaconie heeft zijn wortels in het Nieuwe Testament. De kerk heeft het Griekse woord diakonia gekozen om een wezenlijk kenmerk van haar functioneren aan te geven: dienen en dienstbaar zijn. Hierin volgt de kerk het uitdrukkelijke voorbeeld van Jezus die oog heeft voor allen die arm en kwetsbaar zijn. In de PGO draagt […]

Vanuit de werkgroep Duurzame Kerk

Wilt u meehelpen om ook in 2021 meer duurzame stappen te zetten in onze gemeente? Groenekerken.nl, waarbij onze twee kerken zijn aangesloten, lanceert een e-mailcursus met de titel Aan de slag met duurzaamheid. Er is keuze uit zes thema’s en per thema ontvangt u elke maand een e-mail met inspiratie, tips en opdrachten. Laat ons […]

,

Hulp gevraagd bij bezorgen bloemengroet op zaterdag 27 maart

Zoals ieder jaar verzorgt de Palmpasen werkgroep een bloemengroet voor gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben.Omdat we op zondag met nog maar weinigen de kerkdienst kunnen bezoeken, willen we u vragen om op zaterdagmorgen 27 maart de dag voor Palmpasen bloemen op te halen bij het parkeerterrein van de  Regenboogkerk.   Wij zijn er van […]

,

Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit, die op 1, 8 en 15 maart gepland staan (zie het Groene boekje) worden verplaatst naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei. Tegen die tijd volgt er meer informatie over hoe we (ds. Christiaan Donner, ds. Niek Smit en ondergetekende) de bijeenkomsten zullen vormgeven. […]

Groene Kerk wordt groener!

Begin deze maand zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van Willibrords Erf. Met de plaatsing van deze zonnepanelen kan worden voorzien in de energiebehoefte van Willibrords Erf én van de Groene Kerk. Hier treft u een opname aan van de panelen op het dak met een mooi zicht op de Groene Kerk en de […]

Website vernieuwd

Op dinsdag 23 februari jl hebben wij, de webmasters, een nieuwe versie van onze website live gezet. In principe werkt alles hetzelfde als in de oude versie. Het ziet er wellicht iets anders uit dan u gewend was.We hebben deze week alles nagekeken en denken dat alles weer goed werkt. Mocht u toch nog zaken […]