Artikelen door pgo-regenboog

De zendingsbus

Vanaf januari jl. is de opbrengst van de zendingsbus bestemd voor het project Versterk de kerk in Pakistan. Tot eind augustus hebben we met elkaar een bedrag van ruim € 1.700 bijeengebracht. Heel veel dank daarvoor! De taakgroep Diaconaat & Zending heeft besloten voortaan de opbrengst van de zendingsbus ge-durende het hele seizoen te bestemmen […]

Herinnering: actie Kerkbalans 2020

Bijna 600 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage aan onze kerk. Daarvoor uiteraard hartelijk dank!Van een aantal trouwe gevers hebben wij helaas nog geen reactie mogen ontvangen. Dit jaar hebben we meer gemeenteleden via e-mail benaderd. Misschien is onze oproep aan uw aandacht ontsnapt. Daarom een vriendelijk verzoek om uw mailbox […]

,

Wilt u ook eens spelen tijdens de collecte?

Voor de muziek tijdens de collecte ben ik op zoek naar gemeenteleden van de PGO, die een instrument bespelen en het leuk vinden om een stuk van maximaal 4 à 5 minuten te spelen tijdens dit moment in de dienst. Het kan solomuziek, solo-instrument met begeleiding van piano of orgel, of een ensemble zijn. Hebt […]

Afscheid ds. Verburg 4-6 september

Op 1 september a.s. gaat ds. Aart Verburg met emeritaat. In het weekend van 4-6 septembernemen we afscheid van hem als predikant. In dit weekend wordt een aantal bijzondere activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, die in het teken staan van zijn werkzame leven in dienst van het Woord. We zijn dankbaar dat een commissie, onder leiding […]

Boekpresentatie Kerkasiel op 30 januari

In OKe nr. 1 staat een stukje over ‘Dat wonderlijke kerkasiel’. Op donderdag 30 januari vanaf 15.00 uur is er een bijeenkomst in de Bethelkapel in Den Haag, waar een boek met die titel wordt gepresenteerd. Ik hoop daar bij te zijn. Gemeenteleden die ook gaan en samen willen reizen, kunnen zich bij mij melden. […]

Uitnodiging huiskamergesprekken en maaltijd sectie Noord (Haaswijk)

Thema van de gesprekken is: bezieling. Wat geeft ons bezieling? Wat raakt onze ziel? Over welke laag in onszelf hebben we het als we het over de ziel hebben? En hoe verhouden lichaam en ziel zich tot elkaar? Hebben ze allebei goede voeding nodig en vinden we die ook in de kerk? We gaan erover […]

Actie Kerkbalans 2020: "Geef voor je kerk" van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is op zaterdag 18 januari van start gegaan met het luiden van de klok van de Groene Kerk en een gezamenlijke lunch voor alle vrijwilligers. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zondag 2 februari. Gedurende deze periode worden alle gemeenteleden digitaal of via persoonlijke […]

Gelezen in OKe januari 2020

De nieuwe OKe is weer op de mat gevallen. Het uiterlijk is vernieuwd . Volgens de redactie was het tijd voor een fris nieuw uiterlijk. Het blad viert feest want het wordt inmiddels 50 jaar huis aan huis bezorgd.Het thema van deze OKe is “Tijd”. Er is ook een nieuwe rubriek “Persoonlijk” waarin een scribent […]

Artikel over liturgie in tijdschrift Woord en Weg

Naar aanleiding van de zoektocht van de PGO en de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) naar nieuwe vormen van liturgie heeft een redacteur van bovenstaand tijdschrift gesproken met leden van de Kerkenraad en de voorzitter van de TEK (Meindert Danhof). Dit interview heeft geresulteerd in dit artikel