Artikelen door

Collecten zondag 11 april

De eerste collecte is bestemd voor: werelddiaconaat: Zuid-Afrika een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte jongeren in de stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt […]

Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Wees welkom op woensdag 14 april tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst naar volgend seizoen

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit van Diettrich Bonhoeffer, die verplaatst waren naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei 2021 zijn nu definitief verplaatst naar volgend seizoen, naar maandag 27 september, 11 oktober en 25 oktober 2021.  In die tijd zal ook theatermonoloog van Kees van der Zwaard ‘Wie ben […]

Palmpasenstokken Palmzondag

Wat was het afgelopen zondag fijn om maar liefst 26 kinderen in de Regenboogkerk te mogen ontvangen om samen palmpaasstokken te maken. We hebben met elkaar geluisterd naar het verhaal, hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. Ook werd de symboliek van de palmpaasstok uitgelegd. Dank aan alle mensen van de kindernevendienst en taakgroep, die […]

Vervolg werkzaamheden rond Willibrords Erf

Deze maand vonden de volgende werkzaamheden plaats rond Willibrords Erf. Er werd een vloer gestort voor de entree. Dit was nodig in verband met de uitbouw van de hal. Vervolgens zijn er kozijnen geplaatst, en deze week wordt op de uitbouw het dak geplaatst. Voor de plaatsing van de stalen dakconstructie werd gebruik gemaakt van […]

Tulpen en narcissen met Palmpasen

Het is een jarenlange traditie bij de PGO om op Palmzondag tulpen en narcissen te bezorgen bij gemeenteleden, die om wat voor reden ook extra aandacht nodig hebben, in de vorm van een paasgroet met bloemen. Andere jaren werden de bloemen verdeeld bij de dienst op Palmzondag. Dit jaar moesten we het anders organiseren. Vrijwilligers […]

Paasgroet

Ook dit jaar vieren we Pasen thuis, achter onze laptop, met onze tablet of voor de televisie. Met niet meer dan 30 mensen in de Groene Kerk. Maar wat zou het mooi zijn als we tóch de paasgroet kunnen uitwisselen! Ik wil jullie allemaal uitnodigen om een filmpje te maken waarin je/jullie de woorden uitspreken: […]

Collecten zondag 28 maart

Dit jaar staan we tijdens de veertigdagentijd stil bij het leven van Jezus. De thema’s van de collectes in deze tijd naar Pasen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven en de doden begraven. Het […]

Palmpaasstokken maken

Op 28 maart is het Palmzondag. Kinderen van 4-12 jaar kunnen dan van 14.00-15.00 uur een palmpaasstok maken in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Kom je ook? Een vriendje of vriendinnetje is natuurlijk ook welkom. Stuur dan vóór 20 maart even een berichtje naar Maartje van den Heuvel: Aanmelden graag via stuur E-mail Uitnodiging Hoi! Hoe […]

Collecten zondag 21 maart

Dit jaar staan we tijdens de veertigdagentijd stil bij het leven van Jezus. De thema’s van de collectes in deze tijd naar Pasen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven en de doden begraven. Het […]