Artikelen door webmaster

Dagwacht 30 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied 313 : 3 , 4 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied 313 : 3 , 4 3 De geesten onderscheiden, gaf God ons als gebod; wie ’t woord der waarheid mijden, weerstaan het rijk van God. Hoe bouwen zij op zand! Straks […]

Schema Open Monumentendag 10 september 2022

Vanuit locatie Groene Kerk en Willibrords Erf, Haarlemmerstraatweg 6 Activiteiten ► Rondleiding gewelven in de nok van de Groene Kerk. ► Lezing: de geschiedenis van de Groene Kerk in het licht van duurzaamheid. ► Muziek: orgel en piano (o.a. quatre mains). ► Rondleiding over de begraafplaats met aandacht voor duurzaamheid. ► Speurtocht voor kinderen in […]

Dagwacht 23 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied: Psalm 27 : 1 , 7 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied: Psalm 27 : 1 , 7 4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden […]

Dagwacht 16 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met […]

In memoriam mw. Hillechina Bontje-Buseman

Vrijdag 15 juli overleed ons gemeentelid Hillechina Bontje-Buseman in de leeftijd van 81 jaar. Zij woonde aan de Pres. Kennedylaan. Hil werd geboren in Nieuwe Pekela als oudste van het gezin van 3 kinderen, waar ze ook is opgegroeid. Toen ze 18 was overleed haar moeder. Zij heeft toen voor enige tijd naast haar werk […]

Verslag bezoek Bijbelse Tuin Hoofddorp

Na het afzeggen van de eerste keer kregen we op 2 augustus een herkansing om de tuin te bezoeken. Er hadden zich 29 gemeenteleden aangemeld om dit uitje mee te maken. We verzamelden ons in Willibrords Erf waar we werden ontvangen met koffie en thee. Met zeven auto’s reden we naar Hoofddorp waar we werden […]

Voorgenomen bevestiging

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat zij voornemens is mevrouw J.E.J.V. (Cobie) Visée-van Wageningen te herbevestigen in het ambt van ouderling. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zal zij op zondag 28 augustus in de dienst in het ambt worden herbevestigd. Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba […]

Collecten zondag 7 augustus

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting SchuldHulpMaatje. Schulden, armoede, we zien het overal om ons heen. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met (dreigende) financiële problemen. Ook in de omgeving van onze kerk. SchuldHulpMaatje en kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij […]

Dagwacht 2 augustus 2022

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Lied 751 08.35 uur Welkom door de voorganger van de dag Lied 751 De Heer verschijnt te middernacht! Nu is nog alles stil, maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil. Want ook als niemand naar Hem vraagt noch in zijn dag gelooft, zijn […]

Collecten zondag 31 juli

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Exodus Nederland. Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte. Honderden vrijwilligers van Exodus helpen hen bij het omarmen van nieuwe kansen. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties, doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Zij gaan […]

Bericht vervalt op 11 augustus 2022