Archief

110 of 132 items

Muziek en spiritualiteit van de Russisch-Orthodoxe Kerk in de Groene Kerk

In tegenstelling tot de westelijke kerktraditie staat in de Russisch-Orthodoxe Kerk de persoonlijke beleving volledig centraal. Wat gezongen en uitgebeeld wordt, moet mensen raken. In de Orthodoxe Kerk wordt alles gezongen door de liturg (diaken), koor en priester. Deze muziek en daaraan verbonden spiritualiteit maakt grote indruk, zeker op westerlingen. De taakgroep Vorming Oecumene en […]

Speciale Jeugdkapeldienst in de Regenboogkerk

Volgende week zondag, 18 maart, is er opnieuw een speciale Jeugdkapeldienst in de Regenboogkerk, voorbereid door de leiding en de jongeren van de Jeugdkapel. Na het succes van vorig jaar (herinnert u zich nog de bijbelquiz die we met zijn allen hebben gespeeld? En het mooie pianospel van Tim tijdens de collecte?) is er weer […]

Kerkelijk Bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau was de afgelopen week wegens ziekte van mw. Hantie Maris gesloten. Gelukkig is ze weer aardig opgeknapt van de griep en gaat ze de komende week genieten van een reeds geplande vakantie. Het Kerkelijk Bureau is daarom van maandag 12, tot en met vrijdag 16 maartgesloten. Voor dringende zaken gedurende deze periode […]

Sobere maaltijden

In de veertigdagentijd worden, samen met de parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt vijf sobere maaltijden gehouden: van 21 februari t/m 21 maart:zie ook de Paas-Oké! Vandaag en de komende zondagen liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar in de Regenboogkerk en in Willibrords Erf. U bent vanaf […]

Er is een kandidaat-voorzitter voor de Kerkenraad

De afgelopen tijd heeft het moderamen naarstig gezocht naar een kandidaat-voorzitter van de kerkenraad. Afgelopen week heeft Marien den Boer ermee ingestemd om door de kerkenraad te worden voorgedragen als kandidaat-ambtsdrager en beoogd voorzitter kerkenraad. In de kerkenraadsvergadering van 8 maart aanstaande zal deze voordracht en de verdere procedure aan de orde komen. In overleg […]

Bericht van de Kerkenraad

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat ds Rian Veldman het beroep van onze gemeente van harte heeft aanvaard. We hopen dat we als gemeente met ds. Veldman en zijn gezin mooie en gezegende jaren tegemoet gaan. Inmiddels heeft zorgvuldige afstemming plaatsgevonden met ds. Veldman en de protestantse gemeente in Kralingen over […]

Spiritualiteit van Bachs Matthaüs-Passion

De Mattheüs-Passie kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Mattheüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Volgende week zondag, 4 maart, van 15.00-17.00 uur,in het Dorpscentrum, willen wij de spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan […]

De Koffiekamer

Donderdag 1 maart is de maandelijkse koffiekamer in Willibrords Erf. Laten we ons gesprek houden over de ‘5 Sola’s’. In het nieuwe (gratis) maandblad van de PKN, Petrus, staat daar een inspirerend interview over. ‘Sola fide’ is niet de enige. We verkennen samen wat we er vandaag bij denken. Ds. Christiaan Donner leidt het gesprek. […]

Meezingen met Telemann?

Als u de smaak te pakken hebt van de Leidse Scratchdagen en graag nog wat meer wilt zingen, maar ook als u de Leidse Scratchdagen heeft gemist en wel graag zingt, is dit een bericht voor u! Op zondag-ochtend 11 maart(Laetare) wil ik graag psalm 117 (‘Laudate Jehovam’) van Telemann uitvoeren in de dienst in […]

Bericht van de Kerkenraad

De uitslag van de daartoe gehouden stemming van de stemgerechtigde leden van de PGO tijdens de gemeentevergadering van 25 januari 2018 was positief. De Kerkenraad heeft dan ook op 5 februari 2018 een beroep uitgebracht op ds. R.C. Veldman. De Kerkenraad spreekt de hartelijke wens uit dat ds. Veldman dit beroep zal aanvaarden. Hij heeft […]