Archief – PGO

Archief

110 of 162 items

Uitnodiging intrededienst ds. Rian Veldman

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest nodigt u van harte uit voor de feestelijke eredienst waarin ds. R.C. Veldman als gemeentepredikant aan onze gemeente verbonden zal worden en intrede zal doen. De dienst zal worden gehouden op zondag 8 juli in de Regenboogkerk, en begint om 14.00 uur. Voorgangers in deze dienst zijn […]

Bericht van overlijden (i.p.v. afkondiging)

Op vrijdag 1 juni jl. is dhr. Martinus (Ties) de Jong overleden op de leeftijd van 98 jaar. Hij was als anesthesist verbonden aan het LUMC en woonde in Oegstgeest. Met zijn vrouw en hun drie kinderen was hij kerkelijk verbonden aan de Marekerk in Leiden. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij […]

Zangers gezocht voor de intrededienst van ds. Rian Veldman

Op zondagmiddag 8 julizal ds. Rian Veldman worden bevestigd als predikant in onze gemeente. De dienst zal worden gehouden in de Regenboogkerk om 14.00 uur. In het overleg over deze dienst heeft ds. Veldman aangegeven dat hij het fijn zou vinden als o.a. ‘O come all ye servants’ van Christopher Tye en ‘Die naar menselijke […]

Eindexamens 2018

Uitslag schoolexamen 2018 – We naderen het tijdstip dat bekend wordt gemaakt wie er is geslaagd of gezakt voor het eindexamen voortgezet onderwijs. Altijd weer een spannende tijd! Zoals elk jaar willen wij (taakgroep jeugd en jongeren) alle examenkandidaten die op de een of andere manier zijn betrokken bij de PGO, een bloemetje geven (geslaagd […]

Week van de Begraafplaats

In het kader van de Week van de Begraafplaats organiseren het bestuur van Stichting Begraafplaats Groene Kerk en het College van Kerkrentmeesters PGO op zaterdag 26 mei een concert en op donderdag 31 mei een lezing in de Groene Kerk. Beide evenementen beginnen om 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur. Zowel het concert als […]

Kerkelijk bureau gesloten

Het Kerkelijk Bureau is van pinkstermaandag 21 mei tot en met vrijdag 25 mei gesloten. Voor dringende zaken gedurende deze periode kunt u contact opnemen met de penningmeester Thijs Breet (tel. 06 1255 4478) of . De Ledenadministratie is op dinsdagochtend 22 mei van 10 tot 12 uur wel open. Thijs Breet – penningmeester College […]

Oproep: Wie helpt tuinieren?

De herinrichting van het erf van de Regenboogkerk is afgerond, de beplanting slaat goed aan en het onkruid dus ook! Het is de bedoeling dat de planten in de toekomst de bodem gaan bedekken, dan is er geen ruimte meer voor onkruid. Zover is het nog niet, onkruid trekken (dus niet schoffelen) is voorlopig nog […]

Uitnodiging voor kennismakingsavond met ds Rian Veldman

Voordat ds. Rian Veldman intrede doet op zondag 8 juli, wil hij graag kennismaken met ons als gemeente. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een kennismakingsavond met ds. Veldman op maandag 28 mei, 20.00 uur, in de Regenboogkerk. Het wordt een informele avond waarop we onze inspiratie met elkaar delen in de geest […]

Gelezen in OKE mei 2018

Het thema van het meinummer van OKE is HOUVAST, houvast in troost en hoop. Uitnodiging voor de kennismakingsavond op 28 mei met onze nieuwe dominee ds. Rian Veldman. Mededelingen uit de Kerkenraad. Activiteiten. Meer lezen? Klik hier