Lezing Hans Alma

Lezing op donderdag 19 mei, 20.00-22.00 uur, in het Dorpscentrum door Hans Alma. Zij ontwikkelt in haar boek met dezelfde titel een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. In haar lezing gaat zij met name in op de vraag hoe we ruimte creëren voor aandacht, compassie en zorg. En hoe houden we onze (her)waardering van […]

Collecten zondag 8 mei

Collecten zondag 8 mei De eerste collecte is bestemd voor Noodhulp: Nigeria, noodhulp en werken aan vrede. In het noorden van Nigeria zijn ruim tweemiljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf […]

Koffiekamer

Wegens de viering van 5 mei zal de koffiekamer dit keer op de tweede donderdag van de maand zijn, op 12 mei, in Willibrords Erf. Onze nieuwe predikant ds. Richtsje Abma, die op zondag 8 mei zal worden verbonden aan de PG Oegstgeest, wil dan graag met u komen kennismaken. Van harte welkom! Namens het […]

Themabijeenkomst: bronnen van troost en de moed om verder te gaan

Op woensdag 18 mei is er in het Dorpscentrum van 10.30-12.30 uur een themabijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met rouw en verlies. Er is moed nodig om te leven zonder die ander. Soms kost het al enorm veel moed om de kleine, dagelijkse dingen te doen. Tijdens deze ochtend staan we stil bij […]

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in ons dorp

Dit is een bericht van de Gemeente Oegstgeest over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in ons dorp. Wilt u meer weten over de opvang van mensen uit Oekraïne, activiteiten voor vluchtelingen in ons dorp, onderwijs aan Oekraïense kinderen en hoe u als vrijwilliger kunt bijdragen? Hoor wat er allemaal gebeurt in Oegstgeest en stel […]

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk 24 april

Zondag 24 april om 19.00 uur Genoten van de avondgebeden in de veertigdagentijd? Kom dan ook eens naar de Taizégebedsvieringen. Ze hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering! Inloop […]

Running Dinner op zaterdag 21 mei

Zin om elkaar te ontmoeten rond de maaltijd en in gesprek te raken met mensen die je wellicht nog niet zo goed kent? Doe mee aan de Running Dinner op 21 mei. U heeft, als u lid bent van de PGO, via uw mailadres een uitnodiging met alle informatie ontvangen. Meer informatie: hier Opgave vanaf […]

Collecten zondag 24 april

De eerste collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijken. In overvolle en arme wijken in Beiroet zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het […]

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen die ons op welke wijze dan ook heeft gesteund en bemoedigd rond het overlijden en bij de dankdienst voor het leven van mijn man, onze vader, opa en overgrootvader Hendrik Hortensius van harte bedanken. In het bijzonder noemen wij ds. Rian Veldman, de ouderling, de koster van de Groene Kerk, de […]

Fondsenwerving Diaconaat & Zending

De Taakgroep Diaconaat & Zending draagt binnen en buiten de gemeente namens u zorg voor hulp aan mensen in moeilijke omstandigheden. Ook voor 2022 zijn wij afhankelijk van uw financiële bijdrage om hulp en bijstand te bieden, daar waar dat nodig is. In de week van 25 april ontvangt u bericht over de jaarlijkse fondsenwerving. […]