Openluchtoptredens Cappella pro Cantibus in Oegstgeest

De leden van Cappella pro Cantibus hebben het zingen erg gemist de laatste anderhalf jaar. Maar samen zingen kan en mag weer! Dat heuglijke feit wil het koor graag delen met plaatsgenoten. Daarom geven zij twee miniconcerten in de open lucht. Een halfuur lang genieten van gevarieerd koorrepertoire: vrolijk, ingetogen, uitbundig. En dat alles a […]

Collecten zondag 11 juli

De eerste collecte is bestemd voor Epafras. Het belangrijkste werk van Epafras is het bezoeken van Nederlandse gevangenen in het buitenland. Epafras doet dat met een grote groep lokale geestelijk verzorgers: Nederlandse vrijwilligers die in diverse landen wonen en werken en in hun vrije tijd op bezoek gaan. In de geestelijke verzorging die Epafras biedt, […]

Oproep autodienst

In het najaar hopen we de autodienst weer op te starten. Er zijn dringend nieuwe chauffeurs nodig om het rooster van de autodienst te kunnen maken. Meld je aan bij Tim Reedijk, 071-5175443

Koffiekamer

Op donderdag 15 juli is er om 10.00 uur voor de tweede keer sinds lange tijd Koffiekamer in het Willibrords Erf. ‘We kunnen weer!’ Lange tijd konden we niet bij elkaar komen in kringverband. Velen hebben dat samenkomen enorm gemist. Inleider deze keer is ds. Rian Veldman. Hij wil graag met u stilstaan bij dierbare […]

Collecten zondag 4 juli

De eerste collecte is bestemd voor Actie Vakantietas. Met deze sympathieke actie worden kinderen in gezinnen in Oegstgeest, die niet zoveel te besteden hebben, verblijd met een tasje met speelgoed voor de zomervakantie. ► Uw gift is welkom via de Appostel App of op rekeningnummer NL87 INGB 0000 373456 van de diaconie PGO t.n.v. Actie […]

Afscheid oudste kinderen en stopzetten kindernevendienst

Vandaag (4 juli 2021) nemen we als kindernevendienst afscheid van Floris Wevers, Jacob Veldman en Roosmarijn van den Heuvel. Natuurlijk is het geen echt afscheid, maar Floris, Jacob en Roosmarijn gaan wel de kindernevendienst verlaten en gaan verder op hun zoektocht binnen de kerk. De ‘bagage’ die ze in al die jaren van de kindernevendienst […]

Afscheid oudste kinderen kindernevendienst

Volgende week zondag, 4 juli, nemen we als kindernevendienst afscheid van Floris Wevers, Jacob Veldman en Rosalie van den Heuvel. Natuurlijk is het geen echt afscheid, maar de kinderen gaan wel de kindernevendienst verlaten en gaan verder op hun zoektocht binnen de kerk. De ‘bagage’ die ze in al die jaren van de kindernevendienst hebben […]

Collecten zondag 27 juni

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Op de Hoogte Irpañani, Bolivia. De afgelopen jaren heeft de Taakgroep Diaconaat & Zending het werk van Stichting Op de hoogte van Bolivia, en in het bijzonder kinderproject Irpañani, regelmatig onder de aandacht gebracht. Kinderproject Irpañani in El Alto is door (inheemse) Bolivianen zelf, maar met financiële hulp […]

Doe mee met de Actie Vakantietas 2021!

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Geld voor leuke uitjes is er niet. Kerk in Actie organiseert in 2021 opnieuw de Actie Vakantietas waarmee kerken in heel Nederland in hun regio kinderen in armoede blij kunnen maken met een rugzak vol verrassingen. De diaconie van de PGO heeft contact gehad […]

Emmaüswandeling II

Twee aan twee weer op pad Van de 30 personen die de vorige keer hebben meegedaan, hebben we enthousiaste reacties ontvangen! Daarom heeft het team Onderling Pastoraat besloten om ook in de zomerperiode een Emmaüswandeling te organiseren. Een herkansing voor wie nog niet meedeed en een tweede kans voor wie het naar meer smaakte. We […]