Inzameling voor de voedselbank

A.s. dinsdag, 4 mei, vindt de maandelijkse inzameling plaats voor de Voedselbank Leiden e.o. U kunt uw bijdragen in natura inleveren tussen 19.00-19.45 uur in de Rehobothkerk aan de Lijtweg.Taakgroep Diaconaat & Zending

Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst naar volgend seizoen

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit van Diettrich Bonhoeffer, die verplaatst waren naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei 2021 zijn nu definitief verplaatst naar volgend seizoen, naar maandag 27 september, 11 oktober en 25 oktober 2021.  In die tijd zal ook theatermonoloog van Kees van der Zwaard ‘Wie ben […]

Palmpaasstokken maken!

Op zondag 28 Maart ontvingen wij een grote groep kinderen in de Regenboogkerk om samen Palmpaasstokken te maken. Voor sommige kinderen best spannend, omdat papa en mama door alle maatregelen niet mee naar binnen konden. Het was mooi om te zien hoe natuurlijk de oudste kinderen de jongere kinderen hielpen en samen bezig waren. We […]

Palmpasenstokken Palmzondag

Wat was het afgelopen zondag fijn om maar liefst 26 kinderen in de Regenboogkerk te mogen ontvangen om samen palmpaasstokken te maken. We hebben met elkaar geluisterd naar het verhaal, hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. Ook werd de symboliek van de palmpaasstok uitgelegd. Dank aan alle mensen van de kindernevendienst en taakgroep, die […]

Vervolg werkzaamheden rond Willibrords Erf

Deze maand vonden de volgende werkzaamheden plaats rond Willibrords Erf. Er werd een vloer gestort voor de entree. Dit was nodig in verband met de uitbouw van de hal. Vervolgens zijn er kozijnen geplaatst, en deze week wordt op de uitbouw het dak geplaatst. Voor de plaatsing van de stalen dakconstructie werd gebruik gemaakt van […]

Tulpen en narcissen met Palmpasen

Het is een jarenlange traditie bij de PGO om op Palmzondag tulpen en narcissen te bezorgen bij gemeenteleden, die om wat voor reden ook extra aandacht nodig hebben, in de vorm van een paasgroet met bloemen. Andere jaren werden de bloemen verdeeld bij de dienst op Palmzondag. Dit jaar moesten we het anders organiseren. Vrijwilligers […]

Paasboodschap van de Kerkeraad

miniatuur Noli me tangere uit het Evangeliarium van Otto III. Reichenau (circa 998-1000) Gezegende en vreugdevolle Paasdagen gewenst! Geliefde zusters en broeders, Al meer dan een jaar leven wij in tijden van Corona, een tijd van minder fysiek contact. We missen elkaar. In deze miniatuur bij het Paasevangelie volgens Johannes wordt met een bijna-aanraking de grootst denkbare […]

Paasgroet

Ook dit jaar vieren we Pasen thuis, achter onze laptop, met onze tablet of voor de televisie. Met niet meer dan 30 mensen in de Groene Kerk. Maar wat zou het mooi zijn als we tóch de paasgroet kunnen uitwisselen! Ik wil jullie allemaal uitnodigen om een filmpje te maken waarin je/jullie de woorden uitspreken: […]

Collecten zondag 28 maart

Dit jaar staan we tijdens de veertigdagentijd stil bij het leven van Jezus. De thema’s van de collectes in deze tijd naar Pasen hebben betrekking op de zeven werken van barmhartigheid: de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden, de hongerigen eten geven en de doden begraven. Het […]

Hulp gevraagd bij bezorgen bloemengroet op zaterdag 27 maart

Zoals ieder jaar verzorgt de Palmpasen werkgroep een bloemengroet voor gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben.Omdat we op zondag met nog maar weinigen de kerkdienst kunnen bezoeken, willen we u vragen om op zaterdagmorgen 27 maart de dag voor Palmpasen bloemen op te halen bij het parkeerterrein van de  Regenboogkerk.   Wij zijn er van […]