Archief

110 of 248 items

Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk – 12 april

Op vrijdag 12 aprilis de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur.De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt U ook? Ds. Aart Verburg gaat met ons in gesprek over de beleving van de voorbereidingstijd op Pasen. Naar […]

Laatste sobere maaltijd in de veertigdagentijd – 10 april

zie ook de Paasoké! Meld u aan via de inschrijfformulieren in de kerk of rechtstreeks bij Alies van Tuijl: aliesvantuijl@hotmail.com, tel. 515 00 45, graag uiterlijk morgen (8 april).U bent vanaf 17.45 uur welkom in Willibrords Erf. De maaltijd begint om 18.00 uur. U kunt na de maaltijd ook deelnemen aan het Avondgebed in de […]

Paasgroetenactie

Vandaag, 7 aprilworden drie soorten kaarten rondgedeeld voor de Paasgroetenactie die door Kerk in Actie in samenwerking met Stichting Epafras en Amnesty International wordt georganiseerd. Wilt u de paasgroeten uiterlijk dinsdag 9 aprilverzenden? De kaarten worden namelijk in de penitentiaire inrichtingen in Nederland op Palmpasen, 14 april, en/of Pasen, 21 april, uitgedeeld. Schrijft u niet […]

Bevestiging huwelijk

Op zaterdag 13 april zullen Andreas Loerakker en Marjolein Mulder in een feestelijke dienst in de Groene Kerk Gods zegen over hun huwelijk vragen en ontvangen. De dienst begint om 15.00 uur. Ds. Aart Verburg zal voorgaan.

Paasgroetenactie volgende week zondag 7 april

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de lijst van Amnesty International. De taakgroep Diaconaat & Zending heeft de groetenactie verzorgd voor zondag 7 april. De totale kosten van deze actie zijn € 350. Dit geld is […]

Palmpasenstokken maken

Zondag 14 april is het alweer Palmpasen en gaan we met de kinderen traditioneel palmpasenstokken maken en vervolgens met de stokken in een feestelijke optocht de kerk door. Vanzelfsprekend gaat hier de nodige voorbereiding vanuit de kindernevendienstleiding aan vooraf. Mocht u nog oude stokken thuis hebben liggen, dan willen wij die graag weer van u […]

Jaarlijkse toezegging bijdragen voor (Wereld)Diaconaat en Zending

Zoals u weet, vindt dit jaar het verzoek om een financiële bijdrage voor het werk van de Taakgroep Diaconaat & Zending begin april plaats. Door omstandigheden zal dit verzoek u alleen via de postbereiken. Rond 2 aprilzult u een envelop van ons ontvangen met informatie over het werk van de taakgroep. Wij verzoeken u vriendelijk […]

Passieconcert door Leids Kamerkoor

Let op!De Groene of Willibrordkerk is vanaf 4 april 2019 niet meer via de Dorpsstraat te bereiken ivm afsluiting brug. Omrijden via Haaswijk.Zie ook Afsluiting Duikerbrug Op uitnodiging van de PGO zingt het Leids Kamerkoor onder leiding van zijn nieuwe dirigent Dody Soetanto een schitterend a capella-programma passend in de Goede Week. Thema’s als boetedoening […]

Erf Regenboogkerk

Het is weer tijd om het onkruid te wieden! Vrijdag 29 maart om 14.30 uur gaan we aan de slag. We werken maximaal 2 uur en er is altijd koffie en thee. Wie wil meedoen is van harte welkom! Ellen Kralt, secretaris-cvk@pgoegstgeest.nl

Filmavond: Little men

Wanneer de 13-jarige Jake met zijn ouders van Manhattan naar Brooklyn verhuist, naar het appartement dat zijn opa hen heeft nagelaten, wordt hij bevriend met de artistiek begaafde Tony. Maar hun vriendschap wordt bedreigd door een conflict tussen hun ouders: Tony’s moeder huurt een winkeltje in het pand van Jakes vader die vindt dat zij […]