Collecte zondag 14 februari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Ethiopië: noodhulp en rampenpreventie. Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nog beter is het als noodhulp kan worden […]

Stichting De Brug

Beste gemeenteleden, broeders en zuster, Met dit bericht willen wij onze hartelijke dank uitspreken aan u als gemeenteleden en daarmee ook de gemeente (door collecte e.d.), voor de financiële ondersteuning vorig jaar. De steun vanuit de kerken in de regio is groot. Dat is op allerlei manier merkbaar; door gebed, financieel, maar ook praktisch met […]

Uitnodiging gemeenteavond op 15 februari 2021

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 15 februari 2021. We starten om 20.00 uur en u kunt inloggen op Zoom via deze link; meeting ID: 82652055452 Het programma van de avond ziet er als volgt uit: Opening en liturgisch moment Beleidsplan 2021-2025 PGO1. Presentatie door de Beleidsplancommissie van het concept beleidsplan […]

Gemeenteavond 15 februari

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op maandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via Zoom te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn de presentatie van het conceptbeleidsplan 2021-2025 van de PGO en het conceptprofiel van onze gemeente en van de te beroepen […]

Collecte zondag 7 februari

In de diaconale dienst van zondag 7 februari wordt aandacht besteed aan ons nieuwe project. Wij geven twee jaar als gemeente steun aan Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia. Dit is een project van Kerk in Actie, Kinderen in de Knel. In de sloppenwijken van Bogotá werken maar liefst 1,5 miljoen kinderen op de markt […]

Op adem komen in de REGENBOOGKERK

Wegens schilderwerkzaamheden in de Groene Kerk zullen de uurtjes Op adem komen op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur plaatsvinden in de Regenboogkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman Uit: Gemeenteberichten 31 januari 2021

Vooraankondiging gemeenteavond 15 februari

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond opmaandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via de digitale weg te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn versie 1 van het beleidsplan 2021-2025 van de PGO en het profiel voor de te benoemen predikant.Binnenkort ontvangt u […]

Collecte 31 januari 2021

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Brug in Katwijk.De Brug is een ggz-instelling voor verslavingszorg. Zij bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en hun familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug is een instelling waarvoor professionals en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten.►Uw gift is welkom […]

Uitnodiging voor een Zoom-gespreksbijeenkomst

Als het leven kanteltGeloven in tijden van corona Dinsdagavond 9 februari en vrijdagmiddag 12 februari zullen wij gespreksbijeenkomsten organiseren. Wegens corona kan dit voorlopig alleen online via Zoom. Op deze Zoom-bijeenkomsten kunt u geloofsgenoten ontmoeten, bijpraten en met elkaar uitwisselen over wat ons bezighoudt en wat ons raakt in deze bijzondere tijden.Er is een brochure […]

Bericht van overlijden

Op zondag 17 januari is dhr. Jan Spierenburg overleden. Hij heeft veel bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in de Gereformeerde Kerk van Oegstgeest en bij de vorming van de PGO. Jan en Nieske zijn in 2010 verhuisd naar Hillegom. De uitvaart heeft op zaterdag 23 januari plaatsgevonden. Uit: Gemeenteberichten 24 januari 2021