Archief

110 of 281 items

Bericht van overlijden

Op zondag 1 september jl. is ons gemeentelid dhr. Dirk Johannes Schild overleden op de leeftijd van 81 jaar. Er waren enkele contacten vanuit onze gemeente, maar van de recente ziekenhuisopname waren wij niet op de hoogte. Het was de wens van dhr. Schild dat in besloten kring afscheid van hem zou worden genomen. De […]

Programma Startzondag 8 september Een goed verhaal

De scholen zijn begonnen, de meeste mensen zijn terug van vakantie en het nieuwe seizoen is eigenlijk al begonnen. Dus vieren we een feestje op onze gemeente-zondag, 8 september, met als titel Een goed verhaal. Het is niet alleen heel goed iedereen na weken weg weer eens te spreken, maar we verzamelen ons als gemeente […]

Koffiekamer donderdag 5 september

Al een aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand in Willibrords Erf naast de Groene Kerk. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Thema: Geloofsbelijdenis – Afgelopen zomer was er een reeks vieringen rondom de Apostolische Geloofs-belijdenis. We gaan met elkaar […]

Bedankt voor de bloemen….

Af en toe krijgen we, aan Gemeenteberichten of OKe geschreven, bedankjes voor het ontvangen van de bloemen uit de kerk. Doorgaans plaatsen we die niet, omdat het al woekeren is met de ruimte. In deze zomertijd drukken we er weer eens eentje af.  Daarmee geven we de dank door van allen die mondeling of schriftelijk […]

Stemhulpen gevraagd

Op 27 augustus, 3 en 10 september zijn er orgelconcerten. Vóór de concerten moeten de tongwerken van het orgel worden gestemd. Voor 3 en 10 september (waarschijnlijk vanaf 19.00 uur) is Cor de Jong nog op zoek naar een stemhulp. De taak van de stemhulp is om de toetsen in de juiste volgorde in te […]

Orgelconcerten in de Groene Kerk

Ook dit jaar is er een serie van drie orgelconcerten in de Groene Kerk. De serie zomerconcerten wordt op dinsdagavond 27 augustusgeopend door Vincent van Laar, organist van de dorpskerk in Eelde. Vincent van Laar treedt veelvuldig op in binnen- en buitenland als organist, klavecinist en continuospeler. Naast zijn grootste passie, de muziek van J.S. […]

Lees de OKe

Het zomernummer van OKe, juli/augustus, is weer te lezen via deze link of via de link onderaan elke pagina van de website. Lees de OKe

Afscheid oudste kinderen kindernevendienst

Volgende week, 30 juni, zetten we met de kindernevendienst twee kinderen in de belangstelling: Eva en Joba gaan na de vakantie naar het voortgezet onderwijs en dat betekent dat zij de periode in de kindernevendienst zullen afsluiten. Gewoontegetrouw geven we ze een tas met ‘bagage’ mee voor hun verdere reis en zoektocht binnen de kerk. Eva […]

Jaarrekeningen 2018

De concept-jaarrekeningen 2018 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier De volledige jaarrekeningen liggen vanaf 17 juni, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Gezien de beperkte openingstijden van het Kerkelijk Bureau, verdient […]

Ontmoetingsmiddag tussen kerk en vluchtelingenwerk

Op 29 juni organiseert het DPO samen met Vluchtelingenwerk Oegstgeest voor het tweede jaar een ontmoetingsmiddag. Een middag met ruimte voor informele ontmoeting met statushouders, een voordracht van de Egyptische Tommy van ‘Studio 999geendienst’ en mooie muziek van troubadour Ted. Natuurlijk met een lekker hapje en drankje vanuit verschillende culturen. Kinderen zijn ook van harte […]