Archief

110 of 271 items

Afscheid oudste kinderen kindernevendienst

Volgende week, 30 juni, zetten we met de kindernevendienst twee kinderen in de belangstelling: Eva en Joba gaan na de vakantie naar het voortgezet onderwijs en dat betekent dat zij de periode in de kindernevendienst zullen afsluiten. Gewoontegetrouw geven we ze een tas met ‘bagage’ mee voor hun verdere reis en zoektocht binnen de kerk. Eva […]

Ontmoetingsmiddag tussen kerk en vluchtelingenwerk

Op 29 juni organiseert het DPO samen met Vluchtelingenwerk Oegstgeest voor het tweede jaar een ontmoetingsmiddag. Een middag met ruimte voor informele ontmoeting met statushouders, een voordracht van de Egyptische Tommy van ‘Studio 999geendienst’ en mooie muziek van troubadour Ted. Natuurlijk met een lekker hapje en drankje vanuit verschillende culturen. Kinderen zijn ook van harte […]

Uitslag schoolexamen 2019

We naderen weer het tijdstip (rond 12 juni) dat wordt bekend gemaakt wie is geslaagd of gezakt voor het eindexamen voortgezet onderwijs. Altijd weer een spannende tijd! Zoals elk jaar willen wij (taakgroep jeugd en jongeren) alle examenkandidaten, die op de een of andere manier zijn betrokken bij de PGO, een bloemetje geven (geslaagd of […]

Diaconie om de hoek

Zou u het leuk vinden enkele bewoners van Hofwijck een gezellige morgen te bezorgen? Ga dan mee met leden van de taakgroep Diaconaat & Zending! Op zaterdagochtend 1 junigaan leden van de taakgroep wandelen door Oegstgeest met bewoners van Hofwijck, die rolstoelgebonden zijn. Zelf kunnen ze niet naar buiten en dat gebeurt dan ook maar […]

Afscheid Hans de Jong

De Kerkenraad van de PGO en Hans de Jong hebben in goed onderling overleg besloten om de dienstbetrekking van Hans bij de PGO te beëindigen. Dit omdat de visies van beiden op liturgie en de rol van de kerkmuziek binnen de PGO zodanig uiteen zijn gaan lopen dat partijen elkaar hierin niet meer kunnen vinden. […]

Bericht van overlijden

Op zondag 12 mei is dhr. Johan de Groot overleden op de leeftijd van 86 jaar. Kapper De Groot was een meelevend lid van onze gemeente. Hij was o.a. ouderling en jarenlang penningmeester van de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Oecumene). Hij had veel mooie verhalen die hij mooi kon vertellen. Op 4 juli vorig jaar […]

Pinksterviering alleen in de Groene kerk

Sinds 1 oktober vorig jaar komen we als gemeente samen in een kerk. Uitzondering hierop zijn de hoogtijdagen en de zondag waarop we stilstaan bij de overledenen. We kerken dan niet samen omdat we voor zoveel mensen eenvoudigweg te klein behuisd zijn. Die zondagen bieden tevens de gelegenheid om een diversiteit in liturgie aan te […]

Uitnodiging Gemeenteavond 13 mei 2019

Beste …., De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op 13 mei a.s. in de Regenboogkerk. Het thema is ‘Diversiteit in Liturgie en Kerkmuziek’. Uit vragen en suggesties van gemeenteleden blijkt dat dit onderwerp leeft binnen onze gemeente. Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de afgelopen tijd aandacht […]

Leon van Es is weer vrij

Het was ds. Christiaan Donner die hem binnen onze kerkgemeenschap in Oegstgeest bekendmaakte. Een gevangene die aanvankelijk in Dordrecht en later in Rotterdam zijn straf moest uitzitten. In zijn brieven schreef hij mij dat hij zich als een vogel in een kooitje voelde. Maar wat heeft hij in dat kooitje zijn tijd weten te vullen […]

Brug bij Dorpsstraat voorlopig gesloten

Vanaf vrijdag 6 aprilis de Duikerbrug aan het einde van de Dorpsstraat voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle verkeer, ter hoogte van de Zoutkeetlaan (eind smalle stuk Dorpsstraat); van de kant van de Dorpsstraat is de Groene Kerk dus niet bereikbaar. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Vanuit Rijnsburg is de Groene kerk via de Oegstgeesterweg/Almondeweg […]