Uitnodiging jonge ouders

Oegstgeest, 11 mei 2023 Beste ouders! Hier een uitnodiging om met andere jonge ouders kennis te maken. Het krijgen van een kindje is een wonder, en daar heb je niet altijd woorden voor. Je kunt je dankbaar voelen, verwonderd, bezorgd en hoopvol, en soms allemaal tegelijk. We willen graag met elkaar kennis maken en horen […]

Collecten zondag 14 mei 2023

De diaconale collecte is bestemd voor Binnenlands diaconaat: kerk zijn met en voor elkaar. Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van […]

Opbrengst Actie Kerkbalans 2023

Begin dit jaar hebben we alle leden benaderd voor een bijdrage aan onze gemeente in het kader van Actie Kerkbalans. Zo’n 640 huishoudens hebben inmiddels een bedrag toegezegd, samen goed voor 226.312 euro. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage! Met elkaar maken we het werk van onze gemeente mogelijk. De uiteindelijke resultaten […]

Afscheid

Beste gemeenteleden, In oktober hoop ik drie jaar in dienst te zijn als organist-kerkmusicus bij de PGO. De afgelopen jaren heb ik de PGO leren kennen als een warme gemeente met hart voor Woord en muziek. Ik kijk terug op een mooie tijd met feestelijke diensten en fijne contacten. Echter, na drie jaar is het […]

Collecten zondag 7 mei

De diaconale collecte is bestemd voor de Oekraïense kerk voor de samenleving. Door de jarenlange economische crisis hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. […]

Café ‘Zin in het weekend’

Je geniet van een vol leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. Maar soms is het goed om even stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Dat doen we op de drempel van werkweek naar weekend, in het café, met een diverse groep mensen tussen de 40-60 jaar. We wisselen […]

Afscheid na 17 jaar PGO

Blij verrast was ik toen ik afgelopen zondag de bloemen uit de kerk mocht ontvangen. Op de valreep van mijn afscheid van de PGO kijk ik terug op 17 jaar werkzaamheden. In deze tijd is er veel veranderd en gebeurd. Ik werd aangenomen door de Hervormde Kerk, op het kerkelijk bureau in het voormalige Gemeentecentrum, […]

Collecten zondag 30 april

De diaconale collecte is bestemd voor Noodhulp: Ethiopië, noodhulp en rampenpreventie. Door de gevolgen van de klimaatverandering sterft in Ethiopië veel vee en mislukken oogsten. Mensen raken afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte […]

Collecten zondag 23 april

De diaconale collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen. Tijdens de diaconale dienst vandaag, wordt aandacht besteed aan het project dat de PGO twee jaar financieel ondersteunt. De grote armoede en hoge werkloosheid in Moldavië maakt dat veel inwoners in het buitenland werken en veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Via […]

Bijeenkomst over het thema verbinding

Bijeenkomst over het thema verbinding voor leden van het bezoekteam, het verjaardagskaartenteam en belangstellenden op maandagavond 24 april in de grote zaal van Willibrords Erf. Verbinding is voor ieder mens van belang. Als bezoeker breng je een attentie of een bezoekje namens de kerk; dat alleen al is een moment van verbinding. Ds. Richtsje Abma […]