Klimaatpelgrimage: loop mee of onderteken de petitie

Als PGO zijn wij lid van de beweging Groene Kerken. Zij hebben een oecumenische klimaatpelgrimstocht georganiseerd. Op 14 augustus vertrok een groep christelijke klimaatpelgrims vanuit Polen naar de 26ste Wereldklimaatconferentie in Glasgow in november. Van 30 september tot 11 oktober gaat deze oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. De pelgrims […]

Collecten zondag 3 oktober

De eerste collecte is bestemd voor Kerk en Israël: verbonden door gesprek en ontmoeting. Vandaag is het Israëlzondag. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met […]

Uitvaart mw. J.Douwes-Gijsbers

Op zaterdag 25 september jongstleden is Jacomien Douwes-Gijsbers vredig overleden in de vertrouwde omgeving van haar huis. Op 1 oktober om 10.30 vindt de dankdienst voor haar leven plaats in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24, te Leiden. Deze dienst is te volgen via de website van De Verbinding Leiden. De dienst is ook later terug […]

Uitnodiging gemeenteavond 4 oktober 2021

Protestantse Gemeente te Oegstgeest Scriba: Mw. Maureen van den Brink Haarlemmerstraatweg 6 2343 LB Oegstgeest 06-15216650 scribapgo@pgoegstgeest.nl Oegstgeest, september 2021 Geachte, De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 4 oktober 2021 met als thema Bezieling Delen, de titel van ons nieuwe beleidsplan. We starten om 20.00 uur in de Regenboogkerk […]

Bedankt voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas 2021!

Afgelopen juni heeft de taakgroep Diaconaat & Zending van de PGO een oproep gedaan via de gemeenteberichten voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas. Wij zijn enorm blij met de overweldigende belangstelling voor deze actie. Velen van u hebben tasjes met speelgoed gevuld voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Vele anderen hebben deze sympathieke […]

Collecten zondag 26 september

De eerste collecte is bestemd voor zending, Israël en Palestina. Afgelopen week was het Vredesweek. Het thema voor dit jaar was ‘inclusief samenleven’. Daarom collecteren we deze zondag voor een van de vredesprojecten van Kerk in Actie en Pax. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land […]

Kindermiddag

Hoi allemaal, Hebben jullie een fijne vakantie gehad? En hoe is het met de start van school gegaan? De kerk start ook weer met een nieuw jaar.Op zondagmiddag 26 september is er weer een kindermiddag in de Regenboogkerk van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan dan samen nadenken over deze wereld en proberen haar na […]

Verkenners naar Patmos en Samos

Het klinkt als padvinders… Dat is ook de bedoeling. Van 20-27 september brengt de Patmos-groep uit de PGO (Pavlos Kefalas, Dieneke van Os en ondergetekende), versterkt met Nelleke van der Oord, Ellen Kralt en ds. Piet Ravensbergen (Wilnis), een bezoek aan Patmos en Samos. We gaan uitzoeken hoe we in de toekomst een reis van […]

Taizéviering

Zondag 26 september om 19.00 uurNa een periode van lockdown gaan we vanaf september weer beginnen met de maandelijkse oecumenische Taizévieringen. Elke laatste zondag van de maand is er een viering om 19.00 uur. Dit duurt ongeveer drie kwartier. Het wordt georganiseerd door een oecumenisch samengestelde groep in drie verschillende kerkgebouwen. Taizévieringen hebben een meditatief […]

Collecten zondag 19 september

De eerste collecte is bestemd voor zending: Syrië: de kerk als plek van hoop en herstel.Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen […]