Huiskamergesprekken: bidden en de Bergrede

Omdat het zo goed bevallen is… Omdat ik er vorige keer niet bij kon zijn… Omdat het zo fijn is andere gemeenteleden te spreken. Het onderling pastoraat organiseert weer drie huiskamergesprekken. We gaan in gesprek over geloven en het leven van alledag. Dit keer zal het gaan over de Bergrede waar we deze zondagen uit […]

Huiskamergesprekken: bidden en de Bergrede

Omdat het zo goed bevallen is… Omdat ik er vorige keer niet bij kon zijn… Omdat het zo fijn is andere gemeenteleden te spreken. Het onderling pastoraat organiseert weer drie huiskamergesprekken. We gaan in gesprek over geloven en het leven van alledag. Dit keer zal het gaan over de Bergrede waar we deze zondagen uit […]

Duurzaamheidsdag Oegstgeest

Graag uw aandacht voor de duurzaamheidsdag in Oegstgeest op zaterdag 28 januari. Op zaterdag 28 januari 2023 organiseert Duurzaam Dorp Oegstgeest samen met de gemeente een duurzaamheidsmarkt. Iedereen is tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het Dorpscentrum. Op de markt kunnen bewoners kennismaken met diverse duurzaamheidsinitiatieven. […]

Koffiekamer: feest!

Februari is de maand waarin er op veel plekken in het land carnaval wordt gevierd. Vervolgens vieren we Aswoensdag, gaan we de veertigdagentijd in, op weg naar het feest van Pasen. Deze koffiekamer willen we stilstaan bij de christelijke feesten. Welke rituelen horen bij de feesten. Welk feest is u dierbaar? Welk feest zegt u […]

Avond over poëzie van Willem-Jan Otten gaat helaas niet door!

In de week van de poëzie duiken we in het werk van Willem-Jan Otten (dichter, essayist, PC Hooftprijswinnaar, heeft zich op latere leeftijd bekeerd tot het christendom). In zijn werk speelt missen, ‘het geheimzinnigste vermogen van de mens’, een centrale rol. Over de dynamiek tussen aan- en afwezigheid. Je kunt God missen, je kunt je […]

Collecten zondag 22 januari

De diaconale collecte is bestemd voor Missionair Werk: een kerk van betekenis. Van oudsher is de kerk in een dorp door haar diaconale activiteiten het middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag nog heeft de kerk een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, […]

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 14 januari van start met het luiden van de klok van de Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zaterdag 28 januari. Mogen we dit jaar weer op u rekenen? Uw bijdrage kan eigenlijk niet worden gemist voor het voortbestaan […]

Geloofsexpressiegroep

Op woensdagavond 11 januari treft de geloofsexpressiegroep elkaar weer!

Collecten zondag 8 januari

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Camelia Indonesië. Stichting Camelia steunt het huis van liefde (Pantih Asih) op de helling van de vulkaan Merapi in Java. Daar leren mensen met een verstandelijke beperking vaardigheden die van nut zijn in de maatschappij. Ook hun ouders en de gemeenschap waarin ze leven, worden in de activiteiten […]

Terugblik

Een groot woord van dank aan allen die betrokken waren bij de kerstdiensten, voor en achter de schermen. Het kerstspel was een enorme gezamenlijke prestatie van heel veel mensen. Veel toeschouwers beleefden een plezierige, ontspannen avond waarop het eigentijdse kerstverhaal klonk uit de mond van kinderen en aanwezigen. Zelden zo’n mooi kindje Jezus gezien als […]