Dagwacht 6 juni 2023

Openingslied Lied: 672: 1 en 2 Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de heilige Geest aan velen heldenmoed. Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie […]

Dagwacht, 30 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 849 Tekst van het openingslied 1. Zoek de wegen van de wijsheid die de schepping dansend groet.Blijf haar volgen, schenk haar aandacht proef haar woorden, juist en goed. Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons voor wat liefde doet. 2. Luister naar de stem van […]

Dagwacht 23 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 718 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied God, die levenhebt gegevenin der aarde schoot,alle vrucht der veldenmoeten we U vergelden, –dank voor ’t dagelijks brood.    Niet voor schuren,die niet duren,gaf Gij vruchtbaarheid,maar opdat op aarde,in uw goede gaarde,niemand honger lijdt. Maar wij rijken,ach, wij blijkenhard […]

Dagwacht 9 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 967 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1    Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd, opdat al wat leeft de dag in uw kerk aanschouwen mag. Erbarm U, Heer. 2    Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid; zend uw stralen overal, dat de […]

Dagwacht 2 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 865 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1 Komt nu met zang van zoete tonenen u met snarenspel verblijdt!Zingt op en wilt alom betonen,dat gij van harte vrolijk zijt.Juicht God ter eer,Zijn lof vermeer’,Die zulk een groten werkgedaan heeft voor Zijn kerk!   2 In Israël was […]

Dagwacht 25 april 2023

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Psalm 66 : 1 , 2 08.35 uur Welkom Tekst van het openingslied Breek, aarde, uit in jubelzangen Gods glorierijke naam ter eer Laat van alom Hem lof ontvangen Geducht zijn uwe daden, Heer Uw tegenstanders, diep gebogen aanvaarden veinzend uw beleid Heel d’aarde moet uw naam […]

Dagwacht 18 april 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Psalm 127 : 1 , 2 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1    Wanneer de Heer het huis niet bouwt, is, alle metselwerk ten spijt, de opbouw niets dan ijdelheid. Wanneer de Heer de wacht niet houdt, geen wachter, die de vijand keert, geen stadsmuur die […]

Dagwacht 4 april 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Psalm 1 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1    Gezegend hij, die in der bozen raad niet wandelt, noch met goddelozen gaat, noch zich met spotters in de kring laat noden, waar ieder lacht met God en zijn geboden, maar die aan ’s Heren wet zijn […]

Dagwacht 28 maart 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 542 : 1 , 2 , 3 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied God roept de mens op weg te gaan,zijn leven is een reis:‘Verlaat wat gij bezit en ganaar ’t land dat Ik u wijs’. Het volk van God was veertig jaar– een mensenleven […]

Dagwacht GWK, 21 maart 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 591 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1    O Heer, wees met uw kerk en laat ons niet vergaan, maar zend uw kracht diep in de nacht, dan breekt de morgen aan. 2    Wij wachten U, o Zon, het duister duurt zo lang, het water […]