Dagwacht 1 augustus 2023

Dagwacht; met God op de drempel van de dag 1 augustus 2023 08.25 uur      Groene Kerk open; Gelegenheid om bij binnenkomst een kaarsje aan te steken 08.30 uur      Lied: 791 Tekst van het openingslied Liefde, eenmaal uitgesproken, als Uw Woord van het begin. Liefde wil ons overkomen, als geheim en zegening. Liefde die ons hebt […]

Dagwacht, 25 juli 2023

08.25 uur      Groene Kerk open; Gelegenheid om bij binnenkomst een kaarsje aan te steken 08.30 uur      Lied: Psalm 72 : 1 , 2 , 4 Tekst van het openingslied 1    Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen […]

Dagwacht, 11 juli 2023

08.25 uur Groene Kerk open; Gelegenheid om bij binnenkomst een kaarsje aan te steken 08.30 uur Lied: 905 : 1 , 3 , 4 Tekst van het openingslied 1. Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden die dreigend zwart zijn als de […]

Dagwacht, 27 juni 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Lied: 863 Tekst van het openingslied 1    Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren, want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen. 2    Want lijf en ziel en leven heeft ons de Heer gegeven. Hij zal ze ook bewaren in allerlei gevaren. 3    […]

Dagwacht 6 juni 2023

Openingslied Lied: 672: 1 en 2 Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen. Eens gaf de heilige Geest aan velen heldenmoed. Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. O Geest der eeuwigheid, gij Trooster aller tijden, deel thans uw zegen uit aan wie […]

Dagwacht, 30 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 849 Tekst van het openingslied 1. Zoek de wegen van de wijsheid die de schepping dansend groet.Blijf haar volgen, schenk haar aandacht proef haar woorden, juist en goed. Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons voor wat liefde doet. 2. Luister naar de stem van […]

Dagwacht 23 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 718 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied God, die levenhebt gegevenin der aarde schoot,alle vrucht der veldenmoeten we U vergelden, –dank voor ’t dagelijks brood.    Niet voor schuren,die niet duren,gaf Gij vruchtbaarheid,maar opdat op aarde,in uw goede gaarde,niemand honger lijdt. Maar wij rijken,ach, wij blijkenhard […]

Dagwacht 9 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 967 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1    Zonne der gerechtigheid, ga ons op in deze tijd, opdat al wat leeft de dag in uw kerk aanschouwen mag. Erbarm U, Heer. 2    Wek de dode christenheid uit haar zelfverzekerdheid; zend uw stralen overal, dat de […]

Dagwacht 2 mei 2023

08.25 uur      Groene Kerk open 08.30 uur      Muziek: Lied 865 08.35 uur      Welkom Tekst van het openingslied 1 Komt nu met zang van zoete tonenen u met snarenspel verblijdt!Zingt op en wilt alom betonen,dat gij van harte vrolijk zijt.Juicht God ter eer,Zijn lof vermeer’,Die zulk een groten werkgedaan heeft voor Zijn kerk!   2 In Israël was […]

Dagwacht 25 april 2023

08.25 uur Groene Kerk open 08.30 uur Muziek: Psalm 66 : 1 , 2 08.35 uur Welkom Tekst van het openingslied Breek, aarde, uit in jubelzangen Gods glorierijke naam ter eer Laat van alom Hem lof ontvangen Geducht zijn uwe daden, Heer Uw tegenstanders, diep gebogen aanvaarden veinzend uw beleid Heel d’aarde moet uw naam […]