Dorpscentrum

110 of 35 items

Lezing: de zin van het leven

Fokke Obbema komt op naar het Dorpscentrum om over zijn boek De zin van het leven te praten. Hij zal worden geïnterviewd door ds. Rian Veldman. De zin van het leven is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist […]

Kerken in Indonesië en de traditionele kunst

Zondag 19 januari van 17.00-19.30 uur in het Dorpscentrum: Chris de Jonge, emeritus predikant en docent kerkgeschiedenis in Indonesië over kerken in Indonesië en de traditionele kunst. Kosten: richtbedrag € 7,50. Opgave i.v.m. eenvoudige maaltijd bij Marjan Driessen, tel: 071-513 14 22 of stuur email. Harm Bosscher

Lezing: Godvergeten: gedachten over geloof en dementie

  ‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe,’ aldus een partner van iemand met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft verloren, of zelfs dood heeft verklaard terwijl je nog leeft? Wie ben je, als je dat zelf niet meer weet? Dementie gaat over de kernvragen van ons leven. […]

Film: Shoplifters

Wat is belangrijker in een gezin: de bloedband of de tijd die je samen doorbrengt? Liefde is er genoet in het samengestelde gezin van Osamu maar geld ontbreekt. Als vader en zoon na de zoveelste winkeldiefstal op weg naar huis zijn, komen ze een klein meisje tegen dat van huis is weggelopen. Zij kan er […]

Christenen in China en Hong Kong

Op Nieuwjaarsdag demonstreerden in Hong Kong een miljoen mensen tegen de toenemende invloed van China. Die invloed zal in de komende jaren steeds meer merkbaar worden, en niet alleen in Hong Kong. Allerlei scenario’s doen de ronde op het terrein van de handel, de politiek en de informatica (Huawei). Wat zal de invloed van China […]

Struikelteksten

Er zijn Bijbelteksten waar we ons niet thuis bij voelen. Bijv. 1 Samuel 15, met het bevel een heel volk uit te roeien! Ander voorbeeld: wil Paulus ons in Romeinen 13 duidelijk maken dat we de overheid altijd moeten gehoorzamen? Deze en andere teksten gaan we met elkaar bespreken. Deelnemers kunnen ook hun eigen struikelteksten […]

Rouw: je staat er niet alleen voor!

Als je een groot verlies hebt geleden, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Je bent je partner verloren, een belangrijk familielid, je kind. Na zo’n ervaring kun je moe zijn, niet helder denken, slecht slapen of nergens zin meer in hebben, terwijl er soms zoveel te regelen valt. Je kunt je intens alleen voelen, hebt het […]

Senioren Vieren Samen Kerst

Al vele jaren wordt voor de senioren uit Oegstgeest een kerstviering georganiseerd in het Dorpscentrum aan de Lijtweg. Ook dit jaar heeft de organisatie een mooi programma samengesteld, mogelijk gemaakt door de PGO, AVP en het Dorpscentrum, en nodigt u uit voor woensdag 18 december. Vanaf 16.00 uur bent u welkom en om 16.30 uur […]

Gesprekskring over de godsgeboorte n.a.v. preken van Meister Eckhart

De grondgedachte is dat de geboorte van god niet alleen plaatsvindt in de tijd, maar ook in onze eigen ziel. Volgens Eckhart wordt god in de mens geboren, Hij wordt telkens opnieuw mens, precies zoals Jezus ook in de tijd mens geworden is. Een andere gedachte die ook al zo oud is als de kerk: […]

Lezing commissie Duurzame Kerk

De Bijbel geeft meteen al in het begin de opdracht de schepping ‘te bewerken en te bewaren’. We moeten zorgen voor ontwikkeling, maar wel zo dat de aarde niet naar de knoppen gaat. Het is dringend noodzakelijk dat we over grenzen heen kijken en de handen ineenslaan voor het behoud van onze planeet.  Het begrip […]