Geef elkaar de ruimte

Op 25 september jl. zijn de coronaregels versoepeld. Het kabinet heeft de 1,5m-verplichting losgelaten, maar adviseert elkaar de ruimte te blijven geven.Binnen de PGO moeten wij invulling geven aan de wijze waarop we hiermee omgaan. Hiervoor kijken we naar regels vanuit de overheid, de advisering vanuit de landelijke kerk (PKN) en signalen vanuit onze gemeente. […]

Startzondag 2021: ‘Van U is de toekomst’

Op zondag 19 september vieren wij startzondag. Juist deze zondag is extra feestelijk. We zijn dankbaar voor de mogelijkheid elkaar weer te ontmoeten, samen zingen, bidden en geïnspireerd raken, na de moeilijke coronatijd die hopelijk grotendeels achter ons ligt. We vieren startzondag in twee delen, op twee locaties. Deel I: Viering in de Regenboogkerk Allereerst […]

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op maandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via Zoom te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn de presentatie van het conceptbeleidsplan 2021-2025 van de PGO en het conceptprofiel van onze gemeente en van de te beroepen […]

Vooraankondiging gemeenteavond 15 februari

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond opmaandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via de digitale weg te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn versie 1 van het beleidsplan 2021-2025 van de PGO en het profiel voor de te benoemen predikant.Binnenkort ontvangt u […]

Gemeentevergadering

Hier leest u de uitnodiging, die ook naar uw emailadres is verstuurd. Let op: In verband met huidige situatie rond corona, met een sterk stijgend aantal besmettingen en een aantal besmettingen binnen de PGO, heeft het Breed Moderamen besloten de gemeenteavond volledig digitaal te organiseren. Dit doen wij via Zoom, hetzelfde programma waarmee op zondagmorgen […]

Online informatieavond (re)organisatie van het pastoraat

Per september 2020 zal er in de PGO een nieuwe situatie ontstaan. De afgelopen jaren is de PGO van drie wijkgemeenten geworden tot één gemeente, met twee kerken en drie predikanten. Pastoraal was de gemeente opgedeeld in drie pastorale secties. Met het vertrek van ds. Aart Verburg gaat de PGO verder als een gemeente met […]

Financiële toezeggingen voor Diaconie, Werelddiaconaat en Zending

Net als in 2019, zult u begin april worden benaderd een financiële bijdrage toe te zeggen voor diaconie, werelddiaconaat en zending. We realiseren ons dat in deze verwarrende en moeilijke tijd uw hoofd misschien naar andere zaken staat. Toch willen wij u ook dit jaar in deze tijd om uw toezegging vragen. Met uw steun […]

Lectio Divina

Lectio Divina Lectio Divina is een manier om biddend de Bijbel te lezen. Het is een oude traditie met wortels tot in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. Augustinus schreef erover in zijn De Doctrina Christiana. Ook kerkvaders als Cassianus en Hieronymus schreven […]

Gemeente-vergadering over te beroepen predikant

Uitnodiging Op donderdag 11 januari jl. heeft de beroepingscommissie een advies uitgebracht aan de Kerkenraad inzake het beroepen van een predikant in de vacature ds. Kees Zwart. De beroepingscommissie heeft het advies uitvoerig toegelicht. De Kerkenraad heeft dit advies unaniem overgenomen. De Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeente-vergadering op donderdagavond 25 januari a.s. om […]