Themabijeenkomst: bronnen van troost en de moed om verder te gaan

Op woensdag 18 mei is er in het Dorpscentrum van 10.30-12.30 uur een themabijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met rouw en verlies. Er is moed nodig om te leven zonder die ander. Soms kost het al enorm veel moed om de kleine, dagelijkse dingen te doen. Tijdens deze ochtend staan we stil bij […]

Gemeenteavond

Op maandag 30 mei zal om 20.00 uur in de Regenboogkerk een gemeenteavond plaatsvinden. Nu we weer fysiek bij elkaar mogen komen, kijken we ernaar uit weer veel mensen te ontmoeten. De avond staat in het licht van kennismaken. Kennismaken met de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) en met onze nieuwe predikant Richtsje Abma.Op advies van […]

Running Dinner

Dit jaar willen wij u weer van harte uitnodigen voor het Running Dinner. Het is een mooie gelegenheid om elkaar op een ongedwongen en gezellige manier te ontmoeten, met elkaar te eten en elkaar beter te leren kennen. Het is een avond vol verrassingen voor jong en oud.U/ jullie zijn allen van harte welkom!!Let op […]

Taizégebedsviering in de Groene of Willibrordkerk

Taizégebedsviering  Genoten van de avondgebeden in de veertigdagentijd? Kom dan ook eens naar de Taizégebedsvieringen. Ze hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering! Inloop vanaf 18.40 uur. Aanmelden is […]

Digitaal toezeggen voor (wereld)diaconaat en zending

Eind april vragen we u om een financiële bijdrage aan de Diaconie, Werelddiaconaat en Zending. U ontvangt dan een e-mail van het diaconaat met daarin een link naar het digitale toezeggingsformulier (één voor elk doel). Meer informatie Digitaal toezeggen Betaalwijzen Bericht vervalt op 31 mei 2022

Avondgebed

Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen, HeerMet deze gezongen woorden zullen we de avondgebeden op woensdag in de veertigdagentijd aanvangen en op weg gaan naar Pasen, langs zeven wegen of werken van barmhartigheid.Lees verderIedere week cirkelen we rond één weg of werk van barmhartigheid met een daarbij passende schriftlezing, liederen en […]

Samen aan tafel

Samen aan Tafel: kom en deel! Op drie woensdagen van de veertigdagentijd zullen weer eenvoudige maaltijden in Willibrords Erf worden georganiseerd, onder de noemer “Samen aan Tafel”. Wij komen bijeen voor een kopje huisgemaakte soep en stokbrood, en worden geïnformeerd over een organisatie die hulp verleent aan mensen die het nodig hebben, dichtbij of ver […]

Vacatures in kunstcommissie

Wie heeft er affiniteit met kunst en wat tijd om de kunstcommissie te versterken? Deze commissie stelt eenmaal per jaar een tentoonstelling samen in de RBK. En tijdens het Osger-weekend zijn de leden enkele uren gastvrouw/gastheer in deze kerk. Vergaderen doen we zo weinig mogelijk. Voor meer informatie en/of bij interesse graag een mail naar […]

Aswoensdag: veertig dagen de tijd

Op 2 maart, Aswoensdag, is er om 19.00 uur een oecumenische viering in de H. Willibrordkerk, waarbij as over uw hoofd wordt uitgestrooid. Ds. Gert Jan de Bruin en ik zullen voorgaan en de PGO-cantorij o.l.v. Pauline Verkerk zal zingen. Daarmee begint de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en voorbereiding op de Goede Week en […]

Taizéviering als afsluiting Week van gebed

Aanmelden voor de dienst Ook in dit nieuwe jaar zetten we onze prille traditie van oecumenische Taizévieringen voort. Deze keer niet de laatste zondag van de maand, maar zondag 23 januari, als afsluiting van de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het wordt georganiseerd door een oecumenisch samengestelde groep. Taizévieringen hebben een meditatief karakter, […]