Paasgroetenactie 2023 – Uit liefde voor jou

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. De diakenen schrijven kaarten voor Nederlandse gevangenen in het buitenland. Daarnaast schrijven zij een aantal Engelstalige kaarten voor Engelstalige gevangenen in Nederland. De afbeelding op de paaskaarten van 2023 is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden […]

Duurzaamheidsdag Oegstgeest

Graag uw aandacht voor de duurzaamheidsdag in Oegstgeest op zaterdag 28 januari. Op zaterdag 28 januari 2023 organiseert Duurzaam Dorp Oegstgeest samen met de gemeente een duurzaamheidsmarkt. Iedereen is tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in het Dorpscentrum. Op de markt kunnen bewoners kennismaken met diverse duurzaamheidsinitiatieven. […]

Gemeenteavond

Op maandag 31 oktober zal om 20.00 uur in de Regenboogkerk een gemeenteavond plaatsvinden. Lees hier de uitnodiging met het programma. De avond is ook te volgen via KerkdienstGemist Namens de kerkenraad, Maureen van den Brink, scriba

Kennismaking

Maandag 20 en woensdag 29 juni is er voor mensen uit de middengeneratie kans om kennis te maken met de nieuwe predikant. Er zijn leden van de kring geloofsexpressie bij, maar je bent ook welkom als je denkt: dat wil ik wel eens meemaken. Wees van harte welkom, van 20.00-21.30 uur. Locatie is, onder voorbehoud, […]

Themabijeenkomst: bronnen van troost en de moed om verder te gaan

Op woensdag 18 mei is er in het Dorpscentrum van 10.30-12.30 uur een themabijeenkomst voor iedereen die te maken heeft met rouw en verlies. Er is moed nodig om te leven zonder die ander. Soms kost het al enorm veel moed om de kleine, dagelijkse dingen te doen. Tijdens deze ochtend staan we stil bij […]

Gemeenteavond

Op maandag 30 mei zal om 20.00 uur in de Regenboogkerk een gemeenteavond plaatsvinden. Nu we weer fysiek bij elkaar mogen komen, kijken we ernaar uit weer veel mensen te ontmoeten. De avond staat in het licht van kennismaken. Kennismaken met de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) en met onze nieuwe predikant Richtsje Abma.Op advies van […]

Running Dinner

Dit jaar willen wij u weer van harte uitnodigen voor het Running Dinner. Het is een mooie gelegenheid om elkaar op een ongedwongen en gezellige manier te ontmoeten, met elkaar te eten en elkaar beter te leren kennen. Het is een avond vol verrassingen voor jong en oud.U/ jullie zijn allen van harte welkom!!Let op […]

Taizégebedsviering in de Groene of Willibrordkerk

Taizégebedsviering  Genoten van de avondgebeden in de veertigdagentijd? Kom dan ook eens naar de Taizégebedsvieringen. Ze hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering! Inloop vanaf 18.40 uur. Aanmelden is […]

Avondgebed

Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen, HeerMet deze gezongen woorden zullen we de avondgebeden op woensdag in de veertigdagentijd aanvangen en op weg gaan naar Pasen, langs zeven wegen of werken van barmhartigheid.Lees verderIedere week cirkelen we rond één weg of werk van barmhartigheid met een daarbij passende schriftlezing, liederen en […]

Samen aan tafel

Samen aan Tafel: kom en deel! Op drie woensdagen van de veertigdagentijd zullen weer eenvoudige maaltijden in Willibrords Erf worden georganiseerd, onder de noemer “Samen aan Tafel”. Wij komen bijeen voor een kopje huisgemaakte soep en stokbrood, en worden geïnformeerd over een organisatie die hulp verleent aan mensen die het nodig hebben, dichtbij of ver […]