Groene of Willibrordkerk

110 of 147 items

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: Tim Reedijk tel: 071- 5175443,Zuid: M. Smit-Jellema tel: 071- 5174169

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: fam. Huisman tel: 071- 5173529,Zuid: Dirk Jan de Ruijter tel: 071- 5176158

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: René Kammenga tel: 06-22198122,Zuid: Tjerk de Wit tel: 071- 5170793

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: Jan Bos tel: 071- 5177679,Zuid: Jacob Maandagtel: 071- 5172024

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: Ankie van Seterstel: 071- 5175615,Zuid: Bas van Rijswijktel: 071- 5155200

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: Conneke Mulder tel: 071-5176856,Zuid: Jan Robert Delver tel: 071-5172888

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: Conneke Muldertel: 071-5176856,Zuid: dhr J. Maandag tel: 071-5172024

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst: Ankie van Seters tel: 071- 517 56 15, Mw A. Zuijderduijn tel: 071- 517 13 52.

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Kerkomroep Groene Kerk Autodienst:Noord: Tim Reedijk tel: 071-517 54 43, Zuid: dhr. D.J. de Ruijter tel: 071-517 61 58

Afscheid Hans de Jong

De Kerkenraad van de PGO en Hans de Jong hebben in goed onderling overleg besloten om de dienstbetrekking van Hans bij de PGO te beëindigen. Dit omdat de visies van beiden op liturgie en de rol van de kerkmuziek binnen de PGO zodanig uiteen zijn gaan lopen dat partijen elkaar hierin niet meer kunnen vinden. […]