Dienst

Download Orde van Dienst Bekijk de dienst Collecten AutodienstAanmelden Noord/Zuid: Ed Noordijk tel: 071-5171036 Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Preek van de Leek

Op zondagmiddag 12 februari om 16.00 uur zal de eerste Preek van de Leek worden gehouden in Oegstgeest in het Groene kerkje door niemand minder dan onze burgemeester Emile Jaensch. Nodig buren, kennissen, vrienden uit. Na afloop is er een borrel in Willibrords Erf om elkaar te ontmoeten en na te praten.

Dienst

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat de heer Hans Hogerzeil bereid is om voor de periode van één jaar de functie van voorzitter KR van de PGO op zich te nemen. Indien er geen wettige bezwaren worden ontvangen, zal hij op zondag 5 februari in de dienst in het ambt […]

Dienst

Download Orde van Dienst Bekijk de dienst Collecten AutodienstAanmelden Noord/Zuid: Pauline Verkerk  071-5173622 Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Dienst, Ambtsdragerszondag

Download Orde van Dienst Bekijk de dienst Collecten AutodienstAanmelden Noord/Zuid: Hanneke en Lex Huisman 071-5173529 Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Dienst

Download Orde van Dienst Bekijk de dienst Collecten AutodienstAanmelden Noord/Zuid: Jan Bos tel: 071-5177679 Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Een nieuw jaar – een nieuw lied!

In het najaar van 2022 is de liedbundel Psalmen Anders uitgekomen. Dit is een bundel met liederen gebaseerd op de psalmteksten, die gebruikt kan worden als aanvulling bij het Liedboek 2013.Omdat de PGO deze bundel wil gaan gebruiken, biedt de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek u een kerkmuziekmiddag aan waarin we kennis kunnen maken met een […]

Op adem komen

De uurtjes Op adem komen vinden plaats in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. De hosts

Op adem komen

De uurtjes Op adem komen vinden plaats in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. De hosts

Dagwacht

Dagwacht op dinsdagochtend. De dag beginnen vanuit de stilte, met een gebed, een Bijbellezing en muziek. Een kaarsje branden voor wie je die dag speciaal in je gedachten is. Als je daarvoor nou eens in de Groene Kerk terecht kon… Op die plek en onder dat dak kwamen al eeuwenlang mensen samen, voor de kerkdiensten […]