Op adem komen

De uurtjes Op adem komen vinden plaats in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. De hosts

Dagwacht

Dagwacht op dinsdagochtend. De dag beginnen vanuit de stilte, met een gebed, een Bijbellezing en muziek. Een kaarsje branden voor wie die dag speciaal in je gedachten is. Als je daarvoor nou eens in de Groene Kerk terecht kon… Op die plek en onder dat dak kwamen al eeuwenlang mensen samen, voor de kerkdiensten op […]

Dienst Hemelvaartsdag

Zingen met Hemelvaart Op Hemelvaartsdag vieren we een wat kortere viering om zo ruimte te scheppen om met elkaar ‘zingend te geloven’. Geef jouw dierbare lied door dat je graag wilt zingen met Hemelvaart, liefst met een korte toelichting. Denk bijvoorbeeld aan een dierbaar lied van Huub Oosterhuis die onlangs is overleden.Mail je lied met […]

Dienst

Download Orde van Dienst Bekijk de dienst Collecten AutodienstAanmelden Noord/Zuid: Hanneke en Lex Huisman tel: 071-5173529 Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Dienst

Diaconale dienst over en voor Moldavië op 23 april In deze dienst zal Daan Verbaan aanwezig zijn. Hij is medeverantwoordelijk voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie en heeft als aandachtsgebieden Moldavië, Oekraïne en Zuid-Oost Europa. In februari heeft hij Moldavië weer bezocht en hij zal ons uit de eerste hand vertellen over het werk […]

Witte Donderdagviering

Goede Vrijdagviering

Dienst

Ds. N.C. (Niek) Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond (tot 2009), Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk. Download Orde van Dienst Bekijk de dienst Collecten AutodienstAanmelden Noord/Zuid: Conneke Mulder 071 517 68 56 Wilt U reageren op de vieringen – […]

Paasdienst

Download Orde van Dienst Bekijk de dienst Collecten AutodienstAanmelden Noord/Zuid: Aart Verburg Tel: 06-13385961 Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd en “Samen aan Tafel”

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd Aan tafel met Jezus Download Orde van Dienst Bekijk de dienst De veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen over wie we zijn, waar wij in willen geloven, wat geloven betekent voor ons dagelijkse leven en samenleven. Dit jaar willen wij dat doen door stil te staan bij zes […]