Lezing

110 of 30 items

Lectio Divina

In de Lectio Divina (goddelijke lezing) gaat het er niet zozeer om of je alles snapt wat er bedoeld wordt, het is eerder een manier om in stilte en rust een bijbelgedeelte te lezen en herlezen.Om te ontdekken hoe je wordt aangesproken, wat de tekst met je doet en te luisteren ho God zelf tot […]

Maandelijkse koffieochtend Regenboogkerk

Op vrijdag 10 mei is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur voor koffie/thee met… De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Vanaf 10.15 uur vertelt Joost Belksma aan de hand van dagboeken en zijn herinneringen over het leven in […]

Maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk

Op vrijdag 8 maartis de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uurvoor koffie/thee met… De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Vanaf 10.15 uurvertelt Bea de Kogel iets over Jugendstil: hoe is haar belangstelling voor deze kunststroming gewekt? Hoe uitte de […]

Het kruis, een ‘schandalig’ symbool

Het kruis, een ‘schandalig’ symbool Een martelwerktuig werd het centrale symbool van het christendom. Wat betekent het kruis van Jezus, toen en nu? Vier donderdagavonden zullen we ons in verschillende gedeelten van het Nieuwe Testament verdiepen. En we worden wellicht ook aangesproken door de manier waarop het kruis in de loop der tijd is afgebeeld. […]

Heilige Onrust, een pelgrimage naar ’t hart van religie

Lezing door Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, over zijn boek Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van religie. Oude geloofszekerheden verdampen maar de behoeft aan spirituele verdieping en geloofsvernieuwing leeft enorm. Bij hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf maar dat moeilijk onder woorden […]

Lezing ‘Het majestueuze Heelal’

Sterrenkundige Margot Brouwer neemt ons mee op reis door het universum. Hoe kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Worstelend met deze vragen vond ze houvast bij Spinoza, een visie waarin God, de mens, de natuur en het heelal samenvallen. Deze visie werd zelfs door Albert Einstein onderschreven, toen hij zei: ‘Ik […]

Gesprekskring

In het Dorpscentrum is een gesprekskring op vier avonden – 5 februari, 5 maart, 2 april en 7 mei, 20.00 – 22.00 uur, met een tekstlezing door dr. Bert Bos en dr. Arie kooijman van twee preken van Meister Eckhart en Augustinus over Martha en Maria. Richtbedrag: € 5 per avond. Bij voorkeur deelname aan […]

Koffiekamer

Koffiekamer – donderdag 10 januari – Willibrords Erf naast de Groene-of Willibrordkerk Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Thema: Bidden. Het meest intieme gesprek – Een trouw bezoeker van de […]

Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk

Op vrijdag 9 november is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is vooral ook bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt u ook? Naar de Noordkaap en terug naar Oegstgeest – Ed Gijzenij fietste dit voorjaar vanaf Oegstgeest naar […]