Ontmoeting

110 of 170 items

Koffiekamer: donderdag 2 april via kerkomroep vanuit de Groene Kerk

Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Op donderdag 2 april stond er een gezamenlijke koffiekamer gepland van Willibrords Erf én de Regenboogkerk. Helaas kan die niet doorgaan op de gebruikelijke […]

Avondgebed

Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen

Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk

Op vrijdag 13 maartis de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest.U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt u ook?Onderwerp: Is de Zending geschiedenis?Een persoonlijk verhaal over Zending en Zendingshuis van ds. Aart Verburg.Het is 20 jaar geleden […]

maandelijkse koffieochtend

Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Normaliter in Willibrords Erf, nu een keer in de Regenboogkerk.Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn.Thema: kunstexpositie Bonhoeffer 75 Vanaf deze week hangen in de Regenboogkerk de schilderen die Jeltje Hoogenkamp […]

Sobere maaltijd, aansluitend avondgebed

Sobere maaltijden – In de veertigdagentijd worden, samen met de Parochie, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, vijf sobere maaltijden gehouden. Zie ook de Paasoké! Vandaag en de komende zondagen liggen de intekenlijsten voor de sobere maaltijden voor u klaar bij de uitgang van de kerk. Meld u aan via de inschrijfformulieren […]

Avondgebed via Kerkomroep, Sobere maaltijd geannuleerd

Kerkomroep Groene Kerk Bijgevoegd vinden jullie de orde van dienst voor het avondgebed.download Orde van Dienst Sobere maaltijdenHelaas moeten we u berichten dat, in lijn met het besluit van het Breed Moderamen, de Sobere Maaltijden van 18 maart en 25 maart komen te vervallen. Het is een mooi gebruik om na afloop van de maaltijd geld in […]

Geannuleerd – Derde sobere maaltijd, aansluitend avondgebed

Sobere maaltijdenHelaas moeten we u berichten dat, in lijn met het besluit van het Breed Moderamen, de Sobere Maaltijden van 18 maart en 25 maart komen te vervallen. Het is een mooi gebruik om na afloop van de maaltijd geld in te zamelen voor het doel dat onderwerp van de avond is. Dit kan nu ook niet […]

Kunst & Spiritualiteit

Zondag 1 maart, Dorpscentrum, 17.00-19.30 uur. Martijn Kogelenberg zingt en vertelt van Elvis Presley en Toon Hermans. Afsluiting met een eenvoudige maaltijd, daarom opgeven bij Marjan Driessen, tel. 51 31 422 of

Lezing: Godvergeten: gedachten over geloof en dementie

  ‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe,’ aldus een partner van iemand met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft verloren, of zelfs dood heeft verklaard terwijl je nog leeft? Wie ben je, als je dat zelf niet meer weet? Dementie gaat over de kernvragen van ons leven. […]

Geannuleerd – Waar blijven de profeten?

Leeskring over Jeremia de profeet: klokkenluider, provocateur, politiek activist en idealist. Jeremia heeft geleden aan zijn boodschap, hij was klokken luider avant la lettre. Hij was criticaster, de luis in de pels van de koning, stak zijn mening over de internationale politiek niet onder stoelen of banken, verkondigde onverschrokken zijn boodschap.Wat heeft hij ons vandaag […]