Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit, die op 1, 8 en 15 maart gepland staan (zie het Groene boekje) worden verplaatst naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei. Tegen die tijd volgt er meer informatie over hoe we (ds. Christiaan Donner, ds. Niek Smit en ondergetekende) de bijeenkomsten zullen vormgeven. […]

Webinar over eenzaamheid

De gemeente Oegstgeest organiseert een webinar met als titel De vele gezichten van eenzaamheid, ook in Oegstgeest De predikanten van de PGO bevelen dit webinar van harte aan.Ga naar de website van de Gemeente voor meer informatie en aanmelden.

Avondgebed vanuit Groene of Willibrordkerk

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd zal er online een oecumenisch avondgebed gestreamd worden. Deze veertigdagentijd gaan we met de Psalmen op weg naar Pasen. De keuze van de Psalmen is ingegeven door de namen van de zondagen in deze veertigdagentijd, die voorafgaan aan het avondgebed. Namen die ontleend zijn aan de Psalmen, dat zijn achtereenvolgens:24/2 Invocabit, […]

Tweede avondgebed

Elke woensdagavond in de veertigdagentijd zal er online een oecumenisch avondgebed gestreamd worden. Deze veertigdagentijd gaan we met de Psalmen op weg naar Pasen. De keuze van de Psalmen is ingegeven door de namen van de zondagen in deze veertigdagentijd, die voorafgaan aan het avondgebed. Namen die ontleend zijn aan de Psalmen, dat zijn achtereenvolgens:24/2 Invocabit, […]

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond op maandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via Zoom te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn de presentatie van het conceptbeleidsplan 2021-2025 van de PGO en het conceptprofiel van onze gemeente en van de te beroepen […]

Als het leven kantelt. Geloven in tijden van corona

Als het leven kanteltGeloven in tijden van coronaDinsdagavond 9 februari (20.00-21.30 uur) en vrijdagmiddag 12 februari (14.00-15.30 uur) zullen wij gespreksbijeenkomsten organiseren. Wegens corona kan dit voorlopig alleen online via Zoom. Op deze Zoom-bijeenkomsten kunt u geloofsgenoten ontmoeten, bijpraten en met elkaar uitwisselen over wat ons bezighoudt en wat ons raakt in deze bijzondere tijden. […]

Vooraankondiging gemeenteavond 15 februari

De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit voor het bijwonen van een gemeenteavond opmaandag 15 februari om 20.00 uur. Helaas zal ook deze avond alleen via de digitale weg te volgen zijn.Onderwerpen van deze avond zijn versie 1 van het beleidsplan 2021-2025 van de PGO en het profiel voor de te benoemen predikant.Binnenkort ontvangt u […]

Uitnodiging voor een Zoom-gespreksbijeenkomst

Als het leven kanteltGeloven in tijden van corona Dinsdagavond 9 februari en vrijdagmiddag 12 februari zullen wij gespreksbijeenkomsten organiseren. Wegens corona kan dit voorlopig alleen online via Zoom. Op deze Zoom-bijeenkomsten kunt u geloofsgenoten ontmoeten, bijpraten en met elkaar uitwisselen over wat ons bezighoudt en wat ons raakt in deze bijzondere tijden.Er is een brochure […]

Ruimte voor wonderen? 4 avonden

Vier avonden om op zoek te gaan naar de betekenis van de wonderen die in de Evangeliën worden verteld. Wat hebben die ons te zeggen? En als moderne mensen kunnen we niet om de vraag heen: wat is er gebeurd?Bijeenkomsten kunnen niet worden gehouden. Wel kunnen we via e-mail met elkaar contact hebben. Aan geïnteresseerden […]

Kerstviering

De kerstviering op 16 december om 16.30 uur, mogelijk gemaakt door de PGO, wordt wegens het coronavirus niet gehouden in het Dorpscentrum, maar is te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Via deze internetpagina kunt u een korte viering, met medewerking van Cappella pro Cantibus, volgen. U ontvangt (na aanmelding) de liturgie voor deze viering en krijgt tijdig […]