Ontmoeting

110 of 130 items

ABC van de christelijke traditie

Wat geloof ik eigenlijk? Hoe lees je de bijbel? Wat willen de schrijvers overbrengen? Wat hebben hun verhalen vandaag te zeggen? Welke betekenissen roepen namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest op? Kun je het dagelijks leven daarmee in verband brengen? En welke betekenis heeft de kerk? Deze kring is bedoeld voor […]

Running Dinner op zaterdag 5 oktober

We organiseren weer een Running Dinner waarvoor alle gemeente-leden, jong en oud, van harte zijn uitgenodigd. We ontmoeten elkaar in kleine groepjes bij mensen thuis. Iedere gang wordt op een andere plek geserveerd. Zo gaan we letterlijk in de benen. Voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen gezamenlijk in de Regenboogkerk en sluiten daar ook […]

Maandelijkse koffieochtend Regenboogkerk

Op vrijdag 13 september is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur voor koffie, thee met… De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Vanaf 10.30 uur vertelt Theo Goedhart, dirigent, organist en clavecinist, iets over de geschiedenis van het clavecimbel, […]

Koffiekamer donderdag 5 september

Al een aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand in Willibrords Erf naast de Groene Kerk. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Thema: Geloofsbelijdenis – Afgelopen zomer was er een reeks vieringen rondom de Apostolische Geloofs-belijdenis. We gaan met elkaar […]

Pelgrimstocht in Jorwert

Met Pinksteren maakte een groep kerkmensen uit Oegstgeest een reis door Noord-Griekenland, in de voetsporen van de apostel Paulus. Tijdens die reis was er speciale aandacht voor de monastieke spiritualiteit; het leven en geloven van mensen in een klooster. In onze tijd, in Nederland, ontstaan er allerlei nieuwe vormen van monastiek leven. Ds. Hinne Wagenaar […]

Dienst, Startzondag

Het thema van de startzondag sluit aan bij andere kerken in de PKN: een goed verhaal. Het verhaal dat centraal staat is dat uit 1 Samuel 16: 1-23: de keuze van God voor David als opvolger van koning Saul.Alle informatie over deze bijzondere dienst kunt u lezen in de OKe van juli/augustus op pagina 8. […]

Running Dinner

Running Dinner; meer informatie en aanmelden: zie hier

Ontmoetingsmiddag tussen kerk en vluchtelingenwerk

Op 29 juni organiseert het DPO samen met Vluchtelingenwerk Oegstgeest voor het tweede jaar een ontmoetingsmiddag. Een middag met ruimte voor informele ontmoeting met statushouders, een voordracht van de Egyptische Tommy van ‘Studio 999geendienst’ en mooie muziek van troubadour Ted. Natuurlijk met een lekker hapje en drankje vanuit verschillende culturen. Kinderen zijn ook van harte […]

Diaconie om de hoek

Zou u het leuk vinden enkele bewoners van Hofwijck een gezellige morgen te bezorgen? Ga dan mee met leden van de taakgroep Diaconaat & Zending!Op zaterdagochtend 1 junigaan leden van de taakgroep wandelen door Oegstgeest met bewoners van Hofwijck, die rolstoelgebonden zijn. Zelf kunnen ze niet naar buiten en dat gebeurt dan ook maar weinig. […]

Afscheid Hans de Jong

De Kerkenraad van de PGO en Hans de Jong hebben in goed onderling overleg besloten om de dienstbetrekking van Hans bij de PGO te beëindigen. Dit omdat de visies van beiden op liturgie en de rol van de kerkmuziek binnen de PGO zodanig uiteen zijn gaan lopen dat partijen elkaar hierin niet meer kunnen vinden. […]