Geloofsexpressie: de Bijbel voor ongelovigen

Geloofsexpressie: de Bijbel voor ongelovigendoelgroep: 30-45 jarigenAl jaren draait er een groep in de PGO onder de naam geloofsexpressie. Deelnemers zijn ongeveer tussen de 30 en 45 jaar en gaan maandelijks graag met elkaar in gesprek over thema’s die raken aan geloof in het alledaagse leven. We zijn in september begonnenmet De Bijbel voor ongelovigen […]

Geef elkaar de ruimte

Op 25 september jl. zijn de coronaregels versoepeld. Het kabinet heeft de 1,5m-verplichting losgelaten, maar adviseert elkaar de ruimte te blijven geven.Binnen de PGO moeten wij invulling geven aan de wijze waarop we hiermee omgaan. Hiervoor kijken we naar regels vanuit de overheid, de advisering vanuit de landelijke kerk (PKN) en signalen vanuit onze gemeente. […]

Koffiekamer

Op donderdag 7 oktober is de koffiekamer in het Willibrords Erf. Vanaf 9.30 uur is de inloop, met koffie; om 10.00 uur starten we met het programma. Cor de Graaff, een trouwe deelnemer aan de koffiekamer, gaat vertellen over de thematiek van de schepping van de mens, zoals verbeeld door Michelangelo. We worden via beeld […]

Op adem komen in de Groene of Willibrordkerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene of Willibrordkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Koffiekamer

Op donderdag 15 juli is er om 10.00 uur voor de tweede keer sinds lange tijd Koffiekamer in het Willibrords Erf. ‘We kunnen weer!’ Lange tijd konden we niet bij elkaar komen in kringverband. Velen hebben dat samenkomen enorm gemist. Inleider deze keer is ds. Rian Veldman. Hij wil graag met u stilstaan bij dierbare […]

Op adem komen in de Groene of Willibrordkerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene of Willibrordkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Op adem komen in de Groene of Willibrordkerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene of Willibrordkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Op adem komen in de Groene of Willibrordkerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene of Willibrordkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Op adem komen in de Groene of Willibrordkerk

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene of Willibrordkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Jaarlijkse wake voor vluchtelingen

Door middel van een jaarlijks terugkerende Wake voor vluchtelingen rond Wereldvluchtelingendag staan we stil bij de situatie en nood van mensen die hun land zijn ontvlucht. De wake in de Bethelkapel in Den Haag duurt 24 uur en start dit jaar op zaterdag 19 juni om 12.00 uur en eindigt zondag 20 juni om 12.00 […]