Verslag Eerste Preek van de leek 12 februari 2023

Op zondag 12 februari jl. werd de eerste Preek van de Leek in Oegstgeest gehouden.  Het Groene Kerkje was volgestroomd om te luisteren naar burgemeester Emile Jaensch die els lekenprediker de kansel beklom. Hij had de schriftlezing uit Genesis gekozen. Het verhaal over zondeval. Jaensch duidde dit als het afschuiven van verantwoordelijkheid. Gevoel voor verantwoordelijkheid […]

Preek en gebeden Oudjaarsdienst 2021 Ds Aart Verburg

Openbaring 1 : 4 – 8 GWK, 31 december 2021 Lees hier de preek in PDF Psalmgebed Openingsversv. Heer, open mijn lippen.g. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.v. God, kom mij te hulp.g. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.v. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,g. ZOALS HET WAS IN […]

31 januari 2021 ds. Ph. Van Wijk, n.a.v. Marcus 1: 21-28 ‘over het virus van onbehagen, onrust en geweld’

De heilige Schrift Inleiding op het thema n.a.v. Marcus 1: 21-28 ‘over het virus van onbehagen, onrust en geweld’ Openingswoorden (Liedboek 328)   L:     Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. G:      WIJ WACHTEN OP UW WOORD DAT ONS ONTVANKELIJK MAAKT. L:      Stem ons af op uw stem G:    […]

26 juli 2020 Thema: Geloven in een “onbekende” God

Handelingen 17, 16 – 34, Webversie; PGO, 26 juli 2020 Thema: Geloven in een ‘onbekende God’ Eerste lied / psalm 87 : 1 , 2 , 3   U zou na het zingen van psalm 87 een idee kunnen hebben van het thema van dit ochtendgebed. In vers 3 gaat het over: alle volken tellen […]

21 juni 2020 Doopdienst Thema: Betrouwbaar zijn; daar draait het om!

Matteüs 7, 7 – 12                                                                                GWK, 21 juni 2020 Doop van Annefleur Francina Patricia Loerakker Thema: Betrouwbaar zijn; daar draait het om! Intrede Muziek bij binnenkomst Variaties over ‘Freu dich sehr, o meine Seele’ (mel. psalm 42) – Georg Böhm (1661-1733) Welkom en mededelingen door de ouderling Muziek tot verstilling Uit het […]

14 juni 2020 Thema: Geen uitsluiting… Evangelie is voor alle volken!

Matteüs 9,35 – 10,15 GWK, 14 juni 2020 Thema: Geen uitsluiting… Evangelie is voor alle volken! Lezing Matteüs 9,35 – 10,15 Tekst: Mt. 10,7 ‘Ga op weg en verkondig: ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij’. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 1. Vorige week vierden we de doop van Meike Spek met als Bijbellezing […]

7 juni 2020 Doopdienst Thema: Drieëenheid: God “groter” dan wij, God naast ons en God in ons

Matteüs 28,16 – 20  Doop van Meike Ilse Spek GWK, 7 juni 2020 Thema: Drieëenheid: God ‘groter’ dan wij, God naast ons en God in ons. Intrede Muziek bij binnenkomst Welkom en mededelingen door de ouderling Muziek tot verstilling Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. Groet en bemoediging De Heer zal bij u […]

17 mei 2020 Thema: De Tien Geboden, een erfenis zonder Testament?

Exodus 20 ; 1 – 21                                                                                GWK, 17 mei 2020 Thema: De Tien Geboden, een erfenis zonder Testament? Kyrie gebed Zo dankbaar als we zijn God voor dalende cijfers van corona-besmettingen en mensen op de ic, zo zorgelijk zijn de berichten over hoe lang dit nog kan gaan duren en de gevaren van een […]

3 mei 2020, Thema: Houd vol…hoe doe je dat?

Exodus 17, 6 – 18 Strijd tegen Amalek; de Goede Herder GWK, 3 mei 2020 Thema: Houd vol..hoe doe je dat? OpeningsgebedOver de liederen in deze dienst:gisteren zijn die door een paar zangers opgenomen in de Regenboogkerk.Een oefening in de ‘ruim anderhalve meter kerk’. Kyrie Daarna: Glorialied: De Heer is mijn herder.Op de vierde zondag […]

29 maart 2020, Thema: Waar is God in de corona-crisis? Angst, geduld en de Geest aan het werk zien

WelkomGoedemorgen,Via Kerkomroep bent u nu rechtstreeks, of later, verbonden met de Groene Kerk.Het zou vandaag, 29 maart, de laatste zondag zijn geweest van het half jaar dat we onze kerkdiensten in de Regenboogkerk hielden.Daarom staat er boven de orde van Dienst die u op de website van de PGO kunt vinden, nog Regenboogkerk. Om praktische […]