Regenboogkerk

110 of 154 items

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: Kerkomroep Regenboogkerk Autodienst:Noord: ….. tel: 071- …,Zuid: … tel: 071- …

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: Kerkomroep Regenboogkerk Autodienst:Noord: ….. tel: 071- …,Zuid: … tel: 071- …

Dienst: Reis mee met Paulus

Reis mee met Paulus – viering voor alle leeftijden – Op zondag 17 november is er een viering voor, met en door kinderen voor alle leeftijden. We sluiten ons aan bij het landelijke kinderboekenthema: Reis mee! We gaan op reis met Paulus. Het eerste deel van de viering vieren we gewoon met z’n allen; daarna […]

Maandelijkse koffiebijeenkomst Regenboogkerk

Op vrijdag 8 novemberis de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Komt u ook?Onderwerp: Voor wie steek jij een kaarsje aan…? Ds. Aart Verburg gaat met ons in gesprek over de beleving van […]

Cantatedienst 8 december. Zing je mee?

Op 8 december zingen we in de dienst in de Regenboogkerk een aantal delen van de cantate Machet die Tore weit van G.P. Telemann. De PGO cantorij heeft hier vóór de vakantie al een klein beetje aan gerepeteerd, maar vanaf woensdag 6 november gaan we daar volop aandacht aan besteden tijdens de repetities op woensdagavond […]

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: Kerkomroep Regenboogkerk Autodienst:Noord: fam. Huisman tel: 071- 517 35 29 ,Zuid: Jan Robert Delver tel: 071- 517 28 88

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: Kerkomroep Regenboogkerk Autodienst:Noord: René Kammenga tel: 06-22 19 81 22 ,Zuid: Bas van Rijswijk tel: 071-515 52 00

Diaconale Dienst

De maand oktober staat in het teken van duurzaamheid. De mens heeft de opdracht de schepping te bewerken en te bewaren. Die twee staan al een tijd op gespannen voet met elkaar. Op zondag 20 oktober staat in de diaconale dienst de schepping centraal: een ode aan de aarde, maar ook wat de schepping te […]

Gemeenteavond Regenboogkerk

De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op 7 oktober a.s. in de Regenboogkerk. Het thema is ‘bijpraten’. Op de Gemeenteavond neemt de kerkenraad u mee langs ontwikkelingen van de afgelopen tijd en wil graag met u vooruitblikken.   Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 19:30 uur Inloop […]

Bibliodans

Ben je iemand die liever doet dan praat? Probeer je iets eerder met je hart dan met je verstand te begrijpen?Dan is bibliodans misschien wel iets voor jou. Als je woorden uit Bijbelverhalen in dans verbeeldt, gaan ze voor je leven. Je bewegingen en je gevoel vertellen je wat ze voor je kunnen betekenen. Je […]