Regenboogkerk

110 of 214 items

Festival of Advent Lessons and Carols

Festival of Advent Lessons and Carols, m.m.v. Cappella pro Cantibus. Liturgis ds. Piet Ravensbergen, predikant van de Protestantse Gemeente te Wilnis.

Dienst

Aanmelden voor deze dienst Download Orde van Dienst Kindernevendienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Beluister de dienst Bekijk de dienst Collecte virtueel koffiedrinken Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen

Dienst

Ds. Niek Smit is lid van de PGO en voorzitter van de taakgroep VOS. Tot zijn emeritaat was hij gemeentepredikant in Naaldwijk, daarvoor diende hij de gemeenten te Warmond, Lekkerkerk en Beverwijk-Heemskerk. Aanmelden voor deze dienst Download Orde van Dienst Kindernevendienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor […]

Dienst

Aanmelden voor deze dienst Download Orde van Dienst Kindernevendienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Beluister de dienst Bekijk de dienst Collecte virtueel koffiedrinken Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen

Afscheidsdienst ds Iris van der Heul

Op zondag 22 november om 10.00 uur zal de afscheidsdienst worden gehouden in de Regenboogkerk. In de dienst zal ds. Van der Heul formeel afscheid nemen als predikant van de PGO. Ook deze ochtend zal het aantal aanwezigen bestaan uit een beperkt aantal genodigden. Via internet zal de dienst voor iedereen – weliswaar op afstand […]

Afscheid ds. Iris van der Heul

Voor zaterdagmiddag 21 november van 16.00-17.30 uur wordt een programma samengesteld over de rol die de PGO speelt en zou kunnen spelen in de Oegstgeester gemeenschap. Een middag waarin de diaconale-  en maatschappelijke activiteiten in het dorp ter sprake komen die vanuit de kerk of samen met de kerk plaatsvinden en waarin Iris betrokken was. […]

Dienst

Diaconale dienst 15 november in het kader van duurzaam consumeren Het lag allemaal al klaar, toen corona uitbrak en er tijdelijk alleen diensten waren met maximaal vijf mensen. De taakgroep Diaconaat en Zending had een dienst voorbereid met gastspreker Alfred Slomp, auteur van het boek Superwaar. Daarin bespreekt hij alle aspecten van duurzaam eten, maar […]

Dienst

Aanmelden voor deze dienst Download Orde van Dienst Kindernevendienst Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Beluister de dienst Bekijk de dienst Collecte virtueel koffiedrinken Wilt U reageren op de vieringen – stuur een bericht aan de TEK: meer lezen

Gecanceled – Themabijeenkomst in de Regenboogkerk: Gevoelens van rouw

Als je een dierbare verliest, kunnen heftige gevoelens je overspoelen. Gevoelens van intens verdriet, boosheid, teleurstelling, maar ook opluchting, liefde of juist onverschilligheid of wanhoop. Je kunt enorm schrikken van de intensiteit van deze gevoelens, verward raken door de tegenstrijdigheid ervan en jezelf soms niet meer terug kennen. Toch is dit heel normaal als je […]

Dienst, gedachtenis overledenen

Aanmelden voor deze dienst Download Orde van Dienst Elk jaar, rond 1 en 2 november, gedenkt de Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO) de gemeenteleden die tussen begin oktober van het vorige jaar en eind september van dit jaar zijn overleden. Als gevolg van de ontwikkelingen en extra maatregelen heeft de PGO de opzet aangepast. De […]

Scroll Up