Regenboogkerk

110 of 141 items

Dienst

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: Kerkomroep Regenboogkerk Autodienst:Noord: ….. tel: 071- …,Zuid: … tel: 071- …

Lectio Divina

In de Lectio Divina (goddelijke lezing) gaat het er niet zozeer om of je alles snapt wat er bedoeld wordt, het is eerder een manier om in stilte en rust een bijbelgedeelte te lezen en herlezen.Om te ontdekken hoe je wordt aangesproken, wat de tekst met je doet en te luisteren ho God zelf tot […]

Bibliodrama

Wat zet een Bijbelverhaal bij jou in beweging en waar raakt het leven van bijbelfiguren uit die verhalen jou in je leven van nu? Ontdek het door zelf in het verhaal te stappen en te beleven wat jou in die rol raakt. Wat roept de rol bij jou op en hoe vul jij hem in […]

ABC van de christelijke traditie

Wat geloof ik eigenlijk? Hoe lees je de bijbel? Wat willen de schrijvers overbrengen? Wat hebben hun verhalen vandaag te zeggen? Welke betekenissen roepen namen of begrippen als God, Jezus en de Heilige Geest op? Kun je het dagelijks leven daarmee in verband brengen? En welke betekenis heeft de kerk? Deze kring is bedoeld voor […]

Running Dinner op zaterdag 5 oktober

We organiseren weer een Running Dinner waarvoor alle gemeente-leden, jong en oud, van harte zijn uitgenodigd. We ontmoeten elkaar in kleine groepjes bij mensen thuis. Iedere gang wordt op een andere plek geserveerd. Zo gaan we letterlijk in de benen. Voor vervoer kan worden gezorgd. We beginnen gezamenlijk in de Regenboogkerk en sluiten daar ook […]

Dienst

Na de dienst, na de koffie, wordt het 5e gemeenteconcert gegeven: u wordt hiervoor van harte uitgenodigd! download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: Kerkomroep Regenboogkerk Autodienst:Noord: ….. tel: 071- …,Zuid: … tel: 071- …

Maandelijkse koffieochtend Regenboogkerk

Op vrijdag 13 september is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur voor koffie, thee met… De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Vanaf 10.30 uur vertelt Theo Goedhart, dirigent, organist en clavecinist, iets over de geschiedenis van het clavecimbel, […]

Maandelijkse koffieochtend Regenboogkerk

Op vrijdag 10 mei is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur voor koffie/thee met… De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten. Vanaf 10.15 uur vertelt Joost Belksma aan de hand van dagboeken en zijn herinneringen over het leven in […]

Gemeenteavond over “diversiteit in liturgie en kerkmuziek”

Het programma van de gemeenteavond staat in het teken van het thema “Diversiteit in Liturgie en Kerkmuziek”. Uit vragen en suggesties van gemeenteleden blijkt dat dit onderwerp leeft binnen onze gemeente. Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de afgelopen tijd aandacht aan de liturgie besteed. De Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek […]

Dienst Eerste Paasdag

download Orde van Dienst Beluister hier de dienst: Kerkomroep Regenboogkerk Autodienst: Mw A. Zuijderduijn tel: 071-517 13 52