Taizéviering

Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering!

Ontmoetingsochtend voor vrouwen

Annemarie spreekt vanuit eigen ervaring over hoe je dagelijks met God kunt “wandelen” en je relatie met hem kunt verdiepen. Los van omstandigheden je verbonden weten en verlangen naar innerlijke rust, liefde en blijdschap. Je bent van harte welkom om mee te luisteren onder het genot van een kopje koffie of thee ! We beginnen […]

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk

Ken je het verlangen naar stilte? Iedere laatste zondag van de maand is er een oecumenische Taizégebedsviering. Deze vieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering!

Taizéviering

Taizégebedsviering in de Rehobothkerk Zondag 26 juni om 19.00 uur Taizégebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Van harte welkom bij deze viering! Inloop vanaf 18.40 uur. Namens de Taizéwerkgroep, ds. Rian Veldman