Rehobothkerk

1 Item

Taizévieringen

Het komende halfjaar zullen er drie Taizévieringen worden georganiseerd door een oecumenisch (protestants) samengestelde groep in drie verschillende kerkgebouwen. Taizégebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Ze worden gevierd in een eenvoudig ingerichte kerkruimte […]