Autodienst

Vanaf 3 oktober zal de autodienst weer actief zijn. Vanaf 2 oktober staat het rooster voor de chauffeurs weer in de OKe en op de website.

Uitnodiging gemeenteavond 4 oktober 2021

Protestantse Gemeente te Oegstgeest Scriba: Mw. Maureen van den Brink Haarlemmerstraatweg 6 2343 LB Oegstgeest 06-15216650 scribapgo@pgoegstgeest.nl Oegstgeest, september 2021 Geachte, De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 4 oktober 2021 met als thema Bezieling Delen, de titel van ons nieuwe beleidsplan. We starten om 20.00 uur in de Regenboogkerk […]

Versoepelingen

Op 25 september versoepelt het kabinet de coronamaatregelen. Zo vervalt, na 1,5 jaar, de verplichting om 1,5 m afstand te houden. Wel is het advies om deze afstand te bewaren.Deze versoepelingen betekenen ook veel voor onze gemeente. Het Breed Moderamen heeft hier over gesproken en, in lijn met het advies van de landelijke kerk, het […]

Bedankt voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas 2021!

Afgelopen juni heeft de taakgroep Diaconaat & Zending van de PGO een oproep gedaan via de gemeenteberichten voor uw hulp bij en giften voor Actie Vakantietas. Wij zijn enorm blij met de overweldigende belangstelling voor deze actie. Velen van u hebben tasjes met speelgoed gevuld voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Vele anderen hebben deze sympathieke […]

Collecten zondag 26 september

De eerste collecte is bestemd voor zending, Israël en Palestina. Afgelopen week was het Vredesweek. Het thema voor dit jaar was ‘inclusief samenleven’. Daarom collecteren we deze zondag voor een van de vredesprojecten van Kerk in Actie en Pax. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land […]

Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Wees welkom op woensdag 29 september tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Kindermiddag

Hoi allemaal, Hebben jullie een fijne vakantie gehad? En hoe is het met de start van school gegaan? De kerk start ook weer met een nieuw jaar.Op zondagmiddag 26 september is er weer een kindermiddag in de Regenboogkerk van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan dan samen nadenken over deze wereld en proberen haar na […]

Nalatenschap

In de afgelopen periode heeft onze kerkgemeenschap vanuit een nalatenschap van een gemeentelid een legaat van ruim € 21.000 mogen ontvangen. Dit bedrag zal, zoals in het testament beschreven, volledig worden bestemd voor de voorziening pastoraat. Wij zijn verheugd en dankbaar voor deze bijzondere gift. Namens het CvK, Dieneke van Os

Verkenners naar Patmos en Samos

Het klinkt als padvinders… Dat is ook de bedoeling. Van 20-27 september brengt de Patmos-groep uit de PGO (Pavlos Kefalas, Dieneke van Os en ondergetekende), versterkt met Nelleke van der Oord, Ellen Kralt en ds. Piet Ravensbergen (Wilnis), een bezoek aan Patmos en Samos. We gaan uitzoeken hoe we in de toekomst een reis van […]

De spirituele speelruimte van Dietrich Bonhoeffer

Drie avonden gaan we op zoek naar de spirituele speelruimte in de veelzijdige nalatenschap van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. Bonhoeffer is een moderne protestantse heilige, symbool van het Duitse verzet tegen het nazisme. Tegelijk was hij voluit een modern […]