Wetenswaardig

110 of 16 items

Lees de OKe van september 2019

Er is weer een nieuwe OKe verschenen. Deze maand is het thema THUIS.Diverse artikelen beschrijven het begrip thuis. Ook is er een openhartig interview met onze gemeenteleden Maartje en Maurice van den Heuvel en hun kinderen. Zoals elke maand een update van de kerkenraad door Marien den Boer en alle activiteiten voor de komende tijd.Veel […]

Bericht van overlijden

Op zondag 1 september jl. is ons gemeentelid dhr. Dirk Johannes Schild overleden op de leeftijd van 81 jaar. Er waren enkele contacten vanuit onze gemeente, maar van de recente ziekenhuisopname waren wij niet op de hoogte. Het was de wens van dhr. Schild dat in besloten kring afscheid van hem zou worden genomen. De […]

Expositie Bastiaan de Wit in de Regenboogkerk

De Kunstcommissie Regenboogkerk heeft het Osger-weekend aangegrepen om een tentoonstelling te organiseren met werk van Bastiaan de Wit. Deze Oegstgeester kunstenaar kwam door een tragisch ongeval op 46-jarige leeftijd op tweede kerstdag 2018 om het leven. Een van de thema’s in zijn werk was ‘goden’, met onderwerpen uit mythologie en religies. In de Regenboogkerk is […]

De zendingsbus

Vanaf januari jl. is de opbrengst van de zendingsbus bestemd voor het project Versterk de kerk in Pakistan. Tot eind augustus hebben we met elkaar een bedrag van ruim € 1.700 bijeengebracht. Heel veel dank daarvoor! De taakgroep Diaconaat & Zending heeft besloten voortaan de opbrengst van de zendingsbus ge-durende het hele seizoen te bestemmen […]

De Zendingserfgoedkalender 2020

De kalender heeft als thema: Thomas kan het niet geloven. De eerste christenen op de Indiase zuidkust zijn door de apostel Thomas tot geloof gekomen. De Zendings-erfgoedkalender 2020 toont ons Bijbelse verhalen, geschilderd door mw. Jayashree Jayapaul uit Madurai in het zuiden van India. Zij heeft een geheel eigen – aan het impressionisme verwante – […]

Bedankt voor de bloemen….

Af en toe krijgen we, aan Gemeenteberichten of OKe geschreven, bedankjes voor het ontvangen van de bloemen uit de kerk. Doorgaans plaatsen we die niet, omdat het al woekeren is met de ruimte. In deze zomertijd drukken we er weer eens eentje af.  Daarmee geven we de dank door van allen die mondeling of schriftelijk […]

Gemeenteberichten digitaal

Gemeenteberichten digitaal – Sinds enkele maanden is binnen de PGO een werkgroep bezig met het thema duurzaamheid. In dit kerkelijk jaar gaat deze werkgroep van start met drie initiatieven: op 15 oktober een themafilm, op 18 november een themalezing en per 6 oktober het reduceren van de oplage van de papieren, gele gemeenteberichten. De gemeenteberichten […]

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is blij u drie nieuwe ambtsdragers te kunnen voorstellen. Mw. Dieneke van Os is bereid gevonden om ouderling-kerkrentmeester te worden (taak: penningmeester, vacature Thijs Breet), dhr. Rein Rus om pastoraal ouderling te worden (speciale aandacht voor het ouderenpastoraat, vacature Marco Kortleve) en Herma Pauptit om diaken te worden (secretaris Taakgroep Diaconaat en Zending, […]

Lees de OKe

Het zomernummer van OKe, juli/augustus, is weer te lezen via deze link of via de link onderaan elke pagina van de website. Lees de OKe

Vacature fondsenwerver

Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is voor onze gemeente op zoek naar fondsenwervers. De taak: Fondsen werven Wat betekent het voor de kerk als ik dit ga doen? Dat de kerk over voldoende financiële middelen beschikt om haar taken te kunnen uitvoeren. De PGO is bijna volledig afhankelijk van giften. Je bent o.a. verantwoordelijk voor […]