Wetenswaardig

110 of 25 items

Gelezen in OKe

Het Hooglied, lied der liederen; Plan voor een Kerkenfestival in Oegstgeest in mei 2019; welkom voor ds Rian Veldman; de privacywetgeving; “Meer Samen”, versterken van gevoel van onderlinge verbondenheid in onze gemeente; aankondiging Startzondag op 2 september en nog veel meer. Kijk in de OKe van Juli/Augustus    

Telefoonnummers rechtstreeks te bellen via smartphone

Vanaf heden is het mogelijk om met uw smartphone een telefoonnummer op de website te bellen door middel van een druk op de groene knop. Als u de website met uw mobiele telefoon benadert (www.pgoegstgeest.nl), kunt u het nummer van uw keuze bellen zonder dat u de cijfers hoeft in te toetsen. U klikt gewoon […]

Verstopping riool Regenboogkerk

Net nu het erf van de Regenboogkerk er zo mooi bij ligt, hebben we helaas moeten constateren dat het riool van de Regenboogkerk niet goed functioneert. Bij hevige regenbuien en intensief gebruik van de toiletten bleek dat het (afval)water niet goed wordt afgevoerd. Onderzoek heeft aangetoond dat het riool aan de noordkant van de kerk […]

Incasso toegezegde bijdrage voor de Kerk in juni niet geïncasseerd

Elke maand stuurt het Dienstencentrum van de PKN namens de PGO incasso’s uit voor het incasseren van de voor die maand toegezegde bijdragen voor de Kerk, Diaconie, Werelddiaconaat en Zending. Dat gaat al jaren goed. In de maand juni is er bij het verwerken van de incasso’s voor de bijdragen voor de Kerk iets misgegaan. […]

Uitnodiging intrededienst ds. Rian Veldman

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest nodigt u van harte uit voor de feestelijke eredienst waarin ds. R.C. Veldman als gemeentepredikant aan onze gemeente verbonden zal worden en intrede zal doen. De dienst zal worden gehouden op zondag 8 juli in de Regenboogkerk, en begint om 14.00 uur. Voorgangers in deze dienst zijn […]

Algemene communicatie over ‘Meer Samen’

Na de zomer van 2017 is binnen de PGO het gesprek gestart om voortaan, gelijk aan wat gebruikelijk is geworden tijdens de zomerperiode, de erediensten op zondagmorgen in één gebouw te houden. Dit was een van de uitkomsten van het proces dat de naam ‘Meer Samen’ heeft gekregen. Met alle belanghebbenden is hierover gesproken en […]

Save the date: Running Dinner 29 september 2018

Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 29 september 2018 vanaf 17.30 uur in de Regenboogkerk alvast in uw agenda. Meer informatie volgt na de zomervakantie of kijk alvast op de website Voorbereidingsgroep Running Dinner

Bericht van overlijden (i.p.v. afkondiging)

Op vrijdag 1 juni jl. is dhr. Martinus (Ties) de Jong overleden op de leeftijd van 98 jaar. Hij was als anesthesist verbonden aan het LUMC en woonde in Oegstgeest. Met zijn vrouw en hun drie kinderen was hij kerkelijk verbonden aan de Marekerk in Leiden. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij […]

Stel je eens voor… een Kerkenfestival in Oegstgeest, mei 2019

Die pinkstervieringen, ooit op het terrein van het Zendingshuis, of die oecumenische Vredesdiensten in sporthal De Voscuyl…. Met zijn allen als kerkmensen van heel Oegstgeest, betrokken bij een grote, inspirerende happening! Niet alleen voor kerkmensen, maar voor iedereen in ons dorp… zou dat nog eens een keer kunnen? Regelmatig wordt ernaar gevraagd. De Raad van […]