Wetenswaardig

9 Items

Kerkelijk Bureau

Vanaf maandag 15 juli,is het kerkelijk bureau dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur. In verband met mogelijke uitvaarten of andere bezigheden is het verstandig om van tevoren een afspraak te maken, als u Hantie Maris wilt spreken. Dit kan via e-mail: kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl of telefonisch: 071-517 54 98. Voor vragen over de ledenadministratie is Elleke Kemperman elke […]

Save the date: Running Dinner 5 oktober

Trakteer uzelf op een avond vol verrassingen! Zet zaterdag 5 oktober vanaf 17.30 uur alvast in uw agenda. Meer informatie volgt na de zomervakantie of kijk alvast hier Voorbereidingsgroep Running Dinner

Jaarrekeningen 2018

De concept-jaarrekeningen 2018 van het College van Kerkrentmeesters (PGO) en van het College van Diakenen (Taakgroep Diaconie en Zending) zijn door de kerkenraad goedgekeurd. Samenvattingen van de jaarrekeningen leest u hier De volledige jaarrekeningen liggen vanaf 17 juni, ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6. Gezien de beperkte openingstijden van het Kerkelijk Bureau, verdient […]

Brug bij Dorpsstraat voorlopig gesloten (2)

Vanaf dinsdag 30 april is de duikerbrug in de Dorpsstraat weer open voor voetgangers en fietsers. De constructie is verstevigd, waardoor de brug veilig is voor deze weggebruikers. Helaas blijft, zoals eerder aangegeven, de brug gesloten voor vaar-, auto- en vrachtverkeer. Dit is nodig om verdere verslechtering te voorkomen. Er zijn daarom ook fysieke barrières […]

Gelezen in OKE Mei 2019

In nummer 4 van OKE is weer veel wetenswaardigs te lezen: de “Samen Vrij” Markt op 5 mei, een interview met Ds. Christiaan Donner in zijn rol van gevangenispredikant, berichten uit de Kerkenraad, een verslag van een bezoek van schoolkinderen van de Hofdijckschool aan de Groene of Willibrordkerk, een uitnodiging voor de Gemeenteavond op maandag […]

Met schoolkinderen op ontdekkingstocht in de Groene of Willibrordkerk

Op 9 april jl kwamen de groepen 5 -8 van de PC Hofdijckschool naar de Groende Kerk. Ze werden hartelijk ontvangen in Willibrords Erf om vervolgens op ontdekkingstocht te gaan door de Groene Kerk. Het werd zowel voor de leerlingen, de leerkrachten, de begeleidende ouders als voor mijzelf een ochtend waarop we veel leerden. lees […]

Als elke seconde telt: PGO AED’s ook voor de buurt

Hoe sneller een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt ingezet, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De AED’s van de Regenboogkerk en de Groene Kerk zijn sinds vorige week ook […]

Vacatures

De PGO is voor diverse functies op zoek naar mensen.  Kijk voor meer informatie op de pagina Vacatures

Autodienst

Nu wij periodes van maanden in een van beide kerken onze eredienst houden, wordt de autodienst van beide kerken omgevormd tot één autodienst. In de nieuwe situatie blijven de rijders van beide kerken hun dienst vervullen. Gemakshalve: rijders van noord en rijders van zuid. In de meeste gevallen kennen de gebruikers hun rijders. Bij nieuwe […]