Doneer je energietoeslag

Armoede. Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de torenhoge inflatie komen steeds meer mensen in de problemen. De fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om je een beeld te geven: volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons land onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Het […]

De Kaartenactie van Kerk in Actie

Advent 2022 ‘vergeet ze niet’: geef vluchtelingkinderen een stem! We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen bevinden zich veel kinderen die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in Griekenland is erger en ver bij ons vandaan. Juist deze […]

Senioren vieren samen kerst op 21 december

Een bijzonder kerstprogramma, bestemd voor alle senioren uit Oegstgeest. 14.30-17.30 uur in het Dorpscentrum; welkom vanaf 14.15 uur. Ontvangst met koffie/thee. Daarna een korte liturgie. Muzikale bijdrage van een pianist en natuurlijk ook, al meer dan 40 jaar, van Cappella pro Cantibus. We besluiten met een hapje en een drankje. Dus geef u op, alleen […]

Het kerkblad OKé

Vlak voor Sinterklaas valt het kerstnummer van ons kerkblad op de mat bij veel inwoners van Oegstgeest. Allerlei plannen, tips en vieringen staan erin. Nu hebben we ook leden buiten de dorpsgrenzen. Wil je op de hoogte blijven, dan kun je een postabonnement nemen en dat aanvragen via Email. Eens per jaar wordt dan om […]

Oproep familierecepten

Voor kerstavond staat er dit jaar een geweldig ‘spel in een spel’ in de steigers, dat in de Regenboogkerk zal plaatsvinden. Er wordt al druk georganiseerd, gebouwd en binnenkort ook gerepeteerd. Welkom in de familie! heet het kerstspel. De kerstspelmakers vinden het leuk als we een boekje met familierecepten uit de gemeente samenstellen, waarmee we […]

Welkom in de familie!

Na twee magere jaren waarin we voor jullie een online kerstspel hebben gemaakt, willen we dit jaar weer uitpakken. We verlangen naar een bijzondere kerstavond in een volle Regenboogkerk waar we opnieuw een eigentijds kerstverhaal spelen. En bij dat kerstverhaal gaan we iedereen betrekken. Niet alleen de spelers, zangers, dansers en muzikanten op het podium, […]

Mijn taalmaatje

Graag wil ik u iets vertellen over mijn taalmaatje, een vluchteling die in het AZC in Oegstgeest woont. Bij het ondersteunen van je maatje moet je vooral veel luisteren en vertellen wat het betekent om in ons land te kunnen leven en wonen. Het redelijk beheersen van de Nederlandse taal is het meest belangrijk. Ook […]

Op adem komen

De uurtjes Op adem komen vinden plaats in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. De hosts

Dagwacht

Dagwacht op dinsdagochtend. De dag beginnen vanuit de stilte, met een gebed, een Bijbellezing en muziek. Een kaarsje branden voor wie je die dag speciaal in je gedachten is. Als je daarvoor nou eens in de Groene Kerk terecht kon… Op die plek en onder dat dak kwamen al eeuwenlang mensen samen, voor de kerkdiensten […]

Collecten zondag 4 december

De diaconale collecte is bestemd voor Werelddiaconaat: Libanon/Jordanië/Irak, creëren van banen voor jongeren. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in […]