Wetenswaardig

110 of 18 items

Oecumenische (Taizé)gebedsviering ALLEEN online

Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst) Bekijk de dienst: Kerkdienstgemist.nl #BlijfinmijnliefdeWeek van gebed voor eenheid #Blijfinmijnliefde (Johannes 15:9). Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de week van gebed voor eenheid van christenen. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp […]

Ambts- en taakdragerszondag 24 januari

Volgende week zondag, 24 januari, is het ambts- en taakdragerszondag. Helaas kunnen we degenen die een nieuwe taak op zich nemen en degenen die een taak neerleggen niet, zoals gebruikelijk, te midden van de gemeente bedanken en welkom heten. Tijdens deze dienst zullen alleen ds. Ad Alblas en zijn partner, de drie nieuwe ouderlingen en […]

Collecte zondag 17 januari

De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Bangladesh beter bestand tegen water. Bangladesh is vaak in het nieuws wegens overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de […]

Koffiekamer online, muzikale hartverwarming

Er is weer een mooi muziekprogramma gemaakt door onze onvolprezen koster en DJ, Dirk Jan de Ruyter en ondergetekende. Er zijn heel diverse liederen ingestuurd door verschillende gemeenteleden met persoonlijke toelichting. Liederen van verlangen, van verzuchten, om de moed erin te houden in deze voor velen saaie januarimaand. Van harte aanbevolen om deze uitzending terug […]

Actie Kerkbalans 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Op zaterdag 16 januari start de jaarlijkse Actie Kerkbalans, deze keer met als thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we ook dit jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen. Meer lezenWe zullen zoveel […]

Op adem komen in de REGENBOOGKERK

Wegens schilderwerkzaamheden in het Groene kerkje zullen de uurtjes Op adem komen op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de maand januari plaatsvinden in de Regenboogkerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman Uit: Gemeenteberichten 10 januari 2021

Diaconie, Werelddiaconaat en Zending

In april a.s. ontvangt u van de Taakgroep Diaconaat & Zending een verzoek voor een bijdrage aan (Wereld)Diaconaat en Zending. Meer informatie over deze doelen en het werk van de Taakgroep verschijnt in de maanden februari en maart 2021 via de diverse communicatiekanalen.Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans. […]

Collecte zondag 10 januari

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Camelia Indonesië. Stichting Camelia steunt het huis van liefde (Pantih Asih) op de helling van de vulkaan Merapi in Java. Daar leren mensen met een verstandelijke beperking vaardigheden die van nut zijn in de maatschappij. Ook hun ouders en de gemeenschap waarin ze leven, worden in de activiteiten […]

Nieuwjaarswens Jeugdkapel

Voor de beste beleving: Zet het geluid aan en maak de video scherm-vullend (tweede icoontje van rechts, onder)

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u te kunnen meedelen dat hij voornemens is mevrouw M. (Marga) Hoogenkamp en de heren J. (Jasper) de Kogel en G. (Geert) ter Horst te bevestigen in het ambt van ouderling. Als aandachtsgebieden heeft Marga het pastoraat, Jasper contacten met maatschappelijke organisaties en Geert als afgevaardigde naar de Classis. […]

Scroll Up