Wetenswaardig

110 of 23 items

Gemeentevergadering op maandag 8 oktober in de Regenboogkerk

Net als vorig jaar willen we aan het begin van het winterseizoen graag de gelegenheid hebben om elkaar bij te praten over wat er gaande is in onze gemeente. Wilt u daarom bovengenoemde datum alvast reserveren in uw agenda? Nadere informatie volgt in de komende gemeenteberichten, op de website en via e-mail. Namens de kerkenraad […]

7 oktober: gelegenheid tot musiceren in de Regenboogkerk

Dit wilt u niet missen! Op 7 oktober organiseer ik na de dienst ons vierde PGO-koffieconcert in de Regenboogkerk. De aanvang zal rond 11.45 uur zijn, na het koffiedrinken, en het zal in ieder geval niet langer duren dan een uur. Musicerende leden van de PGO krijgen daar de gelegenheid om iets van zich te […]

Zondag 7 oktober ad-hoc cantorij voor misdelen Cor de Jong

Op zondag 7 oktober speelt Cor de Jong zijn laatste dienst als vaste organist van de Regenboogkerk. Heel definitief is dit afscheid niet, want we hopen dat hij de gemeente nog een enkele keer als ‘tweede’ organist wil begeleiden. Zo zal hij in ieder geval op 4 november en 25 december weer in de Regenboogkerk […]

Gelezen in Oké september 2018

Naast de gebruikelijke rubrieken staat in de Oke deze maand een prachtig gedicht van Tanja Helderman. Bijzonder vergeet niet te voelen de wind in je haren vergeet niet te raken gevoelige snaren vergeet niet te zingen de lucht uit je longen en zing nu zoals je nog nooit hebt gezongen vergeet niet te luisteren gevoel […]

Met spoed gevraagd: coördinator verspreiding Oké

Het Oegstgeester Kerkblad is uniek: oecumenisch, mooi vormgegeven, en het wordt maar liefst elf keer per jaar huis-aan-huis verspreid. Bij het maken zijn een heleboel vrijwilligers betrokken en bij de verspreiding ook. Ton Tieleman heeft de vorige coördinator een hele tijd vervangen, maar nu geeft hij het stokje door. Alleen is de vraag: aan wie? […]

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei jl. moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO) wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. In de door […]

PGO activiteiten

Vanaf september zal informatie over PGO-activiteiten alleen via de gemeenteberichten, OKe, PGO-website en e-mail worden verspreid. Mocht uw e-mailadres nog niet bekend zijn bij de ledenadministratie, dan kunt u het doorgeven via ledenadministratie@pgoegstgeest.nl. Namens het Moderamen, Mirjam Huizer, scriba

Bevestiging van huwelijk

Op zaterdag 15 september om 15.00 uur zullen Gabrine Jagersma en Arent van der Bent Gods zegen vragen en ontvangen over hun huwelijk. Gabrine is een dochter van onze ouderling Katinka van Netten en al jaren betrokken bij de crèche in onze kerk. Arent is afkomstig uit Katwijk. Ze wonen samen in Valkenburg. We feliciteren […]

Zondag 16 september, Dove kerkgangers te gast

Dove kerkgangers te gast – Zo. 16 sept. zal een aantal doven te gast in zijn in onze dienst. Gewoonlijk gaan ze om de week naar een speciale dienst voor doven in de kapelzaal van de Scheppingskerk in Leiderdorp. Voorgangers komen uit diverse kerken. Ik heb dat de afgelopen jaren ook regelmatig mogen doen, met […]