Wetenswaardig

110 of 32 items

Taakgroep Diaconie en Zending: Kerstgroet vanuit Project Care4malawi

Beste gemeente: Eind december ontving de taakgroep een kerstgroet van Gert en Rieneke van de Pol. Vanaf 2017 ondersteunt onze gemeente dit project met een financiële bijdrage voor 4 jaar. Gert werkt als predikant daar samen met de Presbyteriaanse Kerk aan het project van toename van Bijbelkennis in woord en daad door gezamenlijke Bijbelstudies. Rieneke […]

Uitnodiging huiskamergesprekken sectie Noord (Haaswijk)

Thema: Deel je leven – Bij een huiskamergesprek ontmoeten we elkaar in een informele sfeer. Aan de hand van een verrassende, creatieve werkvorm delen we met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de gemeente. Het gaat hierbij om ontmoeting, […]

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’

Het jaar is net begonnen, maar wij tellen af. Als u dit leest, hebben we na vandaag nog zes dagen te gaan en dan start Kerkbalans 2019 met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk om precies 13.00 uur op zaterdag 19 januari. Wij vragen u daarna alert te zijn op […]

PKN neemt afstand van Nashville-verklaring

De Protestantse Gemeente Oegstgeest ondersteunt de reactie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de oproep van de scriba van de PKN rond de zogenaamde Nashville-verklaring. Dominee De Reuver (scriba PKN) spreekt uit dat de PKN het goede gesprek wil voeren over seksualiteit, geaardheid en het huwelijk. De Nashville-verklaring draagt hier niet aan bij. In […]

Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift Waarschijnlijk weet u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot het maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. […]

Nieuw doel voor de opbrengst van de zendingsbus: christenen in Pakistan

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Kerk van Pakistan, dat onze gemeente vanaf januari zal steunen via de opbrengsten van de zendingsbus. Pakistan ontstond in 1947 na Britse overheersing. Vanaf de 1e eeuw verspreiden missionarissen het christelijke geloof in het huidige Pakistan. Nu zijn bijna 3 miljoen van de 200 […]

Maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk

Maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk Op vrijdag 11 januari is de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan 12. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. We begroeten graag gemeenteleden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Komt u ook? Martine Delver zal vertellen over het indrukwekkende pastorale en diaconale werk van […]

Koffiekamer

Koffiekamer – donderdag 10 januari – Willibrords Erf naast de Groene-of Willibrordkerk Al een geruim aantal jaren ontmoeten wij elkaar op de eerste donderdag van de maand. Voor velen heeft deze ontmoeting een belangrijke functie als beleving van het met elkaar ‘gemeente’ zijn. Thema: Bidden. Het meest intieme gesprek – Een trouw bezoeker van de […]

Kerkasiel Bethelkerk in Den Haag

Sinds 26 oktober ‘vorig jaar’ wordt een doorlopende kerkdienst gehouden in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, voor de Armeense fam. Tamrazyan en voor een ruimere toepassing van het ‘kinderpardon’. Ds. Rian Veldman zal vanavond (6 januari) voorgaan: van 22.00-00.00 uur. Wie wil meerijden om het kerkasiel te ondersteunen / de viering bij te […]

Groene Kerk – verlichting pad en helling

Als u op kerstavond de dienst in de Groene Kerk hebt bijgewoond, hebt u het al gemerkt: het pad naar de ingang van de kerk is veel beter verlicht. U ziet nu beter waar u loopt en de kans om te struikelen is daarmee verminderd. Ook is de helling naar de ingang minder steil gemaakt […]