Collecten zondag 13 juni

De eerste collecte is bestemd voor het missionaire werk: kerk voor het dorp. De Dorpskerkenbeweging van de PKN geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk-zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer […]

Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Wees welkom op woensdag 16 juni tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Wake voor vluchtelingen 2021: Ontmoeting verandert

Voor de familie Tamrazyan kwam in 2019, na een doorlopende kerkdienst van 97 dagen en nachten, een einde aan de onzekerheid ten aanzien van hun verblijf in ons land. Voor veel andere mensen is het laveren tussen hoop en vrees –  helaas nog altijd  en vaak veel te lang – de dagelijkse realiteit. Door middel van een jaarlijks […]

Koffiekamer PGO gaat weer beginnen

Op donderdag 17 juni is er om 10.00 uur een Koffiekamer in het Willibrords Erf.‘We kunnen weer!’ Lange tijd konden we niet bij elkaar komen in kringverband. Velen hebben dat samenkomen enorm gemist.Inmiddels laten de overheidsregels daarvoor wél ruimte. Daarom gaan we direct beginnen, samen met wie wil en in de gelegenheid is.Gezien de nog […]

Uitnodiging voor lectoren

We kijken er erg naar uit om elkaar in de loop van het jaar weer gewoon te kunnen ontmoeten in de kerk. Daarop vooruitlopend wil de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) graag meer mensen actief gaan betrekken bij de vieringen op zondag. Naast de vaste, trouwe gezichten van ouderlingen, diakenen, muzikanten, kosters, commissie van ontvangst […]

Collecten zondag 6 juni

De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat: Oeganda, kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving. Maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van […]

Nieuwe stoelen voor de Groene Kerk, werkzaamheden Willibrords Erf afgerond

Donderdag voor Pinksteren zijn 110 nieuwe stoelen afgeleverd voor de Groene Kerk. Ze zijn geplaatst in het voorste gedeelte van de kerk en aan beide zijden van het koor. In de dienst van pinksterzondag kwamen ze in beeld. Samen met de kerkbanken is er plaats voor ten minste 230 mensen. Op de website ziet u […]

Uitslag schoolexamen 2021

Wij naderen het tijdstip waarop officieel bekend wordt gemaakt wie is geslaagd of gezakt voor het eindexamen van de middelbare school. Altijd weer een spannende tijd. Op 10 juni vindt op de meeste scholen de officiële bekendmaking plaats. Er zijn kandidaten die ervoor kiezen om dit jaar gebruik te maken van het tweede tijdvak of […]

Collecten zondag 30 mei

De eerste collecte is bestemd voor: Jong Protestant: jong in actie, kennismaken met diaconaat. Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter […]

Beroeping van een nieuwe predikant

Op 6 mei heeft de Kerkenraad het definitieve profiel van de nieuwe predikant vastgesteld. De beroepingscommissie heeft op die basis een advertentie opgesteld die volgende maand zal verschijnen op de PKN website en in het blad Woord en Weg. Informatie over de vacature staat vanaf deze week op de website van de PGO. Het is […]