Actie Kerkbalans 2022: mogen wij uw toezegging tegemoetzien?

Afgelopen week hebben alle gemeenteleden een brief of e-mail gekregen met het verzoek om bij te dragen aan de PGO. Dit kan door het (digitale) toezeggingsformulier in te vullen. Veel gemeenteleden hebben meteen al gereageerd, waarvoor veel dank! De Actie Kerkbalans loopt tot zondag 30 januari. Mocht u het formulier even hebben weggelegd, dan is dit […]

Dagwacht weer open

De versoepelingen van de maatregelen tegen corona maken dat we weer in de kerk terecht kunnen. Dinsdagmorgen 25 januari om 8.30 uur bent u weer van harte welkom in de Groene Kerk. Vanuit de stilte, met een gebed, een Bijbellezing en muziek, beginnen we de dag met hart en ziel. We zijn er weer. U […]

Collecten zondag 23 januari

De eerste collecte is bestemd voor: missionair werk: Kerk in, van en voor het dorp.In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De dorpskerkenbeweging van de PKN biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren […]

Op adem komen

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken. Wees welkom tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman.

Gratis veertigdagentijd kalender 2022

De veertigdagentijdkalender 2022 Alles komt goed?! van de Protestantse Kerk Nederland daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, alcohol of vlees. Hebt u interesse in een gratis veertigdagentijdkalender? Stuur een […]

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat op zaterdag 15 januari van start met het luiden van de klok van de Groene Kerk. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk, en loopt tot zondag 30 januari. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar […]

Taizéviering als afsluiting Week van gebed

Aanmelden voor de dienst Ook in dit nieuwe jaar zetten we onze prille traditie van oecumenische Taizévieringen voort. Deze keer niet de laatste zondag van de maand, maar zondag 23 januari, als afsluiting van de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het wordt georganiseerd door een oecumenisch samengestelde groep. Taizévieringen hebben een meditatief karakter, […]

Collecten zondag 16 januari

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Brug (Katwijk).De Brug is een GGZ-instelling voor verslavingszorg. Zij bieden hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden. Ieder heeft zijn eigen verhaal, voor iedereen is een luisterend oor. De Brug biedt uitgebreide, professionele hulpverlening op maat; van inloophuis, woonbegeleiding, behandeling tot begeleid zelfstandig wonen in het woonhuis. Zij […]

Eerste avond Lectio Divina verplaatst

Maandagavond 10 januari zou de eerste avond van een drieluik Lectio Divina zijn.Wegens de huidige lockdown zal deze avond niet kunnen doorgaan.In de hoop dat er de komende weken weer meer mogelijk is, zal deze avond worden verplaatst naar maandagavond 21 februari. U kunt zich nog opgeven voor dit drieluik!‘Lectio betekent niet nog meer woorden op […]

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of mail met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen! Samen […]