Wetenswaardig

110 of 32 items

Dienst van 25 oktober niet uitgezonden

Helaas ook deze week een storing waardoor de dienst niet kon worden uitgezonden. We denken dat de oorzaak bij Kerkdienstgemist.nl ligt. Er wordt aan gewerkt om de fout zo spoedig mogelijk op te sporen. Overigens hebben de webmasters van de PGO-website hier niets mee van doen.Marita Danhof en Ruurt van den Berg, webmasters PGO bericht […]

Twee geboorteverhalen van Jezus!? (donderdagen 5 en 19 november)

Twee kerstverhalen, één in het Evangelie volgens Matteüs en één in Lucas, met overeenkomsten, maar meer nog met verschillen! Wat betekenen die voor ons? De aangekondigde bijeenkomsten daarover kunnen niet doorgaan. Wat kan wel? Je kunt je bij mij opgeven (via e-mail of telefoon) en dan ontvang je op 5 november een stukje Bijbelstudie, met […]

Presentatie update proces beleidsplan

Op de gemeenteavond op maandag 12 oktober jl. heeft de commissie beleidsplan een update gegeven over waar zij staat in het proces om tot een nieuw beleidsplan voor onze gemeente te komen. De gegeven presentatiekunt u vinden op de PGO-website. Als u vragen, opmerkingen of suggesties aan of voor de commissie hebt, kunt u deze mailen naar Geert ter […]

Bericht van overlijden

Op vrijdag 16 oktober – precies een jaar na het overlijden van zijn vrouw – is dhr. Marius van Gent overleden, op de leeftijd van ruim 100 jaar. Hij woonde de laatste tijd in Van Wijckerslooth. Dhr. Van Gent stond geregistreerd als lid van de PGO. De afscheidsbijeenkomst vond plaats in familiekring in de aula […]

Afscheid van ds. Iris van der Heul

Zoals u hebt vernomen, heeft ds. Iris van der Heul een beroep aanvaard van de Protestantse Gemeente Maas- en Heuvelland, locatie Maastricht.In het weekend van 21 en 22 november nemen we afscheid van haar als predikant van onze gemeente. Een commissie is druk bezig om het afscheid vorm te geven.Deze afscheidscommissie bestaat uit Jan Hendrik […]

Songs of Comfort

We waren net weer opgestart met de koffieochtenden, toen er een dringend advies kwam van de overheid om geen bijeenkomsten te organiseren, behalve online. Daarom grijpen we terug op de ‘oplossing’ die we daarvoor bedachten in het voorjaar, namelijk het uitwisselen van muziek en jullie verhaal daarbij. Nu we 1 november naderen, de dienst waarin […]

Op Adem komen

Voor wie even op adem wil komen, zullen we op de Groene Kerk voorlopig tot en met 18 november openstellen. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en als u dat wilt, kunt u in gesprek met de aanwezige predikant. Wees welkom op woensdag 28 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur. Het predikantenteam Bericht 22-10-2020

Storing uitzending eredienst zondag 18 oktober

Afgelopen zondag is er helaas een storing in de uitzending van de eredienst geweest.Dat lag niet aan ons of onze apparatuur. Maandag kregen we van kerkdienstgemist.nl een bericht dat er een overbelasting was van hun systeem en dat daardoor het opstarten van de opnames in enkele kerken is mislukt. Ze hebben ook aangegeven dat ze een aantal acties […]

Activiteiten PGO na aanscherping Coronamaatregelen

Op 13 oktober heeft het kabinet de maatregelen aangescherpt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Breed Moderamen heeft gesproken over de gevolgen hiervan voor de activiteiten van de PGO.Het BM heeft, net zoals in maart dit jaar, besloten activiteiten uit te stellen of af te gelasten. Daar waar mogelijk, kunnen activiteiten online […]

Collecte en Digitale collecte app ‘Kerkgeld’

Collecte zondag 25 oktober Vandaag is de opbrengst van de diaconale collecte bestemd voor Stichting Exodus Nederland. Onze (ex-)gevangenen gaan ons ter harte. Honderden vrijwilligers van Exodus helpen hen bij het omarmen van nieuwe kansen. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt die ingrijpt op alle aspecten […]

Scroll Up