Wetenswaardig

110 of 17 items

Lustrumconcert in Venetiaanse sferen

Cappella pro Cantibus zingt 45 jaar. Dus is het feest! Als er één plek is in Europa waar ze wel wisten wat feestvieren was, dan is het die haast onwerkelijke stad Venetië. Nog steeds kunnen we iets van het feestgevoel meekrijgen als we kijken naar de overdadige architectuur, de barokke schilderkunst, de kleurrijke carnavalsmaskers, en […]

Lectio Divina

Lectio Divina is een manier om biddend de Bijbel te lezen. Het is een oude traditie met wortels tot in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. Augustinus schreef erover in zijn De Doctrina Christiana. Ook kerkvaders als Cassianus en Hieronymus schreven over de […]

Bericht Kerkenraad 14-3-2018

De Kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen, dat de heer Marien den Boer bereid is gevonden het ambt van ouderling te aanvaarden. Mits er vanuit de gemeente geen bezwaren worden ingediend bij de kerkenraad voor 31 maart, zal de heer Den Boer bevestigd worden in de gezamenlijke dienst van 15 april a.s. in de […]

Liturgiewerkplaats

In de PGO hebben we al jaren een klassieke liturgie op zondagochtend. Die wordt zeer gewaardeerd door veel kerkgangers. Toch zijn er ook mensen betrokken bij de PGO die wel eens wat anders zouden willen zingen, horen of lezen. De vraag is dan natuurlijk: wat dan? Daarom de oprichting van een liturgiewerkplaats. Eens per maand […]

Ds. Rian Veldman neemt het beroep naar Oegstgeest aan

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat ds. Rian Veldman het beroep van onze gemeente van harte heeft aanvaard. We hopen dat we als gemeente met ds. Veldman en zijn gezin mooie en gezegende jaren tegemoet gaan. Inmiddels heeft zorgvuldige afstemming plaatsgevonden met ds. Veldman en de protestantse gemeente in Kralingen over […]

Muziek en spiritualiteit van de Russisch-Orthodoxe Kerk in de Groene Kerk

In tegenstelling tot de westelijke kerktraditie staat in de Russisch-Orthodoxe Kerk de persoonlijke beleving volledig centraal. Wat gezongen en uitgebeeld wordt, moet mensen raken. In de Orthodoxe Kerk wordt alles gezongen door de liturg (diaken), koor en priester. Deze muziek en daaraan verbonden spiritualiteit maakt grote indruk, zeker op westerlingen. De taakgroep Vorming Oecumene en […]

Beroepen

‘Beste gemeenteleden van de PGO, Velen van u weten dat ik in gesprek was met twee kerkelijke gemeenten over eventueel door hen beroepen te worden als predikant. Zondag 19 februari jl. heb ik ‘s middags een beroepsbrief ontvangen van de Protestantse Gemeente te Wilnis (PKN Ontmoetingskerk). ’s Avonds heb ik het beroep aangenomen. Bevestiging en […]

Gebruik Regenboogkerk door zevendedags-adventisten uit Leiden

De kerkenraad heeft onlangs een verzoek gekregen van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten uit Leiden (zie www.adventkerkleiden.nl) om op zaterdagen de Regenboogkerk te gebruiken. Na overleg heeft de kerkenraad besloten dit verzoek in te willigen. Wij willen onze (evangelische) broeders en zusters in het geloof in Christus graag aan onderdak helpen. Dit betekent praktisch gezien […]

Voorlopige resultaten actie Kerkbalans 2018

Gedurende de laatste week van januari en de eerste week van februari hebben 83 vrijwilligers Kerkbalans-enveloppen bezorgd bij 887 (2017: 783) kerkleden en hebben 451 (2017: 372) leden e-mails ontvangen voor het doen van een toezegging via internet. In totaal zijn dit jaar 1.338 leden van 25 jaar en ouder benaderd (2017: 1.155). Dat aantal […]