Collecten zondag 11 april

De eerste collecte is bestemd voor: werelddiaconaat: Zuid-Afrika een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte jongeren in de stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt […]

Op adem komen in de GROENE KERK

De uurtjes Op adem komen kunnen weer plaatsvinden in de Groene Kerk. In dit uur klinkt er meditatieve muziek, is er gelegenheid om een kaarsje te branden en een predikant te spreken.Wees welkom op woensdag 14 april tussen 16.00 en 17.00 uur. Ds. Ad Alblas en ds. Rian Veldman

Emmaüswandeling

Twee aan twee op pad… Nu we nog steeds zo min mogelijk bij elkaar op bezoek mogen komen, kunnen we al helemaal geen huiskamergesprekken organiseren. Gelukkig wordt het weer buiten steeds aangenamer en biedt dit dé gelegenheid om als gemeenteleden twee aan twee op pad te gaan. Als team onderling pastoraat hebben we een invulling […]

Avonden rondom Bonhoeffer verplaatst naar volgend seizoen

De avonden rondom leven en denken, geschriften en spiritualiteit van Diettrich Bonhoeffer, die verplaatst waren naar maandag 19 april, 3 mei en 17 mei 2021 zijn nu definitief verplaatst naar volgend seizoen, naar maandag 27 september, 11 oktober en 25 oktober 2021.  In die tijd zal ook theatermonoloog van Kees van der Zwaard ‘Wie ben […]

Palmpasenstokken Palmzondag

Wat was het afgelopen zondag fijn om maar liefst 26 kinderen in de Regenboogkerk te mogen ontvangen om samen palmpaasstokken te maken. We hebben met elkaar geluisterd naar het verhaal, hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. Ook werd de symboliek van de palmpaasstok uitgelegd. Dank aan alle mensen van de kindernevendienst en taakgroep, die […]

Vervolg werkzaamheden rond Willibrords Erf

Deze maand vonden de volgende werkzaamheden plaats rond Willibrords Erf. Er werd een vloer gestort voor de entree. Dit was nodig in verband met de uitbouw van de hal. Vervolgens zijn er kozijnen geplaatst, en deze week wordt op de uitbouw het dak geplaatst. Voor de plaatsing van de stalen dakconstructie werd gebruik gemaakt van […]

Paasboodschap van de Kerkeraad

miniatuur Noli me tangere uit het Evangeliarium van Otto III. Reichenau (circa 998-1000) Gezegende en vreugdevolle Paasdagen gewenst! Geliefde zusters en broeders, Al meer dan een jaar leven wij in tijden van Corona, een tijd van minder fysiek contact. We missen elkaar. In deze miniatuur bij het Paasevangelie volgens Johannes wordt met een bijna-aanraking de grootst denkbare […]

Nieuw project taakgroep Diaconaat en Zending

Terwijl we volop bezig zijn met het meerjarige project Stichting Kleine Arbeider voor straatkinderen in Colombia, introduceert de Taakgroep Diaconaat en Zending hierbij het tweede project dat we in onze gemeente de komende twee jaar onder uw aandacht brengen. Dit betreft Maatjes voor Aidswezen in Zambia (Afrika). Ook dit doel wordt door Kerk In Actie, […]

Delen, dienen, doen, financiële bijdragen 2021

De term Diaconie heeft zijn wortels in het Nieuwe Testament. De kerk heeft het Griekse woord diakonia gekozen om een wezenlijk kenmerk van haar functioneren aan te geven: dienen en dienstbaar zijn. Hierin volgt de kerk het uitdrukkelijke voorbeeld van Jezus die oog heeft voor allen die arm en kwetsbaar zijn. In de PGO draagt […]

Vanuit de werkgroep Duurzame Kerk

Wilt u meehelpen om ook in 2021 meer duurzame stappen te zetten in onze gemeente? Groenekerken.nl, waarbij onze twee kerken zijn aangesloten, lanceert een e-mailcursus met de titel Aan de slag met duurzaamheid. Er is keuze uit zes thema’s en per thema ontvangt u elke maand een e-mail met inspiratie, tips en opdrachten. Laat ons […]