Wetenswaardig

110 of 26 items

Instellen van het ambt van diaken jeugdoecumene

In de vergadering van 9 januari jl. heeft de kerkenraad besloten tot het instellen van het ambt van diaken jeugdoecumene. Deze diaken krijgt als taak het zoeken van verbinding met jeugdgroepen van andere kerken in Oegstgeest. De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat Maartje van den Heuvel het verzoek diaken jeugdoecumene te […]

Boekpresentatie Kerkasiel op 30 januari

In OKe nr. 1 staat een stukje over ‘Dat wonderlijke kerkasiel’. Op donderdag 30 januari vanaf 15.00 uur is er een bijeenkomst in de Bethelkapel in Den Haag, waar een boek met die titel wordt gepresenteerd. Ik hoop daar bij te zijn. Gemeenteleden die ook gaan en samen willen reizen, kunnen zich bij mij melden. […]

Uitnodiging huiskamergesprekken en maaltijd sectie Noord (Haaswijk)

Thema van de gesprekken is: bezieling. Wat geeft ons bezieling? Wat raakt onze ziel? Over welke laag in onszelf hebben we het als we het over de ziel hebben? En hoe verhouden lichaam en ziel zich tot elkaar? Hebben ze allebei goede voeding nodig en vinden we die ook in de kerk? We gaan erover […]

Lezing: de zin van het leven

Fokke Obbema komt op naar het Dorpscentrum om over zijn boek De zin van het leven te praten. Hij zal worden geïnterviewd door ds. Rian Veldman. De zin van het leven is een boek vol inspirerende antwoorden op vragen die we ons allemaal wel eens stellen, maar zelden expliciet beantwoorden. In september 2018 schreef Volkskrant-journalist […]

Taizévieringen

Het komende halfjaar zullen er drie Taizévieringen worden georganiseerd door een oecumenisch (protestants) samengestelde groep in drie verschillende kerkgebouwen. Taizégebedsvieringen hebben een meditatief karakter, met eenvoudige liederen, een psalmlezing, een lezing uit het Nieuwe Testament, enkele voorbeden en een centrale plek voor stilte als vorm van gebed. Ze worden gevierd in een eenvoudig ingerichte kerkruimte […]

Actie Kerkbalans 2020: "Geef voor je kerk" van start

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is op zaterdag 18 januari van start gegaan met het luiden van de klok van de Groene Kerk en een gezamenlijke lunch voor alle vrijwilligers. Actie Kerkbalans is ‘het’ moment van geven voor je kerk en loopt tot zondag 2 februari. Gedurende deze periode worden alle gemeenteleden digitaal of via persoonlijke […]

Gelezen in OKe januari 2020

De nieuwe OKe is weer op de mat gevallen. Het uiterlijk is vernieuwd . Volgens de redactie was het tijd voor een fris nieuw uiterlijk. Het blad viert feest want het wordt inmiddels 50 jaar huis aan huis bezorgd.Het thema van deze OKe is “Tijd”. Er is ook een nieuwe rubriek “Persoonlijk” waarin een scribent […]

Lezing: Godvergeten: gedachten over geloof en dementie

  ‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe,’ aldus een partner van iemand met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft verloren, of zelfs dood heeft verklaard terwijl je nog leeft? Wie ben je, als je dat zelf niet meer weet? Dementie gaat over de kernvragen van ons leven. […]