Wetenswaardig

110 of 40 items

Afscheid ds. Aart Verburg

Op 1 september gaat ds. Aart Verburg met emeritaat. In het weekend van 5-6 september nemen we afscheid van hem als predikant van onze gemeente. Sinds begin dit jaar is een commissie bezig om dit afscheid op gepaste wijze vorm te geven. Door de maatregelen rondom het coronavirus kunnen de oorspronkelijke plannen niet in dezelfde vorm […]

Op adem komen in het Groene Kerkje

Komende woensdagmiddagen in juni zullen we het Groene Kerkje openstellen voor wie even op adem wil komen. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en als u dat wilt, kunt u in gesprek met de aanwezige predikant. Wees welkom op woensdag 10, 17 en 24 juni tussen 16.00 en 17.00 uur.

Voorzichtig samen vieren: een eerste stap

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om fysiek samen te komen voor de zondagse eredienst. Dit zal vooralsnog niet zijn zoals ‘vanouds’, maar we zijn toch blij een eerste stap richting normalisatie te kunnen zetten. Dat doen we op een voorzichtige en voor iedereen verantwoorde manier, binnen de regels die er gelden. Daartoe heeft […]

Pinksteren 2020

Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, Beste mensen, Wij leven van de winddie aanrukt uit den hogeen heel het huis vervultwaar knieën zijn gebogen.die doordringt in het hart,in de verborgen hof,en uitbreekt in een lieden opstijgt God ten lof.     Nieuwe Liedboek. lied 687 Op 31 mei en 1 juni vieren we […]

Care4Malawi

Hieronder een bericht over het project Care4Malawi dat wij als PGO steunen:  De laatste maanden ziet het leven van iedereen er anders uit dan we nog maar kort geleden hadden kunnen denken.Dat is ook voor Rieneke en Gert zo. Op dit moment zijn ze in Nederland en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer […]

Herinrichting Groene Kerk

Hartelijk dank aan allen die in de periode tussen 28 april en 14 mei zijn komen ‘proefzitten’ in de Groene Kerk. Er zijn 59 enquêtes ingevuld en daarnaast zijn er reacties per mail binnengekomen. Het merendeel van de reacties steunt het voorstel om een deel van de huidige stoelen te vervangen door kerkbanken. Mede op […]

Dank u wel voor Voedsel voor de ziel

Tussen Pasen en Pinksteren vond u op de homepage de knop voor Voedsel voor de Ziel. Daarin werden met enige regelmaat teksten en filmpjes geplaatst als ’nadenkertjes’. Soms om een glimlach op te roepen of om iets persoonlijks te delen. Voor uw inzendingen: veel dank! Na Pinksteren zal dit onderdeel niet meer op de website te zien […]

Over de avondgebeden

Woensdagavond 27 mei hielden we het laatste van de zeven Avondgebeden over de Vrucht van de Geest. De Avondgebeden waren een extra gelegenheid om contact met elkaar te houden in de tijd dat de kerkdiensten op zondag zonder gemeenteleden werden gehouden. Vanaf 1 juni mogen er (voorzichtig) weer meer mensen in de dienst aanwezig zijn. […]

Contact met de predikanten, bijvoorbeeld na de dienst

Vanaf half maart hebben we ons als predikanten gehouden aan de voorschriften van de overheid om zo min mogelijk bij mensen op bezoek te gaan. Als het nodig was, deden we het wel. En alleen na een afspraak en bij wederzijds welbevinden! We hielden ons daarbij aan de voorschriften voor hygiëne en de 1,5 meter afstand. […]

Bericht van Breed Moderamen 27-5-2020

Voorzichtig samen vieren Het kabinet versoepelt stapje voor stapje de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We zijn dankbaar dat dit kan. De PKN raadt kerken ook aan om het fysieke samenkomen weer te gaan opstarten en heeft hiervoor ook een protocol opgesteld.Het breed moderamen (BM) van de PGO heeft op 19 mei, in […]