Bedankt

Afgelopen zondag 19 maart hebben we een ontruimingsoefening in de Groene of Willibrordkerk gehad. Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de medewerking. Fijn dat jullie met zo’n grote groep aanwezig wilden zijn. Voor velen van u leek het misschien een beetje een ‘amateuristisch’ gebeuren, maar voor de BHV’ers was het een […]

Voorlopige resultaten Actie Kerkbalans 2023

Zoals gebruikelijk, hebben we begin dit jaar alle gemeenteleden om een bijdrage voor onze gemeente gevraagd in het kader van Actie Kerkbalans. Inmiddels hebben iets meer dan 570 leden een bedrag toegezegd, samen goed voor 215.866 euro. We danken u hartelijk voor uw bijdrage! Het aantal gemeenteleden dat heeft aangegeven een bijdrage te zullen doen, […]

Palmpasen

Hallo allemaal! Hier een berichtje voor alle kinderen en kleinkinderen, die zin hebben om een palmpasenstok te maken! Op 2 april is het Palmpasen. Je weet wel, dan maak je een kruis met allemaal symbolen uit het paasverhaal, een broodhaantje, een paar groene takjes, twaalf chippies en zo verder. Je mag de stok op je […]

Café ‘Zin in het weekend’

Je geniet van een vol leven met werk, hobby’s, familie en vrienden. Maar soms is het goed om even stil te staan bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol maakt. Dat doen we op de drempel van werkweek naar weekend in het café met een diverse groep mensen tussen de 40-60 jaar. We wisselen […]

Palmpasen-bloemengroet

Om er weer een feest van te maken, hebben wij u als vrijwilliger hard nodig, doet u ook dit jaar weer mee? Geeft u zich dan op bij Emmy Bruins, tel. 06 33 70 09 63 of per Email. Evenals vorige jaren organiseren wij als werkgroep Palmpasen een bloemengroet voor gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben. En ook […]

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd en “Samen aan Tafel”

Oecumenische avondgebeden veertigdagentijd Aan tafel met Jezus Download Orde van Dienst Bekijk de dienst De veertigdagentijd is een periode bij uitstek om ons te bezinnen over wie we zijn, waar wij in willen geloven, wat geloven betekent voor ons dagelijkse leven en samenleven. Dit jaar willen wij dat doen door stil te staan bij zes […]

Gemeenteberichten zondag 26 maart 2023

OP WEG NAAR ZONDAG Informatie vieringen Groene of Willibrordkerk Zondag 26 maart, 10.00 uur: ds. Richtsje Abma, de vijfde zondag in de veertigdagentijd, ‘Judica’ (zomertijd!) Op weg naar zondag Lazarus is ziek en komt te overlijden. Jezus komt te laat, zoals wel vaker in het evangelie. Hij loopt niet synchroon met de wensen van mensen, […]

Collecten zondag 26 maart

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ’t je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor […]

Collecten zondag 19 maart

Veertigdagentijd 2023: Uit liefde voor jou Uit liefde voor jou. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat ’t je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor […]

Op weg naar Pasen… bijeenkomst senioren

We beginnen met koffie/thee met iets lekkers. Gedachten bij Pasen door middel van muziek, een lied en een mooi gedicht. Daarna een drankje en tijd om te praten. U kunt zich tot donderdag 30 maart opgeven bij mw. Wil Kwestro: 06 30 83 65 09 of Email