Wees erBIJ voor Colombia – doe ook mee!

De zomer lijkt nog ver weg, maar komt sneller dan we denken. Dit jaar zetten we ons als diaconie in voor Colombia én de bij. De hele maand maart kunt u bij ons zakjes bijvriendelijke bloemenmengels kopen. De opbrengst van de verkoop gaat naar ons project, Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia, een project van Kinderen […]

Het voorbedenboek

Omdat er maar beperkte aanwezigheid mogelijk is tijdens de dienst en om de diakenen i.v.m. de coronamaatregelen niet extra door de kerk te laten lopen, is in overleg met ds. Rian Veldman besloten om het voorbedenboek tijdelijk weg te halen. U kunt per mail of telefonisch voorbede aanvragen bij de voorgangers. Wij danken u voor uw begrip. Taakgroep […]

Herinnering: actie Kerkbalans 2021

Bijna 400 gemeenteleden hebben inmiddels een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage aan onze kerk. Daarvoor uiteraard hartelijk dank! Van een aantal trouwe gevers hebben wij helaas nog geen reactie mogen ontvangen. Misschien is onze oproep aan uw aandacht ontsnapt, wellicht omdat we u dit keer digitaal hebben benaderd. Daarom een vriendelijk verzoek om uw mailbox te […]

Start beroepingsprocedure

Na het afscheid van ds. Iris van der Heul is een van de predikantsplaatsen in onze gemeente vacant. De kerkenraad heeft op 5 november besloten de procedure te starten om een nieuwe predikant te beroepen. In deze procedure is een belangrijke rol weggelegd voor de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft de wens uitgesproken een commissie samen […]

Te huur kosterswoning Haarlemmerstraatweg 4

Vanaf 1 juli komt de kosterswoning bij de Groene of Willibrordkerk vrij voor de verhuur. Geïnteresseerden kunnen informatie vragen bij Aad den Heijer, 06-53 14 62 65, stuur E-Mail

Bericht van de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) – Digitaal vieren: we doen het met elkaar

Afgelopen week kwamen we als TEK voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis bij elkaar. Nou ja, bij elkaar…. dat wil zeggen, digitaal, via een beeldbel-vergadering.Een aantal zaken stond op de agenda waaronder een reflectie op de digitale vieringen. Als uitgangspunt voor ons gesprek namen we onze eigen ervaringen. We spraken met elkaar […]