Wetenswaardig

1120 of 26 items

Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’ van start!

De Actie Kerkbalans 2019 is gisteren om precies 13.00 uur gestart met het luiden van de klok van de Groene of Willibrord Kerk en een lunch voor de Kerkbalans-vrijwilligers in Willibrords Erf. De actie duurt tot zondag 3 februari. Wij vragen u alert te zijn op uw mailbox als u hebt aangegeven digitaal uw toezegging […]

PKN neemt afstand van Nashville-verklaring

De Protestantse Gemeente Oegstgeest ondersteunt de reactie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de oproep van de scriba van de PKN rond de zogenaamde Nashville-verklaring. Dominee De Reuver (scriba PKN) spreekt uit dat de PKN het goede gesprek wil voeren over seksualiteit, geaardheid en het huwelijk. De Nashville-verklaring draagt hier niet aan bij. In […]

Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer – periodieke gift Waarschijnlijk weet u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot het maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. […]

Nieuw doel voor de opbrengst van de zendingsbus: christenen in Pakistan

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Kerk van Pakistan, dat onze gemeente vanaf januari zal steunen via de opbrengsten van de zendingsbus. Pakistan ontstond in 1947 na Britse overheersing. Vanaf de 1e eeuw verspreiden missionarissen het christelijke geloof in het huidige Pakistan. Nu zijn bijna 3 miljoen van de 200 […]

Groene Kerk – verlichting pad en helling

Als u op kerstavond de dienst in de Groene Kerk hebt bijgewoond, hebt u het al gemerkt: het pad naar de ingang van de kerk is veel beter verlicht. U ziet nu beter waar u loopt en de kans om te struikelen is daarmee verminderd. Ook is de helling naar de ingang minder steil gemaakt […]

Gift voor vluchtelingenwerk van de Grieks-orthodoxe kerk op Samos

Rond Pinksteren dit jaar bracht een groep kerkmensen uit Oegstgeest op reis naar Patmos een bezoek aan de bisschop van Samos. We hoorden over het werk dat de kerk op Samos probeert te doen voor de vele vluchtelingen die ‘aanspoelen’. Bij de reünie van de reis besloten we geld bij elkaar te brengen om de […]

Voorlopige resultaten actie Solidariteitskas 2018

De voorlopige opbrengst van de actie Solidariteitskas 2018 is € 5.287. Hartelijk dank aan de 221 geefsters / gevers. Mocht u nog willen bijdragen aan deze actie, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL17 INGB 0002 3412 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest, onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2018’. Meer informatie over de Solidariteitskas vindt […]

Bijbels voor Kenia en Haiti (spaardoel kindernevendienst)

Met de kinderen sparen we de komende periode voor Bijbels voor kinderen in Kenia en Haïti. Dit zijn twee projecten van het Nederlands Bijbel Genootschap. Het project in Haïti is een kortdurend project, gericht op de kerst. Het NBG wil deze kerst 25.000 kinderen in Haïti een eigen kinderbijbel geven. Afhankelijk van de leeftijd wordt […]

Vacatures

De PGO is voor diverse functies op zoek naar mensen.  Kijk voor meer informatie op de pagina Vacatures

Autodienst

Nu wij periodes van maanden in een van beide kerken onze eredienst houden, wordt de autodienst van beide kerken omgevormd tot één autodienst. In de nieuwe situatie blijven de rijders van beide kerken hun dienst vervullen. Gemakshalve: rijders van noord en rijders van zuid. In de meeste gevallen kennen de gebruikers hun rijders. Bij nieuwe […]