Wetenswaardig

1120 of 34 items

Kerkasiel Bethelkerk in Den Haag

Sinds 26 oktober ‘vorig jaar’ wordt een doorlopende kerkdienst gehouden in Den Haag, in buurt- en kerkhuis Bethel, voor de Armeense fam. Tamrazyan en voor een ruimere toepassing van het ‘kinderpardon’. Ds. Rian Veldman zal vanavond (6 januari) voorgaan: van 22.00-00.00 uur. Wie wil meerijden om het kerkasiel te ondersteunen / de viering bij te […]

Groene Kerk – verlichting pad en helling

Als u op kerstavond de dienst in de Groene Kerk hebt bijgewoond, hebt u het al gemerkt: het pad naar de ingang van de kerk is veel beter verlicht. U ziet nu beter waar u loopt en de kans om te struikelen is daarmee verminderd. Ook is de helling naar de ingang minder steil gemaakt […]

Gift voor vluchtelingenwerk van de Grieks-orthodoxe kerk op Samos

Rond Pinksteren dit jaar bracht een groep kerkmensen uit Oegstgeest op reis naar Patmos een bezoek aan de bisschop van Samos. We hoorden over het werk dat de kerk op Samos probeert te doen voor de vele vluchtelingen die ‘aanspoelen’. Bij de reünie van de reis besloten we geld bij elkaar te brengen om de […]

Voorlopige resultaten actie Solidariteitskas 2018

De voorlopige opbrengst van de actie Solidariteitskas 2018 is € 5.287. Hartelijk dank aan de 221 geefsters / gevers. Mocht u nog willen bijdragen aan deze actie, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL17 INGB 0002 3412 94 t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest, onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2018’. Meer informatie over de Solidariteitskas vindt […]

Kerkasiel Bethel in Den Haag

Sinds 26 oktober wordt een doorlopende kerkdienst gehouden in Den Haag, in buurt-en-kerkhuis Bethel, voor de Armeense familie Tamrazyan en voor een ruimere toepassing van het ‘kinderpardon’. Ds. Aart Verburg hoopt voor te gaan in de kerkasieldienst in de nacht van donderdag 20 op vrijdag 21 december (0.00-2.00 uur). Wie wil meerijden om het kerkasiel […]

Bijbels voor Kenia en Haiti (spaardoel kindernevendienst)

Met de kinderen sparen we de komende periode voor Bijbels voor kinderen in Kenia en Haïti. Dit zijn twee projecten van het Nederlands Bijbel Genootschap. Het project in Haïti is een kortdurend project, gericht op de kerst. Het NBG wil deze kerst 25.000 kinderen in Haïti een eigen kinderbijbel geven. Afhankelijk van de leeftijd wordt […]

Vacatures

De PGO is voor diverse functies op zoek naar mensen.  Kijk voor meer informatie op de pagina Vacatures

Autodienst

Nu wij periodes van maanden in een van beide kerken onze eredienst houden, wordt de autodienst van beide kerken omgevormd tot één autodienst. In de nieuwe situatie blijven de rijders van beide kerken hun dienst vervullen. Gemakshalve: rijders van noord en rijders van zuid. In de meeste gevallen kennen de gebruikers hun rijders. Bij nieuwe […]

Ringleiding Regenboogkerk

De Regenboogkerk beschikt over een goed werkende ringleiding. Indien u een hoortoestel hebt, kunt u van die ringleiding gebruik maken door uw hoortoestel op de T-stand te zetten. Niet overal in de kerk hebt u een goede ontvangst. Het is daarom zaak plaats te nemen op een van de stoelen met een rode zitting. Uiteraard […]

Conceptbegrotingen 2019

 De kerkenraad heeft onlangs de conceptbegrotingen voor 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Taakgroep Diaconie en Zending besproken. Op de PGO-website zijn samenvattingen geplaatst Lees hier . De volledige conceptbegrotingen 2019 liggen van maandag 12 t/m vrijdag 30 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau, Haarlemmerstraatweg 6; maak even een telefonische afspraak tel: […]