Alle hier genoemde artikelen zijn ook te koop via de Appostelapp, onder het kopje “Artikelen”.

Onze gemeente maakt gebruik van de Appostel app. De Appostel app wordt aangeboden in de App Store (Apple) en Google Play Store (Android) en is gratis te installeren.
Na installatie kunt u de app openen. U komt in het volgende scherm:
►gemeente koppelen. Zoek de Protestantse Gemeente Oegstgeest door bovenin bij het vergrootglas de naam in te toetsen.
►Log in met uw huidige bestaande account (die u ook in de Kerkgeld app gebruikt of bij toegang webshop) of registreer eerst een eigen account, als u nog nooit gebruik hebt gemaakt van de app.
Het koppelen van de gemeente is een eenmalige handeling. Daarna zal de PGO direct zichtbaar worden als u de app op uw smartphone of tablet opstart.
►Appostel is nu klaar voor gebruik.
De app is te gebruiken voor de collecte, maar ook voor alle artikelen die in de webshop van de PGO beschikbaar zijn, zoals: afscheidsbundel ds. Aart Verburg, collectebonnen en zendingskalender.
Voor vragen kunt u mailen naar:
Dieneke van Os, penningmeester CVK E-Mail

Artikelen

Afscheidsbundel ds. Aart Verburg

Een bundel opstellen rondom Evangelie, Culturen en Kerken. Hoe beleven we de multi-culturele samenleving, wereldwijd en in Nederland? Voor welke uitdagingen staan we? Een keur van auteurs met wereldwijde en nabije ervaring gaat met ons op weg. Dit wordt afgesloten met een slotartikel van Aart Verburg Hoe nu verder?
Dit boekje wordt aan Aart Verburg opgedragen ter gelegenheid van zijn emeritering na veertig jaar predikantschap, in heel verschillende functies.

Met bijdragen van:
► Barend Drewes
        Woord vooraf
► Mechteld Jansen
        40 jaar evangelie en cultuur – Aart Verburg als gids 1980-2020
► Gert Noort
        ‘Het land van beloften’ – Verkenners als wegbereiders van geloofsoverdracht en onderwerping
► Jan van Butselaar
        Een zoutend zout: evangelie, cultuur en Europa
► Aguswati Hildebrandt Rambe
        Over pangngaraan, dodenrite in Nosu/Mamasa – De weg tussen lokale religieuze rites en kerkelijk dienstbetoon
► Hans de Wit
        De wonden van de vijand genezen – lessen van Naäman de Syriër
► Marla Winckler-Huliselan
        Een verrijking: Indonesische en Nederlandse christenen ontmoeten elkaar
► Aart Verburg
        Slotbeschouwing: hoe nu verder?

►Collectebonnen

In de PGO kerken kunt u voor alle collectes gebruik maken van de zgn. collectebonnen. Door het gebruik van collectebonnen worden ook de bijdragen aan collectes (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. De collectebonnen hebben een waarde van  € 1,00 en worden geleverd op kaarten van 20 stuks.