Aanmelden
Bent u geïnspireerd door onze ‘pelgrimage’ en wilt u deelgenoot worden van onze kerkgemeenschap? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Iedereen kan ‘vriend’ worden van de PGO. Daarmee toont u uw betrokkenheid en houden we u op de hoogte van al onze activiteiten. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Kerkelijk Bureau.


Uitschrijven
Bent u doop- of belijdend lid van de PGO, maar wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Dat kan door het invullen van het uitschrijvingsformulier. Daarop kunt u ook aangeven of u naar aanleiding van uw verzoek nog een gesprek wilt met (één van) onze predikant(en) of de voorzitter van de kerkenraad. Uiteraard respecteren we uw wens om uitgeschreven te worden, maar stellen een nadere toelichting op prijs. Het formulier kan getekend naar het Kerkelijk Bureau worden gestuurd.

Download uitschrijfformulier