Cookiebeleid PGO
PGO maakt op haar website https://www.pgoegstgeest.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw voorkeuren aan te geven of de instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.
Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.
Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies (verwijzing naar deze pagina). Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het kan zijn dat de website dan niet meer helemaal goed werkt.

Welke cookies zijn er?

Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij gebruiken om de website verder te verbeteren. Onze website maakt gebruik van de cookies van Google Analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het programma Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld, dat wil zeggen dat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Verder bestaan er Tracking Cookies en Social media plug-in cookies.
Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op een website kunnen volgen. Op die manier kunnen adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties tonen.
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op een website content van social media te tonen. Van beide laatstgenoemde cookies maakt de PGO website GEEN gebruik.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen cookieverklaring
PGO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Tenslotte…
Lees ook onze Privacyverklaring