zo 19jul2020

de vijfde zondag van de zomer, ds. Iris van der Heul, viering Maaltijd van de Heer.

Aanvang 10:00 uur

Locatie: Regenboogkerk en Kerkdienstgemist.nl

Zondag 19 juli vieren we de Maaltijd van de Heer
Met het versoepelen van de regels om besmetting met en verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen, kunnen we elkaar gelukkig steeds vaker weer in levenden lijve zien.
Zo kunt u ook weer naar de kerk en kunnen we ook weer sinds maanden de maaltijd van de Heer vieren met elkaar. Daarbij nemen we de regels van het RIVM nog steeds in acht, zodat u zeker kunt zijn van veilig kerkbezoek.
Voor een veilige gang van zaken tijdens een avondmaalsviering hebben we besloten terug te grijpen op een oud kerkelijk model.
In vroeger tijden werd het tafelgebed uitgesproken, waarna de ambtsdragers brood en wijn deelden. Daarna klonken de woorden Missa est. Daarmee werd aangegeven dat de viering ten einde was. Het woord Missa komt van het Latijnse mittere, dat heenzenden betekent, al werd het vaak vertaald als: het offer is voltrokken.
Wegens de veiligheid, de lengte van de dienst en met het oog op de privacy hebben we ervoor gekozen om de maaltijd in deze tijd van maatregelen ook op deze manier te vieren.
Wanneer brood en wijn door de ambtsdragers is gedeeld, zal de zegen worden uitgesproken en zal er muziek klinken. Thuis kunt op dat moment zelf ook de maaltijd vieren met brood en wijn. Na de muziek zal de uitzending op kerkdienstgemist.nl (of kerkomroep.nl) worden afgesloten. Vervolgens zal de maaltijd van de Heer worden gevierd door wie in de kerk zijn. Gemeenteleden worden uitgenodigd aan de avondmaalstafel om brood te nemen en een bekertje wijn. Ze nemen dat tot zich, zetten het bekertje terug op een aangewezen plek, lopen door naar de uitgang en verlaten de kerk. Zo hoeven ze niet opnieuw hun plaats te zoeken en wordt beweging tot een minimum beperkt.

Deze opzet is anders, maar wel veilig. Ik hoop u van harte op 19 juli te treffen rond het Woord en de tafel van brood en wijn.
Ds. Iris van der Heul

Aanmelden voor deze dienst

Download Orde van Dienst

Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst)
Beluister de dienst

Bekijk de dienst

Collecte

virtueel koffiedrinken

Wilt U reageren op de vieringen - stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Terug naar Agenda