Koffieochtend Regenboogkerk

vr 12mei2017

De maandelijkse koffieochtend, vandaag: oorlogsherinneringen.

Aanvang 10:00

Locatie: Regenboogkerk

Op vrijdag 12 mei 2017 is er de maandelijkse koffieochtend in de Regenboogkerk aan de Mauritslaan te Oegstgeest. U bent van harte welkom om 10.00 uur. De bijeenkomst staat open voor gemeenteleden en belangstellenden en is bedoeld om elkaar te ontmoeten.

Komt u ook?

Oorlogsherinneringen.
Elk jaar, in de maand mei, komen er bij veel mensen, die de oorlog bewust hebben meegemaakt, weer veel herinneringen naar boven. Mw. R. Schultheiss  en dhr. E. v.d. Poort gaan ons vertellen over de tijd in de tweede wereldoorlog die zij als kleine kinderen, net na de bombardementen op Rotterdam, hebben ervaren. Mw. Schultheiss heeft in die tijd tekeningen gemaakt over deze verschrikkingen. Haar verhaal wordt ondersteund door enkele van die tekeningen en foto’s, die zijn vastgelegd in een PowerPointpresentatie. Zowel dhr. v.d. Poort als mw. Schultheiss vertellen hun eigen persoonlijke verhaal.

 

Wanneer het moeilijk voor u is om zelfstandig naar de kerk te komen, dan kunt u voor vervoer contact opnemen met
Mw. J.C. van Cuilenburg-Pasma, tel.nr. 071 5170435 of
Mw. T. Roelofsen, tel. 5155739 (bij afwezigheid kunt u inspreken).

Wilt u ons de dag voor de koffieochtend bellen als u gebruik wilt maken van vervoer?

Terug naar Agenda