zo 16jun2019

Vesperviering ter gelegenheid van het afscheid van Hans de Jong.

Aanvang 16.30 uur tot 17.30 uur

Locatie: Groene of Willibrordkerk

Er is een collecte


De Kerkenraad van de PGO en Hans de Jong hebben in goed onderling overleg besloten om de dienstbetrekking van Hans bij de PGO te beëindigen. Dit omdat de visies van beiden op liturgie en de rol van de kerkmuziek binnen de PGO zodanig uiteen zijn gaan lopen dat partijen elkaar hierin niet meer kunnen vinden.

In 2011 is Hans in de bediening gesteld als cantor-organist van de PGO.
Op 16 juni a.s. ’s middags zullen we afscheid nemen van Hans in een vesperviering waarin de orgelmuziek een grote rol heeft.
Na de vesper is er gelegenheid om Hans persoonlijk de hand te schudden in Willibrords Erf.

De PGO dankt Hans als uitvoerend musicus voor zijn bijdragen aan de erediensten van de PGO en wenst hem het beste voor de toekomst.

Namens de kerkenraad, Marien den Boer, voorzitter

Hans zal het orgel bespelen en de samenzang begeleiden, de voormalige Willibrordcantorij zal een anthem van Thomas Tallis zingen en Hans zal samen met Jacqueline Sorel, voiceflute (een blokfluit met de omvang van een traverso), een bewerking spelen van een stuk van Johann Sebastian Bach. Het Magnificat zal gespeeld en gezongen worden zoals dat in de 17de eeuw gebeurde in Noord-Duitsland; de Schola van de Heilige Willibrord verleent daarbij hand- en spandiensten.
Iris van der Heul is voorganger. 

Er kan gebruik gemaakt worden van de autodienst.
Autodienst:
Noord: Tim Reedijk tel: 071-517 54 43,
Zuid: dhr. D.J. de Ruijter tel: 071-517 61 58

download Orde van Dienst

Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst)

Kerkomroep Groene Kerk

Terug naar Agenda