Avondgebed (via Kerkomroep en Kerkdienstgemist)

wo 13mei2020

Avondgebed, Ds. Rian Veldman, Vriendelijkheid, Pauline Verkerk, fluit

Aanvang 19.30 uur

Locatie: Groene of Willibrordkerk

Vijfde Avondgebed: De vrucht van de Geest is vriendelijkheid

 live uit de Groene Kerk via kerkdienstgemist.nl.

Ds. Rian Veldman

download Orde van Dienst

Beluister de dienst

Bekijk de dienstVriendelijk licht
Een geliefd lied van mij is het lied ´Zo vriendelijk en veilig als het licht´ (lied 221)
Het beschrijft de Eeuwige in mooie beeldtaal:
'Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.'Dit lied staat in het nieuwe liedboek bij de rubriek morgenliederen. Het is een mooi lied om de dag mee te beginnen.
Vanavond tijdens het vijfde avondgebed zingen wij een avondlied over vriendelijk licht: lied 254
Ook hierin wordt het beeld van het vriendelijk licht gebruikt voor de Eeuwige.
Nu blijkt het beeld van vriendelijk licht terug te gaan op een van de oudste christelijke liederen:
'Phoos hilaron' een tekst uit de 4e eeuw. Een bewerking ervan vind je in het liedboek: lied 238
Het lied heeft in vele liturgieën wereldwijd, – van de Oosters Orthodoxe (Byzantijnse ritus) tot aan de Anglicaanse – een plaats gekregen in de vespers, bij het aansteken van de kaarsen.
Vanavond zingen we het als avondlied, als afsluiting van het vijfde avondgebed


De avondgebeden tussen Pasen en Pinksteren hebben als thema: de vrucht van de Geest (Galaten 5: 22-23). Deze week staat de vrucht van de vriendelijkheid centraal. ‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen’, schrijft Paulus aan de Filippenzen. Wanneer noemen wij mensen vriendelijk, als ze ons hun vriendschap aanbieden? Jezus noemt zijn leerlingen en daarmee ook ons zijn vrienden. De icoon van Jezus’ vriendschap zal centraal staan en zichtbaar zijn. Wat heeft die icoon met het vriendelijk licht te maken?
In het eerste gedeelte van het Avondgebed zullen we verhalen en gedachten over vriendelijkheid en vriendschap delen. Halverwege klinkt een muzikaal intermezzo. Pauline Verkerk en Marietta Willems zullen een duet spelen: uit de Sonatine opus 3 nr 3 van Johann Christian Hennig het Rondo. Tot slot bezingen we dus het vriendelijk licht dat eeuwig brandt.

ds. Rian Veldman

Wilt U reageren op de vieringen - stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Terug naar Agenda