Bevrijdingstheologie voor witte mensen

do 08okt2020

Lezing door dr. Janneke Stegeman

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Dorpscentrum

We willen ruim zijn van opvattingen. Niet kleingeestig of bekrompen, maar ruim denken. Racisme is nu precies zo'n structuur die ruimte ontneemt. Psychiater Glenn Helberg zei daarover: degene die ontmenselijkt, ontmenselijkt zichzelf. Niet alleen zwarte en bruine mensen hebben bevrijding van racisme nodig, witte mensen ook. Racisme is ook een christelijk probleem: kerk en theologie – ze droegen eraan bij, ook hier in Nederland. Bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders is nodig om ons bewust te maken van de blinde vlekken en koloniale resten in onze theologie.
Janneke Stegeman was van juni 2016 tot september 2017 Theoloog des Vaderlands. In september 2017 verscheen ‘Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders.’
Dorpscentrum, donderdagavond 8 oktober, 20.00 uur.Spreker: dr. Janneke Stegeman (publiek theoloog en bijbelwetenschapper), www.jannekestegeman.com.
Contactpersoon: ds. Rian Veldman

Terug naar Agenda