zo 20feb2022

Diaconale dienst t.b.v. Maatjes voor Aidswezen in Zambia

Aanvang 10.00 uur

Locatie: Groene of Willibrordkerk

Aanmelden voor de dienst

Download Orde van Dienst

Beluister hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst)
Beluister de dienst

Bekijk de dienst

Collecten

Autodienst
Noord: Conneke Mulder 071 517 68 56  
Zuid: Cobie Visee 071 515 25 08


Naast de Stichting Kleine Arbeider in Bogotá, Colombia, steunen wij voor twee jaar het project Maatjes voor Aidswezen in Zambia.
De dienst staat geheel in het teken van dit zendingsproject van Kerk in Actie (Kinderen in de Knel) in Zambia.

In Zambia zijn meer dan 20.000 ouderloze gezinnen, waarvan kinderen van jonger dan 18 jaar gezinshoofd zijn, omdat hun ouders aan aids overleden en ook hun grootouders er niet meer zijn. In Zambia ondersteunt de Raad van Kerken aldaar deze kinderen via de kerkleiders. De kinderen zijn vaak arm, kunnen niet naar school, of worden misbruikt (m.n. de meisjes).

Kerkleiders worden getraind in het omzien naar deze kinderen en kerkelijke vrijwilligers hebben inmiddels 500 kindgezinnen onder hun hoede genomen. Ook worden 75 kinderen (gezinshoofden) getraind en materieel ondersteund, om hun gezin te runnen èn een opleiding te kunnen volgen. Op de site van Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl kunt u zien dat voor 68 euro de schoolkosten voor 1 jongere betaald kunnen worden, voor 70 euro een jongere een eigen bedrijfje kan starten en voor 77 euro een maatje voor een jongere getraind kan worden.

In de dienst ziet u o.a. foto’s en filmpjes, hoort u muziek/gezang uit Zambia en wordt er gecollecteerd voor dit project. Ook wordt er aandacht besteed aan wat de kinderen kunnen doen voor dit project.

Over een aantal weken begint de 40 dagentijd weer. Hierin staan de zeven werken van Barmhartigheid centraal. Eén van deze werken betreft de zorg voor zieken en de aandacht voor (de nabestaanden van) hen die overleden. In de dienst van 20 februari zal ook aandacht worden besteed aan het verband tussen het project en de zeven werken van Barmhartigheid.

Namens de taakgroep diaconaat en zending,
Guusje Onderwaater-Nortier, (werelddiaken).


Wilt U reageren op de vieringen - stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail


Terug naar Agenda