zo 16sep2018

dertiende zondag van de zomer, ds. Aart Verburg, Doopdienst

Aanvang 10.00 uur

Locatie: Groene Kerk

Doopdienst- In de dienst zal Hugo Gerritsen worden gedoopt. Zijn ouders, Gerrit Jan Gerritsen en Vera Gerritsen-Aalderink, zijn in 2016 in Oegstgeest komen wonen, samen met Cathelijne en Jan Willem, zus en broer van Hugo. Ds. Aart Verburg

Dove kerkgangers te gast – Zo. 16 sept. zal een aantal doven te gast in zijn in onze dienst. Gewoonlijk gaan ze om de week naar een speciale dienst voor doven in de kapelzaal van de Scheppingskerk in Leiderdorp. Voorgangers komen uit diverse kerken. Ik heb dat de afgelopen jaren ook regelmatig mogen doen, met ondersteuning van een doventolk. Sommigen van hen gebruiken de gebarentaal, anderen worden geassisteerd door een gebarentolk. De Interkerkelijke Comm. voor het Dovenpastoraat in de regio Leiden coördineert deze diensten. Een paar keer per jaar wordt in een van de aangesloten kerken een gecombineerde dienst voor horenden en doven gehouden. Daarin ervaren de doven dat ze deel uitmaken van een grotere gemeente. Voor onze gasten zullen de teksten van de liederen op een scherm te zien zijn. En ik zal langzamer spreken dan gewoonlijk. De tolk zal de teksten direct vertalen met gebaren. Ds. Aart Verburg

download Orde van Dienst

Beluister hier de dienst:

Kerkomroep Groene Kerk

Autodienst: dhr Tj. de Wit, tel: 071-517 07 93 ; Jan Bos, tel: 071-517 76 79

Terug naar Agenda