zo 03feb2019

de vierde zondag na Epifanie, zondag van het Werelddiaconaat: ds. Iris van der Heul.

Aanvang 10.00 uur

Locatie: Regenboogkerk

download Orde van Dienst

Beluister hier de dienst:

Kerkomroep Regenboogkerk

Autodienst: Hanneke en Lex Huisman tel: 071-517 35 29, dhr. B. v. Rijswijk tel: 071-515 52 00

Diaconale dienst
De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen, en oog hebben voor wie arm en kwetsbaar is. Een bijzondere taak van de diaconie is Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Het landelijke ZWO-werk wordt zichtbaar door berichten van Kerk in Actie en door de landelijke collectefolders.
In 2017 heeft de Taakgroep Diaconaat en Zending besloten om gedurende een paar jaar onze aandacht te richten op twee landen: Oeganda en Malawi, omdat we denken dat de duidelijkheid van het ZWO-werk aan de gemeente ten goede komt. Het gaat tenslotte niet alleen om geld geven in de collectezak, maar om betrokkenheid bij onze partnerkerken. Wat houdt dit werk nu precies in? Samengevat, zouden wij kunnen zeggen dat
• bij Zending getuigenis en toerusting horen,
• bij Werelddiakonaat zorg en dienst en
• bij Ontwikkelingssamenwerking het doen van gerechtigheid.

En dan is meteen duidelijk dat alle 'onderdelen' van ZWO innig met elkaar verbonden zijn en Werelddiakonaat en kerkelijke Ontwikkelingssamenwerking overlappende begrippen zijn. We spreken daarom in Oegstgeest kortweg van (Wereld)diakonaat en Zending. In het straatkinderenproject in Oeganda van Kinderen in de Knel/Kerk in Actie, dat Martine Delver in het najaar van 2018 heeft bezocht en waarover ze vanochtend zal vertellen, zien we hoe alle aspecten van ZWO tot uitdrukking komen, en hoe het werk van ZWO voor zout en licht zorgt in mensenlevens.
De Z van ZWO behoeft in onze tijd wat nadere toelichting, omdat het woord Zending veel beelden en vragen oproept.
De Zending bestaat inmiddels al meer dan 200 jaar. In het begin van de Zending lag de nadruk op het behoud van de ziel voor het eeuwige leven. Sophia Brugmann, een van de eerste vrouwelijke zendelingen, verwoordde het in 1805 aan de directeuren van het Zendingsgenootschap als ‘de geneigdheid te hebben aan de bekering der heidenen te arbeiden’, al hield deze arbeid in de praktijk ook onderwijs en medische zorg in.

Tijden veranderen en inzichten ook. In die 200 jaar zending zijn overal ter wereld zelfstandig geworden, christelijke gemeenten ontstaan. In de afgelopen decennia is een nieuwe invulling gegeven aan de zending. Het gaat niet langer om een beweging van ons naar hen, van ‘wij gaan het goede nieuws brengen’, maar het gaat om het bij elkaar betrokken zijn van christenen wereldwijd.
Namens de Taakgroep Diaconaat en Zending, Martine Delver en Nereida Lugo Flores

Terug naar Agenda