Dienst – alleen via kerkomroep let op: de dienst wordt uitgezonden vanuit de Groene of Willibrordkerk

zo 29mrt2020

zondag ‘Judica’, vijfde zondag in de veertigdagentijd: ds. Aart Verburg

Aanvang 10.00 uur

Locatie: Groene of Willibrordkerk ( op de orde van dienst staat Regenboogkerk, maar de dienst wordt uitgezonden via de Groene of Willibrordkerk)

download Orde van Dienst

Beluister hier de dienst:

Kerkomroep Groene Kerk

Kindernevendienst

De voorbereiding en vertelling voor de kindernevendienst van deze week (29 maart) staan weer online: https://www.kindopzondag.nl/digitaal/.

Het thema van deze week is ‘kracht van boven’. We gaan verder met het verhaal van Mozes en Aäron, die opnieuw naar de Farao gaan. Er komen verschrikkelijke hagelbuien. De Farao lijkt tot inkeer te komen, maar bedenkt zich toch weer.
Iedereen een fijne kindernevendienst ‘op afstand’ gewenst!
Willem Pieter Rus

Collecte zondag 29 maart

‘De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.’ Dit is een citaat van ds. De Reuver (scriba PKN). Als taakroep ondersteunen wij dit van harte!
De komende zondagen kan er niet worden gecollecteerd in de kerk. Via de gemeenteberichten wordt u op de hoogte gehouden van de collectedoelen en kunt u zelf uw gaven overmaken naar de organisaties.
Het landelijke thema van de veertigdagentijd is ‘Sta op…’. Deze vijfde zondag in de veertigdagentijd staan de straatmeisjes in Ghana centraal.
Wegens armoede trekt de bevolking uit het noorden van Ghana naar de stad. Veel jonge meisjes belanden op straat. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg, voorlichting en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien.
Uw gaven zijn welkom op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.
De komende weken kunt u uw giften voor het kerkenwerk in Oegstgeest overmaken op het rekeningnummer van de PGO: NL 17 INGB 0002 3412 94.
Uw gaven voor het project van de zendingsbus (Mission Aviation Fellowhip) kunt u over-maken naar de zendingsrekening van de PGO: NL 94 INGB 0005 5235 45 o.v.v. MAF.

Taakgroep Diaconaat & Zending

Wilt U reageren op de vieringen - stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Terug naar Agenda