zo 30apr2017

Pasen III ‘Misericordia’: ds. F.L. Bakker

Aanvang 10:00

Locatie: Groene kerk

Pasen III ‘Misericordia’: ds. F.L. Bakker

download Orde van Dienst

Orde van dienst

Groene of Willibrordkerk

30 april 2017
zondag ‘Misericordia Domini’

Intrede

Muziek bij binnenkomst: Koraalvoorspelen bij Psalm 103 van Wout van Andel en Bert Matter.

Welkom en mededelingen door de ouderling

Muziek tot verstilling: Versus 6ti Toni van Abraham van den Kerckhoven (1619 - 1701)
- 6.

Ondertussen worden de Tafelkaarsen aan de Paaskaars ontstoken.
- wij gaan staan -

Groet en bemoediging
v: De Heer zal bij u zijn.
g: DE HEER ZAL U BEWAREN.
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: die trouw blijft de eeuwen door en nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon.
v: genade voor u en vrede, van God onze Vader en van onze heer Jezus Christus door de Heilige Geest.
g: AMEN

Drempelgebed:
v: Hoor ons aan, Eeuwige God,
g: HOOR NAAR ONS BIDDEN
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
g: GEEF ONS UW GENADE!
v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.
g: ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN
Eerste psalm Lied 103 vers 1 en 5
- wij gaan zitten -

Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed


De heilige Schrift

v: De vrede van de Heer zij altijd met u
g: en met uw Geest

Gebed van de zondag
v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer.
a: AMEN

Lied 283 vers 1 en 4

Eerste lezing Luk. 15: 1-3 en 11-24

Lied 632 vers 1 en 2

Tweede lezing Luk. 15: 25-32

Lied 632 vers 3

Acclamatie op de lezingen Lied 339 a
U komt de lof toe, U het gezang
U alle glorie, o Vader. o Zoon, O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Uitleg en verkondiging

Lied 653 vers 1, 4 en 7


Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken
Collecten: De 1e rondgang is voor de Bakkerij, Leiden
De 2e rondgang is voor plaatselijk kerkenwerk

Muziek: uit het "Orgelbüchlein" van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
- Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 642

Gebed over de gaven
Voorbede
na iedere intentie
v: daarom bidden, daarom zingen wij: DB-LG nr. 75

Stil gebed
Onze Vader (t. NBV, m. Gert Landman)

Zending en zegen

- wij gaan staan -

Slotlied 657 vers 1 en 4

Zegen
v: …
allen: Lied 429 c

Muziek Sieben Variationen in D über das holländische Lied Willem van Nassau KV 25 – Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Dit variatiewerk heeft Mozart in 1766 ter gelegenheid van een bezoek aan Den Haag of Amsterdam gecomponeerd voor clavecimbel of Hammerklavier (de voorloper van onze
huidige piano) Het werk is niet direct gebaseerd op de melodie van het Wilhelmus maar op een in die tijd bestaand instrumentaal werk naar aanleiding van het Wilhelmus.


Bij de uitgang hangt de zendingsbus.
Na de dienst bent u welkom in Willibrords Erf.


Bij deze dienst zijn o.m. betrokken:
voorganger dr. F.L. Bakker, Voorschoten
ouderling Ellen Kralt
diaken Maureen van den Brink
cantor-organist Hans de Jong
koster, ontvangst Dirk Jan de Ruijter, jr.

 

Terug naar Agenda