zo 12feb2017

ds. Aart Verburg, ‘dan komen we allemaal’-dienst; Jeugdkapel.

Aanvang 10:00

Locatie: Regenboogkerk

Orde van dienst

 

Hier kunt u de orde van dienst downloaden zodat u die zelf kunt printen.

Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst

Regenboogkerk

 

12 februari 2017

zesde zondag na Epifanie

Jeugdkapeldienst 

Vandaag zal een andere dienst zijn dan u gewend bent. De jongeren van de Jeugdkapel zijn gevraagd om de dienst voor te bereiden en willen u bij deze gelegenheid deelgenoot maken van hoe hun eigen dienst bij de Jeugdkapel eruitziet. Veel elementen zijn hetzelfde: welkom en mededelingen, het aansteken van de kaars, gebeden. Maar een belangrijk aspect van de Jeugdkapel is nu naar het groot vertaald: de verwerkingsopdracht waarbij de jongeren actief aan de slag gaan met een actueel thema, een spel of een Bijbelverhaal. Laat u verrassen en hopelijk bent u vandaag aan het eind van de dienst verfrist, geïnspireerd en rijk aan nieuwe inzichten.

 

Intrede

Muziek bij binnenkomst    Thème et variations – Jean Langlais (1907-1991)

 

Welkom en mededelingen

 

Muziek tot verstilling        Verset op.30 nr.14 – Léon Boëllmann (1862-1897)

 

Ondertussen wordt de kaars van de Jeugdkapel ontstoken.

- Wij gaan staan -

Groet en bemoediging

v. De Heer zal bij u zijn.

g.     DE HEER ZAL U BEWAREN.

v.     Onze hulp is in de naam van de Heer,

g.     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Gebed van toenadering


Eerste psalm         
Lied 150: ‘Loof God, loof Hem overal’

- wij gaan zitten –

 

Kyrie en Gloria, Lied 299e, ingeleid door een smeekgebed

 

Gebed van de zondag

v. ... 

   Door Jezus Christus, onze Heer.

a. AMEN.

 

De heilige Schrift

Bij de Jeugdkapel wordt een paar keer per jaar, tot groot plezier van de jongeren, het bordspel De Nationale Bijbelquiz gespeeld. Vandaag spelen we dit met elkaar, maar op een andere manier, zodat iedereen kan meedoen. Bij het spel komen vele Bijbelverhalen aan bod die vaak verrassend actueel blijken te zijn.

 

Aaldert en de jongeren leggen uit hoe het spel gaat verlopen. Voor de kinderen is er een eigen kinderversie van het spel.

 

Na het spel praten we nog even na over wat het spel ons heeft opgeleverd.

 

Muziek:              Na het vraaggesprek speelt het nummer ‘Zing, Vecht, Huil, Lach, Bid, Werk en Bewonder’ van Ramses Shaffy. De tekst verschijnt op de beamer. U mag meezingen als u wilt.

 

Gaven en gebeden

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken

Collecten  De 1e rondgang is voor het project Irpañani van Stichting Op de Hoogte van Bolivia

              De 2e rondgang is voor plaatselijk kerkenwerk

Muziek:    Tijdens de collecte speelt Tim de Blaeij op de vleugel

 

Gebeden

Gebed over de gaven

Voorbede

Stil gebed

 

Onze Vader gezongen            melodie: Gert Landman 

 

Zending en zegen

- wij gaan staan -

Slotlied       Lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

 

Zegen

v. …

allen                                                             429c

 

 

Postludium       Pasticcio - Jean Langlais

 

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten.

Bij de uitgang hangt de zendingsbus.

 

 

Bij deze viering zijn o.m. betrokken:

ouderling                         Pieternel Kamphuis

voorgangers                     ds. Aart Verburg en Aaldert Rus

diaken                              Joke Plomp-Ridderbos

organist                            Cor de Jong

koster                               Gilles Verhaar

ontvangstcommissie         Ditje en George Gelderblom

crèche                              Gabrine Jagersma

Terug naar Agenda