Dienst 29 oktober

,
zo 29okt2023

ds. Rian Veldman, de zesde zondag van de herfst

Aanvang 10.00 uur

Locatie: Regenboogkerk of via kerkdienst gemist

In deze dienst zal ds. Janco Wijngaard worden verbonden aan de PG Oegstgeest als geestelijk verzorger ten behoeve van thuiswonende cliënten. Wat moeten we ons voorstellen bij zijn werkzaamheden? Janco schrijft daarover het volgende:

‘De Protestantse Kerk ziet het categoriaal pastoraat als een wezenlijk onderdeel van haar roeping en verantwoordelijkheid. De kerk heeft als doel om present te zijn, ook daar waar mensen noodgedwongen niet naar de (eigen) gemeente kunnen. Daarom werken er ruim vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers met een bijzondere opdracht in het justitiepastoraat, de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht, de luchthaven, en het doven- en studentenpastoraat.

Praktijk is dat veel mensen geen binding meer hebben met een kerk en mensen veel later verhuizen naar een zorginstelling waar wel een geestelijk verzorger aan verbonden is.

Sinds 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorging thuis (voorheen ‘eerste lijn’) mogelijk. Zo wordt geestelijke begeleiding of zielzorg steeds beter beschikbaar voor mensen, ook in de thuissituatie. Hiervoor hebben geestelijk verzorgers die in de thuissituatie willen werken wel een bevoegdheidsverklaring nodig van een zendende instantie.

Op 29 januari 2021 heeft het moderamen van de generale synode de besluitvorming afgerond dat predikant-geestelijk verzorgers in de eerste lijn (thuissituatie) een bijzondere opdracht verleend kan worden. Hiermee is de Protestantse Kerk nu ook één van de instanties waar vrijgevestigde geestelijk verzorgers een zending kunnen aanvragen.

Een zending is een ander woord voor het beroep of bijzondere opdracht dat een predikant kan krijgen als geestelijk verzorger. Deze bijzondere opdracht wordt altijd door een ambtelijke vergadering verleend en kan alleen aan predikanten en kerkelijk werkers die lid zijn van de Protestantse Kerk gegeven worden.

Fijn dat de PG Oegstgeest mij deze bijzondere opdracht verleent voor mijn werkzaamheden in de geestelijke verzorging thuis met mijn eigen praktijk levensvragen QuaZin.’

Wij zien uit naar een inspirerende dienst van verbintenis.


Download Orde van Dienst

Bekijk hier de dienst: (Let op: de live-uitzending begint pas een paar minuten voor aanvang van de dienst)
Bekijk de dienst

Collecten

Autodienst
Aanmelden
Noord/Zuid: Hanneke en Lex Huisman 071-5173529

 

Wilt U reageren op de vieringen - stuur een bericht aan de TEK: meer lezen E-Mail

Terug naar Agenda