Gemeenteavond

, ,
ma 30mei2022

Kennismaken met de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) en met onze nieuwe predikant Richtsje Abma.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Regenboogkerk

Op maandag 30 mei zal om 20.00 uur in de Regenboogkerk een gemeenteavond plaatsvinden. Nu we weer fysiek bij elkaar mogen komen, kijken we ernaar uit weer veel mensen te ontmoeten. De avond staat in het licht van kennismaken. Kennismaken met de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) en met onze nieuwe predikant Richtsje Abma.
Op advies van de Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek heeft de kerkenraad ingestemd met het gaan gebruiken van de NBV21. Het eerste gedeelte van de avond zal deze vertaling worden geïntroduceerd. Na de pauze is er gelegenheid voor Richtsje en de gemeente om verder met elkaar kennis te maken. Na afloop ontmoeten we elkaar bij een hapje en een drankje.
We hopen op een grote opkomst! Inloop: vanaf 19.30 uur.
Namens de kerkenraad: Maureen van den Brink, scriba

Terug naar Agenda