Gemeenteavond over “diversiteit in liturgie en kerkmuziek”

,
ma 13mei2019

De TEK neemt ons mee langs vormen van diversiteit in liturgie en kerkmuziek

Aanvang 20.00 uur

Locatie: Regenboogkerk

Kerkenraad, Meindert Danhof, voorzitter TEK en Ds. Rian Veldman

Het programma van de gemeenteavond staat in het teken van het thema "Diversiteit in Liturgie en Kerkmuziek". Uit vragen en suggesties van gemeenteleden blijkt dat dit onderwerp leeft binnen onze gemeente.
Ook de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft de afgelopen tijd aandacht aan de liturgie besteed.
De Taakgroep Eredienst en Kerkmuziek (TEK) in de nieuwe samenstelling heeft de ontwikkelingen van de afgelopen jaren bij elkaar gebracht en nieuwe plannen uitgewerkt. De TEK zal ons meenemen langs vormen van "diversiteit in liturgie en kerkmuziek". Dat doen ze via twee sporen. Het eerste spoor betreft de zondagse vieringen, die een vaste en v ertrouwde structuur en opbouw hebben. Die vaste structuur wordt door velen gewaardeerd. Maar er bestaat ook behoefte aan afwisseling. Het tweede spoor betreft alternatieve vieringen, zoals bijvoorbeeld de avondgebeden in de veertigdagentijd.
Op de gemeenteavond kunt u kennismaken met verschillende vormen van liturgie. Ook kunt u zelf ideeen naar voren brengen. Bovendien is er de mogelijkheid om in een "proeverij" een alternatieve vorm van liturgie te "ervaren". Daarbij is er keuze uit "Gebeden formuleren", "Meditatieviering", "Kliederkerkviering", "Ionaviering", "Bibliodrama" en "Top 2000-viering".

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur  Inloop en koffie
20.00 uur  Welkom en opening, Marien den Boer, voorzitter Kerkenraad
20.05 uur   "Uit de Kerkenraad" bijpraten over wat er gaande is, Marien den Boer
20.20 uur   Inleiding "Diversiteit in Liturgie en Kerkmuziek"  Meindert Danhof en Rian Veldman
20.30 uur   Zes korte voordrachten over verschillende vormen van liturgie
21.00 uur    Proeverij van verschillende vormen van liturgie
21.30 uur     Uitwisseling van ervaringen,  Rian Veldman en Meindert Danhof
21.50 uur    Afsluitend liturgisch moment
22.00 uur    Sluiting

De Kerkenraad ziet ernaar uit velen op 13 mei te ontmoeten voor een inspirerende avond.
Ds Rian Veldman

Terug naar Agenda